Näytä kategoriat
 • A (16)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (10)
 • I (6)
 • J (4)
 • K (31)
 • L (13)
 • M (4)
 • N (1)
 • O (3)
 • P (18)
 • R (12)
 • S (16)
 • T (11)
 • U (5)
 • V (5)
 • Y (5)

Kaanon

Kreikan sana kanoon tarkoittaa mittakeppiä, mittapuuta tai ohjesääntöä. Pyhän Raamatun kaanonilla tarkoitetaan sitä ohjeellisten kirjojen joukkoa, joka muodostaa Raamatun kokonaisuuden. Vanhan testamentin kaanon sisältää samat kirjat kuin juutalaisten pyhät kirjoitukset. […]


Kadotus, helvetti

Helvetistä kreikan kielessä käytetty sana geenna tulee heprean sanasta gehinnom eli Hinnominlaakso. Tämänniminen laakso sijaitsee Jerusalemin vanhankaupungin eteläpuolella ja sitä käytettiin jätteiden polttopaikkana. Aahaan ja Manassen hallituskausien aikana siellä uhrattiin […]


Karismaattisuus

Uuden testamentin alkukieli, kreikka käyttää sanaa kharismata lahjoista, joita Jumala ihmisille antaa. Lahjoja on Uudessa testamentissa mainittu monia, ja lahjoja on vielä enemmänkin, kuin on mainittu, sillä maininnat ovat vain […]


Kaste

Kaste on pelastuksen väline, jonka Jeesus on itse asettanut: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään […]


Kasvatus

Kasvatus ei ole luterilaisuudessa oma opinkappaleensa. Se on inhimillistä toimintaa, joka kuitenkin niveltyy moneen kristillisen uskon perusasiaan. Näitä perusasioita ovat ainakin Raamatun asema, luominen, synti, kaste sekä kahden regimentin oppi. […]


Katekismus

Katekismuksesta tulee suurimmalle osalle suomalaisista mieleen se katekismus, jota enemmän tai vähemmän luettiin rippikoulussa. Kyseinen katekismus on Martti Lutherin Vähä katekismus selityksineen. Vähä katekismus on todennäköisesti tunnetuin katekismus myös maailmanlaajuisesti, […]


Katolinen

Termi katolinen ei varsinaisesti esiinny Raamatussa, mutta varsin pian kristikunnassa sitä alettiin käyttää. Antiokian piispa Ignatius lähetti Smyrnan seurakunnalle kirjeen vuonna 107, jossa käytetään ilmaisua ’katolinen’. Sana tulee kreikan sanasta […]


Katumus

Katumuksella tarkoitetaan sitä, että ihminen tietää ja tunnustaa sen, että on Jumalan edessä syntinen ja rikkonut hänen tahtoaan vastaan. Usein käytetyssä synnintunnustuksessa todetaankin: ”Ajatuksilla, sanoilla ja töillä olen pyhän tahtosi […]


Kielilläpuhuminen

Raamattu käyttää sekä ilmausta ”puhua kielellä” (esim. 1. Kor. 14:2) että ”puhua kielillä” (esim. 1. Kor. 14:5). Vanhassa testamentissa tällainen ilmaus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että vieras kansa tulee ja puhuu […]


Kiitosuhri

Toisinaan puhutaan kiitosuhrista, kun tarkoitetaan Jumalan kiittämistä ja rukoilemista. Kristityt käyttävät sanaa joskus myös kolehdista tai Jumalan valtakunnan työn taloudellisesta tukemisesta. Mutta mitä kiitosuhri pohjimmiltaan tarkoittaa? Mooseksen laissa on säädetty […]Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos