Näytä kategoriat
 • A (16)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (10)
 • I (6)
 • J (4)
 • K (31)
 • L (13)
 • M (4)
 • N (1)
 • O (3)
 • P (18)
 • R (12)
 • S (16)
 • T (11)
 • U (5)
 • V (5)
 • Y (5)

Paasto

Kirkkovuoden suurten juhlien edellä vietetään paastonaikaa. Pääsiäistä edeltää suuri paasto ja joulua pieni paasto. Paaston tarkoituksena on valmistaa kristityt suuren juhlan viettoon. Mitä paasto tarkoittaa? Mihin paastoa tarvitaan? Sananmukaisesti paasto […]


Paavin valta ja johtoasema

Schmalkaldenin opinkohtien yhteydessä julkaistiin yleisesti myös pieni kirjanen otsikolla Paavin valta ja johtoasema (Tractatus de potestate et primatu papae), vaikka se itse asiassa on lisäys Augsburgin tunnustukseen. Alunperin se oli […]


Pakana

Pakana tarkoittaa Raamatussa sellaista henkilöä, joka ei kuulu Jumalan valittuun kansaan. Vanhassa testamentissa pakanakansat (hepr. gojim) ovat vastakohta Jumalan valitsemalle Israelin kansalle (hepr. ’am). Jumalan kansa on osallinen Jumalan lupauksista […]


Pappisvihkimys, ordinaatio

Pappisvihkimyksessä pappisvirka annetaan julkisesti vihittävälle Jumalan sanan, rukouksen ja kättenpäällepanon kautta. Pappisvihkimyksestä käytetään nimitystä ordinaatio, joka tulee latinan kielen sanasta ordinare. Se merkitsee ordoon eli luokkaan, säätyyn ja ihmisryhmään liittämistä. […]


Parannus

Uusi testamentti käyttää parannuksesta sanaa μετάνοια, metanoia, joka tarkoittaa kääntymystä, mielenmuutosta ja katumusta. Rajatussa merkityksessä parannus tarkoittaa synnintuntoa, jonka Jumalan pyhä laki saa syntisessä aikaan. Laajemmassa merkityksessään sana käsittää sekä […]


Paratiisi

Golgatan ristillä Jeesus sanoi katuvalle ryövärille: ”Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa” (Luuk. 23:43). Raamatunselittäjät ovat paljon pohtineet, mitä Vapahtaja tällä lupauksellaan tarkoitti. Onko […]


Pastori, pappi

Kirkon virasta käytetään suomen kielessä yleensä sanoja pappi tai pastori. Pappi juontuu sanasta isä. Pastori tuleen latinankielisestä sanasta pastor eli paimen. Usein puhutaankin pappisvirasta tai paimenvirasta. Tämä kirkon erityinen virka […]


Pelastus

Pelastuksessa on kyse vapautumisesta pahojen voimien vallasta. Tässä vapautumisessa ei kuitenkaan vain päästä pahan alta ikään kuin neutraaliin tilaan, vaan turvaan, hyvinvointiin ja kukoistukseen. Vapahtajamme Jeesuksen nimi on hepreaa ja […]


Pelastushistoria

Pelastushistorialla tarkoitetaan Kolmiyhteisen Jumalan historiassa tekemiä pelastustekoja. Pelastushistoria alkaa maailman luomisesta ja sen päätepiste asetetaan uudessa luomisessa (Ilm.21). Pelastushistorian keskuksessa on Jumalan pelastava tahto langenneen ihmisen lunastamiseksi Jeesuksen ristin kautta. […]


Perisynti

Tuleeko ihmisestä syntinen siten, että hän tekee syntiä, vai tekeekö hän syntiä sen tähden, että hän on syntinen? Luterilainen oppi perisynnistä (lat. peccatum originale) sanoo, että jälkimmäinen vaihtoehto on totta […]Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos