Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

15. sunnuntai helluntaista

2.9.2018

Jeesuksen sanat Hänen ikeestään ovat kristityille tutut. Läpi Vanhan testamentin puhutaan siitä, että Jumalan kansa on ikeen alla. Toistuvasti Jumala lupaa särkeä tuon ikeen tai ottaa sen pois. Usein ies näyttää liittyvän siihen, että jokin vieras kansa, viholliskansa sortaa ja orjuuttaa Israelia. Myös Jeesuksen aikana oli olemassa ”vieras ies”, Rooman ies. Tämän vieraan ikeen alla turvauduttiin ottamalla päälleen ”lain hyvä ies” tai ”Jumalan valtakunnan ies”. Näin pyrittiin elämään oikein pakanoiden keskellä ja pysymään puhtaana Jumalan kansana, odotettaessa Israelin pelastusta. Haluttiin luoda omanlaisensa taivas maan päälle, Jumalan valtakunta. Erityisesti fariseusten herätysliike kunnostautui tässä. He pitivät tarkasti kiinni lain pienimpienkin käskyjen noudattamisesta ja sapattisäädöksistä. Heidän elämäntapansa, ilmeisesti keskiluokkainen, omaa aikaansa hallitsevan miehen elämäntapa, mahdollisti tämän aikaa vievän uskonnollisen järjestyksen. Ajatus siitä, että ”kiitos siitä etten ole kuten tuo publikaani” tai ”tuo ymmärtämätön kansa, joka ei lakia ymmärrä” olivat koko ajan vaanimassa sydämessä.

Mutta tavalliset ihmiset, maan hiljaiset, jotka odottivat Jumalan valtakunnan saapumista, eivät kyenneet tällaiseen pilkuntarkkaan elämään. Elämä kun väsytti monella tavalla: perhe piti elättää, talo korjata, maksaa lainaa, yrittää sopia riidat aviopuolison kanssa, tehdä ruokaa, vaihtaa vaippoja, tehdä toista työtä, nukkua välillä jne. Nämä ihmiset tiesivät, että jos Jumala mittaa heidän vaelluksensa pyhän lakinsa vaa’alla, niin he jäävät kovin köykäisiksi. Mistä siis apu tuomiolla? Kuulunko edes Jumalan Israeliin?

Sitten tulee Jeesus! Jeesus, joka sanoo nämä ihmeelliset sanat: ”Tulkaa minun luokseni kaikki työtätekevät ja taakkojen alle nääntyvät. Minä levähdytän teidät” (vaihtoehtoinen käännös). Eikä Jeesus sano ainoastaan tätä, vaan asettaa itsensä levon lähteeksi, sapatiksi ja lupaa levon sieluille. Levon, jota ei tästä maailmasta voi löytää. Jeesuksen ies on kokonaan uusi järjestys. Se on uusi liitto Jumalan ja ihmisten välillä. Tässä uudessa liitossa, Kristuksessa, ihminen saa levon ja rauhan sielulleen. Ei pelkästään levähtää hetken taivaallisten ja pyhien asioiden parissa arjen keskellä, kuten me messussa. Ihminen saa ikuisen levon ja rauhan sielulleen, kun hän kantaa Kristuksen hellää iestä. Tämä ies näyttää kyllä maailman silmissä painavalta ja hankaavalta. Meitä kristittyjä pilkataan milloin mistäkin, koska ei ymmärretä, että kuulumme jo uuteen luomakuntaan. Kasteen ja uskon kautta meidät on siirretty jo ikuiseen elämään. Nyt me odotamme uutta taivasta ja uutta maata, jossa Kristuksen hellä ies näyttäytyy todellisuutena, josta saamme seurakunnan jumalanpalveluksessa esimakua.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 92:2 Psalmi: Ps. 65:2–6 9 tai Ps. 136:1–9 25–26 Hallelujasäe: Ps. 147:1
1. lukukappale: Neh. 8:5–10 2. lukukappale: 1. Tess. 5:16–24 Evankeliumi: Matt. 11:25–30


1. lukukappale

Neh. 8:5–10
Ja Esra avasi kirjan kaiken kansan nähden, sillä hän seisoi ylempänä kaikkea kansaa; ja kun hän avasi sen, nousi kaikki kansa seisomaan. Ja Esra kiitti Herraa, suurta Jumalaa, ja kaikki kansa vastasi, kohottaen kätensä ylös: “Amen, amen”; ja he kumarsivat ja rukoilivat Herraa, heittäytyneinä kasvoilleen maahan. Sitten Jeesua, Baani, Seerebja, Jaamin, Akkub, Sabbetai, Hoodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Joosabad, Haanan, Pelaja ja muut leeviläiset opettivat kansalle lakia, kansan seisoessa alallansa. Ja he lukivat Jumalan lain kirjaa kappale kappaleelta ja selittivät sen sisällyksen, niin että luettu ymmärrettiin.
Ja Nehemia, maaherra, ja pappi Esra, kirjanoppinut, ja leeviläiset, jotka opettivat kansaa, sanoivat kaikelle kansalle: “Tämä päivä on pyhitetty Herralle, teidän Jumalallenne, älkää murehtiko älkääkä itkekö”. Sillä kaikki kansa itki, kun he kuulivat lain sanat. Ja hän sanoi vielä heille: “Menkää ja syökää rasvaisia ruokia ja juokaa makeita juomia ja lähettäkää maistiaisia niille, joilla ei ole mitään valmistettuna, sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne.”

2. lukukappale

1. Tess. 5:16–24
Olkaa aina iloiset. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on; karttakaa kaikenkaltaista pahaa.
Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen myös tekevä.

Evankeliumi

Matt. 11:25–30
Siihen aikaan Jeesus johtui puhumaan sanoen:
“Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt.
Kaikki on minun Isäni antanut minun haltuuni, eikä kukaan muu tunne Poikaa kuin Isä, eikä Isää tunne kukaan muu kuin Poika ja se, kenelle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.
Tulkaa minun tyköni, kaikki työtätekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias, ja minun kuormani on keveä.”

Rukoukset
1. Varjele, Herra Jumala, aina kristikuntasi; sillä jos et sinä sitä tue, niin ei se voi inhimillisen heikkouden tähden olla pysyväinen. Anna sen aina saada apuasi, välttää sitä, mikä on vahingollista, ja noudattaa sitä, mikä on terveellistä. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.
2. Me kiitämme sinua, Herra Jeesus Kristus, että tahdot olla hätään joutuneiden auttaja ja pelastaja kaikesta kurjuudesta. Katsahda armollisesti kaikkien kärsivien puoleen. Vaikuta vakaa usko heidän sydämissään, että he voisivat ottaa vastaan apusi ja lohdutuksesi kaikissa tämän ajan vaivoissa. Anna heille armoa voidaksensa nöyrästi kiittää sinua kaikista hyvistä töistäsi, myöskin rististä ja kärsimyksistä; päästä heidät kaikesta synnistä ja anna heille voimaa rakastamaan ja palvelemaan sinua nyt ja iankaikkisesti. Kuule meitä, sinä joka yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa hallitset aina ja iankaikkisesti. Amen.

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 92:2
Hyvä on Herraa kiittää *
ja veisata kiitosta sinun nimellesi, sinä Korkein
Psalmi:
Ps. 65:2–6, 9
Jumala, hiljaisuudessa kiitetään sinua Siionissa, *
ja sinulle täytetään lupaus.
Sinä kuulet rukouksen: *
sinun tykösi tulee kaikki liha.
Minun syntivelkani ovat ylen raskaat, *
mutta sinä annat anteeksi meidän rikoksemme.
Autuas se, jonka sinä valitset ja otat tykösi, esikartanoissasi asumaan! *
Salli meidän tulla ravituiksi sinun huoneesi hyvyydellä, sinun temppelisi pyhyydellä.
Ihmeellisillä teoilla sinä vastaat meille vanhurskaudessa, *
sinä, meidän autuutemme Jumala, sinä, kaikkien maan äärten ja kaukaisen meren turva,
joka voimallasi vahvistat vuoret *
ja olet vyötetty väkevyydellä;
sinä, joka asetat merten pauhinan *
ja niiden aaltojen pauhinan ja kansojen metelin,
niin että ne, jotka niiden äärillä asuvat, hämmästyvät sinun ihmeitäsi; *
aamun ja ehtoon ääret sinä täytät riemulla.
Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Tai:
Ps. 136:1–9, 25–26
Kiittäkää Herraa, sillä hän on hyvä, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Kiittäkää jumalien Jumalaa, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Kiittäkää herrain Herraa, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka on tehnyt suuret valot, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti:
auringon hallitsemaan päivää, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti,
kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;
häntä, joka antaa ravinnon kaikelle lihalle, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Kiittäkää taivaan Jumalaa, *
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Antifoni toistetaan.

Hallelujasäe
Halleluja! Hyvä on veisata kiitosta meidän Jumalallemme. *
Se on suloista; ylistäminen on soveliasta.
Ps. 147:1

Tiedot

Päivämäärä:
2.9.2018
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos