Ladataan Tapahtumat

« All Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Marian ilmestyspäivä

18.3

Uskontunnustuksessa mainitaan nimeltä Pontius Pilatus ja neitsyt Maria. Jälkimmäistä juhlimme Marian päivänä. Edellistä emme juhli. Syykin on selvä: Kun Pontius Pilatus luisti siitä tehtävästä, joka hänelle kuului, Maria taas otti saamansa suuren tehtävän vastaan. Pilatukselta odotettiin totuudellisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Hän on eräänlainen esimerkki siitä, miten Jumalan asialle käy tässä maailmassa. Mitä käy totuudelle, oikeudelle ja vanhurskaudelle. Tämä maailma, joka on pahan vallassa, nousee aina Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Uskontunnustuksen sana “kärsi Pontius Pilatuksen aikana” sisältää myös ajatuksen, että on Pontius Pilatuksen vallan alaisena. Sen hän sanoo itsekin itsetietoisen häpeämättömästi Jeesukselle, joka seisoo hänen tuomarinistuimensa edessä: “etkö tiedä, että minulla on valta sinut päästää ja minulla on valta sinut ristiinnaulita.”

Jeesuksen vastaus oli Pilatukselle totuuden viimeinen kutsu: “Sinulla ei olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi annettu sinulle ylhäältä.” Mutta Pilatus kieltäytyi. Hän meni virran mukana. Enemmistön hetkellinen huuto, oli hänelle enemmän kuin oikeuden pysyvä mahti. Mutta mikään käsien peseminen ei voinut puhdistaa häntä oikeusmurhasta ja viattoman veren tahrasta. Pilatuksen kansakunnat muistavat miehenä joka pesi kätensä. Joka ei noussut vääryyttä vastaan. Kulki hetken kuohunnan mukana.

Toisin on Autuaan Neitsyt Marian laita. Hänen tehtävänsä ja hänen esimerkkinsä on meille äärettömän kallisarvoinen. Marianpäivä ei ole sitä varten, että me luterilaiset selittäisimme mitä Maria ei ole, vaan juuri siksi, että uskomme vahvistuisi siitä, mitä Maria meille on.

Marianpäivä on suuri raamatullinen juhla. Me voimme iloiten täydestä sydämestä ja rakkauden lämmöllä ja hehkulla juhlia Mariaa sen pohjalta, mitä Pyhä Raamattu meille ilmoittaa hänestä. Jumala valitsi yksin Marian ainutlaatuiseen tehtävään. Jokainen uskova tajuaa Raamatun pohjalta, mikä on Marian ainutlaatuinen asema ja tehtävä. Hän ei ole ylhäisessä yksinäisyydessään. Hän ei ole jumalallinen olento. Hän on ihminen mitä todellisemmassa merkityksessä. Hänkin tarvitsi pelastusta sen lapsen kautta, jota hän kantoi kohdussansa.

Maria on meille uskon esimerkki. Hän neuvoo tietä Kristuksen luo. Hän on meidän Herramme äiti. Maria joutui kulkemaan kipeän tien. Hän on Lutherille eräänlainen esimerkki ihmisestä joka suostuu Jumalan kutsuun ja nöyrästi kantaa osansa. Maria joutui seisomaan tuskissaan ristin alla vaikeroiden, jossa riippui hänen Poikansa. Mutta tästä puusta tuli pelastus hänelle ja meille kaikille. Tästä esimerkistä mekin voimme rohkaistua ja iloita pelastuksesta joka on täyttynyt juuri niin kuin sana lupaa. Saamme jatkaa matkaamme iloiten. Kristityn tie maailmassa kohtaa monenlaisia haasteita, kun tämä maailma haluaa vaientaa totuuden ja oikeuden, Jumalan rakkauden äänen, evankeliumin. Siksi risti seuraa myös tässä ajassa kirkon tietä. Mutta Marian tavoin Kristuksen omat voivat ristin äärellä myös nähdä, kuinka kipeästäkin polusta kasvaa ylösnousemuksen tie. Kuolema ei ole päätepiste, vaan portti iankaikkisuuteen, autuuteen ja iloon, jonne autuaan Marian kantama Poika meidät vie.


Kynttilöitä: 6 Liturginen väri: valkoinen maanantaista lauantaihin violetti tai sininen.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: 1. Sam. 2:1 Psalmi: Ps. 113:1–8 Hallelujasäe: Luuk. 1:28 42
1. lukukappale: 1. Sam. 2:1–2 6–9 2. lukukappale: Room. 8:1–4 Evankeliumi: Luuk. 1:46–55


1. lukukappale
1. Sam. 2:1–2, 6–9
Ja Hanna rukoili ja sanoi:
“Minun sydämeni riemuitsee Herrassa; minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa. Minun suuni on avartunut vihollisiani vastaan, sillä minä iloitsen sinun avustasi. Ei kukaan ole pyhä niinkuin Herra; paitsi sinua ei ole yhtäkään, eikä ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. Herra antaa kuoleman ja antaa elämän, hän vie alas tuonelaan ja tuo ylös jälleen. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja ylentää. Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat. Sillä maan tukipylväät ovat Herran, hän on asettanut niiden päälle maanpiirin. Hän varjelee hurskastensa jalat, mutta jumalattomat hukkuvat pimeyteen; sillä mies ei omalla voimallaan mitään voi.

2. lukukappale
Room. 8:1–4
Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen.

Evankeliumi
Luuk. 1:46–55
Ja Maria sanoi:
“Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani; sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Sillä Voimallinen on tehnyt minulle suuria, ja hänen nimensä on pyhä, ja hänen laupeutensa pysyy polvesta polveen niille, jotka häntä pelkäävät. Hän on osoittanut voimansa käsivarrellaan; hän on hajottanut ne, joilla oli ylpeät ajatukset sydämessään. Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Hän on ottanut huomaansa palvelijansa Israelin, muistaaksensa laupeuttaan Aabrahamia ja hänen siementänsä kohtaan iankaikkisesti, niinkuin hän on meidän isillemme puhunut.”

Rukoukset
1. Jumala, joka sulasta armosta meidän autuudeksemme annoit ainokaisen, sinusta iankaikkisuudessa syntyneen Poikasi ajallisesti syntyä neitsyestä, Mariasta. Auta, rakas taivaallinen Isä, meitä olemaan tästä armosta sinulle kiitolliset ja rakastavin sydämin aina seuraamaan pyhää tahtoasi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.
2. Me kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä, sanomattomasta armostasi, että olet muistanut meitä syntisraukkoja ja antanut Poikasi meidän tähtemme ottaa miehuuden. Me rukoilemme sinua: hallitse sydämiämme Pyhällä Hengelläsi niin, että me tällä Poikasi miehuuden-ottamisella, kärsimisellä ja kuolemalla lohduttaisimme itseämme, tunnustaisimme hänet Herraksemme ja Kuninkaaksemme ja saisimme hänen kauttansa iankaikkisen autuuden. Amen.

Päivän psalmi
Antifoni:
“Minun sydämeni riemuitsee Herrassa; *
minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa.”
1. Sam. 2:1
Psalmi:
Ps. 113:1–8
Halleluja! Ylistäkää, te Herran palvelijat, ylistäkää Herran nimeä. *
Siunattu olkoon Herran nimi nyt ja iankaikkisesti.
Auringon noususta sen laskuun saakka *
olkoon Herran nimi ylistetty.
Herra on korkea yli kaikkien pakanakansain, *
yli taivasten kohoaa hänen kunniansa.
Kuka on niinkuin Herra, meidän Jumalamme, *
joka korkealla asuu ja katsoo syvälle – taivaassa ja maassa?
Hän, joka tomusta nostaa alhaisen, *
korottaa loasta köyhän
asettaaksensa hänet ruhtinasten rinnalle, *
hänen kansansa ruhtinasten rinnalle
Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Antifoni toistetaan.

Hallelujasäe
Luuk. 1:28, 42
Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi. *
Siunattu sinä vaimojen joukossa, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä!

Tarkemmat tiedot

Päivämäärä:
18.3
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos