Näytä kategoriat
 • A (18)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (12)
 • I (7)
 • J (4)
 • K (34)
 • L (14)
 • M (7)
 • N (4)
 • O (3)
 • P (21)
 • R (14)
 • S (18)
 • T (11)
 • U (6)
 • V (6)
 • Y (8)

Monet asiat joista kristitty joutuu päättämään ovat sellaisia, joista Jumalan kirjoitettu sana, Raamattu, ei sano mitään. Usein kristityt kuitenkin löytävät tällaisiin tilanteisiin ja ratkaisuihinsa perustelut Raamatusta. Tällöin ajaudutaan helposti kaltevalle […]


Ehtoollinen on sakramentti eli armonväline, jonka Jeesus Kristus on itse asettanut kristittyjen syötäväksi ja juotavaksi. Tämä ehtoollisen asetus on kirjoitettuna Uuden testamentin synoptisissa evankeliumeissa (Matt. 26:26–29; Mark. 14:22–25; Luuk. 22:14–20) […]


Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että kastetut lapset saivat osallistua perhekuntansa kanssa ehtoolliselle jo kirkon alkuaikoina. Perusteluna tälle on se, että kaikkien kastettujen uskovien katsottiin kuuluvan Kristuksen ruumiiseen, seurakuntaan. […]


Alttarin sakramentissa Jeesus Kristus antaa todellisen ruumiinsa ja verensä omiensa syötäväksi ja juotavaksi. Ehtoollinen on yhteyttä Kristuksen ruumiiseen ja vereen, sekä Hänen pelastuksen lahjoihinsa, syntien anteeksiantamukseen ja ikuiseen elämään. Siksi […]


Jeesus, apostolit sekä evankeliumien kirjoittajat uskoivat pahojen henkien voivan ahdistella ihmisiä, ja jopa asettua heihin. He myös uskoivat, että riivaajat voidaan karkottaa ihmisistä Jumalan sanalla ja rukouksella. Tämän saman käsityksen […]


Pahojen henkien karkottamisesta käytetään yleensä nimitystä eksorkismi. Sana tulee kreikan kielen verbistä eksorkídzoo, joka merkitsee ”vannottaa valalla”. Termiä eksorkismi käytettiin alun perin puhuttaessa demonin karkottamisesta ihmisen kehosta. Laajemmassa merkityksessä ilmausta […]


Sana ’ekumenia’ juontaa juurensa kreikan sanasta ”oikoumene” (ἡ οἰκουμένη (γῆ), joka merkitsee ’asuttua maailmaa’ tai ’maailmaa’. Sanan merkitys on vaihdellut aikojen saatossa. Kreikkalais-roomalaisessa maailmassa se viittasi universumin asuttuun osaan. Ensimmäisten […]


Vanhassa testamentissa elämästä käytetään heprean kielen sanoja hajjim ja nefesh. Hajjim tulee verbistä haajaa ’elää’, ja se merkitsee elinvoimaa. Nefesh sen sijaan merkitsi alun perin hengitystä, ja siitä johdettuna elämän […]


Sekä hepreankielinen nimitys mal’aak että kreikankielinen angelos tarkoittavat lähettilästä. Sanaa käytetään Raamatussa sekä ihmisistä että enkeleistä Jumalan lähetteinä. Nimitys kuvaa osuvasti enkelien tehtävää maailmassa; ne edustavat Jumalaa suhteessa ihmisiin ja […]


Ennalta määräys on suomenkielinen vastine latinalaisperäiselle sanalle predestinaatio. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa puhutaan samaa tarkoittaen valinnasta. Samoin voidaan käyttää termiä armovalinta. Raamatussa on hyvin paljon kohtia, joissa puhutaan Jumalan ennalta määräyksestä. Jeesus […]Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos