Näytä kategoriat
 • A (18)
 • D (3)
 • E (15)
 • F (1)
 • H (12)
 • I (7)
 • J (4)
 • K (34)
 • L (14)
 • M (7)
 • N (4)
 • O (3)
 • P (21)
 • R (14)
 • S (18)
 • T (11)
 • U (6)
 • V (6)
 • Y (8)

Siunaus on Raamatussa hyvin laaja-alainen käsite. Siihen sisältyvät Jumalan hyvyys, tuon hyvyyden välittäminen ihmisille ja Jumalan hyvyyden aikaansaannokset ihmisten elämässä. Siunaus ei siis suinkaan tarkoita vain toisten ihmisten siunaamista esim. […]


Teologiassa termillä skisma viitataan kirkolliseen jakaantumiseen. Termi tulee kreikan sanasta, joka tarkoittaa halkaisemista tai jakautumista (kr. skhisma).  Kristikunnassa skismoja on syntynyt pääosin kahdesta syystä: Ensiksikin kristityt ovat riitautuneet keskenään. Apostoli Paavalilla […]


Sovituksessa ollaan tekemisissä rikoksen, välien katkeamisen ja vihollisuuden kanssa. Sovittaminen päättää vihollisuuden ja avaa katkenneen yhteyden osapuolien kesken. Sovitus on koston vastakohta. Se luo rauhan vihollisten kesken. Syyllinen osapuoli sovittaa […]


Termin tarkka nimi on successio apostolica, joka suomennettuna on apostolinen seuraanto. Kristikunnassa sillä tarkoitetaan kahta asiaa. Kun pyhät apostolit oli johdatettu kaikkeen totuuteen (Joh 16:13), kristillinen oppi oli valmis. Siksi […]


    Aihetta on käsitelty sapatti-artikkelin yhteydessä.


Raamatussa mainitaan usein sana sydän (kr. καρδία). Raamatun mukaan ihmisen todellisen luonteen ja motiivit juuri sydän tuo esiin. Luukkaan evankeliumissa Jeesus opettaa: ”Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös […]


Symboli (kreikaksi symbolon, latinaksi symbolum) merkitsee merkkiä, kuten lippua, vertauskuvaa tai tunnussanaa, tai tunnustusta, kuten uskontunnustusta. Symboliikka merkitsee vertauskuvien käyttöä. Symboli on osa sitä, mitä se edustaa: esimerkiksi kaksi toisensa […]


Raamattu opettaa, että maailmassa on tapahtunut syntiinlankeemus (1. Moos. 3). Raamattu kuvaa tuota tapahtumaa katastrofina, joka on vaikuttanut monella tavalla maailmaan. Ensimmäisen Mooseksen kirjan lankeemuskertomus esittää eräänlaisen perustavan kiusauksen joka […]Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos