Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

3. sunnuntai ennen paastonaikaa, Septuagesima

12.2.2017

Evankeliumiteksti tuo esille hyvin kipeän asian. Jeesuksen nimen seuraaminen tarkoittaa kristityn elämässä aina samalla myös luopumista jostakin. Jumalan tahto ja oman langenneen lihan mukaiset pyrkimykset, ne ovat ristiriidassa keskenään ja vetävät ihmistä eri suuntiin. Siksi seuratessaan toista täytyy samalla kääntää selkänsä toiselle. Kaiken kunnian antaminen Kristukselle tarkoittaa luopumista oman kunnian etsimisestä. Kristuksen vanhurskauden omistaminen suurimpana aarteenaan tarkoittaa samalla sen myöntämistä, että olen itsessäni kadotettu ja syntinen ihminen.
Kristuksen seuraaminen näyttäytyy siksi maailman silmissä varmasti hulluutena. Jeesus ei sitä kiellä vaan Hän sanoo sen suoraan omilleen: te joudutte maksamaan hinnan! Hänen nimeään seuratessa, yksi joutuu luopumaan talostaan, toinen veljestään, joku luopuu isästään ja joku äidistään. Luopuminen ei silti ole itsetarkoitus tai päämäärä, vaan seurausta Kristuksen nimen tunnustamisesta.
Kristuksen nimi lopulta jakaa koko ihmiskunnan kahtia. Viimeinen päivä piirtää jaon lopullisesti näkyviin. Kristuksen nimeen turvanneet perivät silloin iankaikkisen elämän. Heidän armopalkkansa on suuri ja ilonsa loputon. Kristuksen nimen kieltäneet tuomitaan silloin iankaikkiseen kadotukseen.
Kristuksen nimi tekee siis maailmassa kahtalaista työtä: se yhdistää ja se erottaa. Se kokoaa ja se karkottaa. Kristuksen omat se liittää toinen toisiinsa siteellä, joka on paljon lihan sukulaisuutta vahvempaa. Sillä lihallinen verisukulaisuus on ajallista ja yhdistää ihmisiä vain tämän elämän ajan toisiinsa.
Sen sijaan Kristuksen verisukulaisuus yhdistää sisaret ja veljet toisiinsa Iankaikkisesti. He, jotka ovat yhdestä ja samasta Kristus-ruumiista osalliset, jakavat jo ajassa saman toivon, saman ilon ja saman päämäärän. Kerran Iankaikkisuudessa he jakavat Taivaan.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.2. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 13:6 Psalmi: Ps. 18:2–7 Hallelujasäe: Ps. 31:20
1. lukukappale: 5. Moos. 7:6–8 2. lukukappale: Fil. 3:7–14 Evankeliumi: Matt. 19:27–30


1. lukukappale
5. Moos. 7:6–8
Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne; niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, faraon, Egyptin kuninkaan, käsistä.

2. lukukappale
Fil. 3:7–14
Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana – että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella; tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.

Evankeliumi
Matt. 19:27–30
Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: ”Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?”
Niin Jeesus sanoi heille: ”Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi.”

Rukoukset
1. Kuule, laupias Jumala, kansasi rukous, että me, joita syntiemme tähden syystä rangaistaan, tulisimme armollisesti pelastetuiksi, nimesi kunniaksi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.
2. Rakas taivaallinen Isä! Anna meille armoa hyljätäksemme maailman ja sen menot sekä kaikessa elämässämme uskollisesti seurataksemme Poikaasi, Vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Varjele meitä ylpeydestä ja itseemme luottamisesta ja pidä meitä nöyrinä, niin että turvautuisimme ainoastaan sinun armoosi ja sen voimalla pysyvästi uskoisimme sinuun ja vihdoin saisimme iankaikkisen elämän. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 13:6
Mutta minä turvaan sinun armoosi; riemuitkoon minun sydämeni sinun avustasi.
Psalmi:
Ps. 18:2–7
Sydämestäni minä rakastan sinua, *
Herra, minun voimani,
Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, *
vuoreni, jonka turviin minä pakenen, minun kilpeni, autuuteni sarvi ja varustukseni.
Ylistetty olkoon Herra! – niin minä huudan, *
ja vihollisistani minä pelastun.
Kuoleman paulat piirittivät minut, *
turmion virrat peljästyttivät minut.
Tuonelan paulat kietoivat minut, *
kuoleman ansat yllättivät minut.
Ahdistuksessani minä rukoilin Herraa *
ja huusin avuksi Jumalaani;
hän kuuli minun ääneni temppelistänsä, *
ja minun huutoni hänen edessään kohosi hänen korviinsa.
Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
12.2.2017
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos