Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

6. sunnuntai pääsiäisestä, Exaudi

2.6.2019

Päivän evankeliumikohdassa (Joh. 15:26–16:4) Jeesus selittää opetuslapsille, kenet Hän lähettäisi kirkkonsa keskelle taivaaseen astumisensa jälkeen. Pyhä Henki vuodatettaisiin helluntaina. Evankeliumikohdassa Jeesus kuvaa Pyhän Hengen työtä. Hän on kristityn puolustaja, Totuuden Henki ja Kristuksen todistaja.

Kristityn puolustajana Pyhä Henki astuu esiin kahdella rintamalla. Evankeliumikohdassa kerrotaan ulkonaisista vainoista, joita kristityt kohtaavat. Syytä pelkoon ei kuitenkaan ole, sillä kristityllä on Jeesuksen lähettämä puolustusasianajaja: “Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte; vaan mitä teille sillä hetkellä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan Pyhä Henki.” (Mark. 13:11) Puolustusasianajajamme pitää huolen siitä, mitä kuulusteluissa on lausuttava.

Uuden testamentin lukukappaleessa (Room. 8:12–17) Paavali laajentaa vainot koskemaan myös kristityn sisäistä elämää. Pyhä Henki on kristityn puolustusasianajaja silloinkin, kun synti ja Perkele syyttävät omaatuntoa. Pyhä Henki muistuttaa, kenelle sinä kuulut. Langenneena ja epäonnistuneenakin saat kuulla Pyhä Hengen lohduttavat sanat: “Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: Abba! Isä!” (Room. 8:15)

Pyhä Henki on Totuuden Henki. Häntä murehduttavat lankeemuksemme ja ennen kaikkea katumukseen taipumaton, kova sydämemme. Saarnatun ja luetun Raamatun Sanan kautta Hän paljastaa syntimme. Mitä enemmän Totuuden Henki saa hallita sydäntämme, sitä suuremmaksi käy tarpeemme ja rakkautemme Jeesukseen. Alamme ymmärtää syntisyyttämme ja Jumalan armon suuruutta. Kyse ei olekaan siitä, että olemme epäonnistuneita joissakin pikku asioissa ja tarvitsemme Jeesuksen apua päästäksemme taivaaseen. Kyse on siitä, että olemme läpeensä turmeltuneita ja ansaitsemme Jumalan tuomion ja helvetin, jos turvamme ei ole Jumalan armossa Jeesuksen ristinkuoleman tähden. Mutta kun Totuuden Henki tulee ja näyttää Sanasta yhtäältä syntimme ja toisaalta Kristuksen uhrin riittävyyden, silloin koittavat vapaus, ilo ja rauha. Jeesuksen täytetyssä työssä on kaikki. Uskossa Jeesukseen sinäkin saat levätä armossa.

Pyhä Henki on Kristuksen todistaja. Edellä viitattiin jo siihen, kuinka Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen sisäisessä elämässämme (Joh. 16:4). Evankeliumikohdassa puhutaan siitä,  kuinka Pyhä Henki ottaa kätemme, jalkamme ja ennen kaikkea suumme käyttöönsä todistaessaan Kristuksesta. Herramme sanoin: “Ja te myös todistatte.” (Joh. 15:27) 

Huomion arvioista on, ettei Pyhä Henki toimi yksin, eikä uskomme muutu kolmanteen uskonkappaleeseen (Se on: “Ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan…”)  tultaessa “henkisyydeksi”. Niin kuin Pyhä Henki käyttää kristityn suuta todistaessaan Kristuksesta, niin Hän käyttää luotuja välineitä pyhittävässä työssäänkin. Raamatun Sanassa Pyhä Henki puhuu sinulle. Kasteessa Pyhä Henki uudestisynnytti sinut iankaikkiseen elämään. Synninpäästössä Pyhä Henki julistaa sinulle pastorin suuta käyttäen syntien anteeksiantamuksen. Ehtoollispöydässä Pyhä Henki ruokkii sinua iankaikkisen elämän ravinnolla: leipään ja viiniin kätkeytyvillä Kristuksen ruumiilla ja verellä. Kaikki tämä siksi, että saisit kerran astua Jumalan eteen pyhänä ja puhtaana, Jeesuksen tähden armahdettuna!


Kynttilöitä: 4 Liturginen väri: valkoinen.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 27:7 Psalmi: Ps. 27:1–3 7–9 Hallelujasäe: Joh. 16:13
1. lukukappale: Jes. 44:1–5 2. lukukappale: Room. 8:12–17 Evankeliumi: Joh. 15:26–16:4


1. lukukappale

Jes. 44:1–5

Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani, ja Israel, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo Herra, sinun Luojasi, joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa: Älä pelkää, minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, jonka minä olen valinnut. Sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan Henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin pajut vesipurojen partaalla. Mikä sanoo: ”Minä olen Herran oma”, mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä: ”Herran oma”, ja ottaa Israelin kunnianimeksensä.

2. lukukappale

Room. 8:12–17

Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

Evankeliumi

Joh. 15:26–16:4

Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen.

Rukoukset

1. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala! Anna meille armosi, että meillä aina olisi oikea tahto ja rakkaus palvella sinua puhtaalla sydämellä ja kaikin voimin. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.

2. Herra Jumala, taivaallinen Isä! Me kiitämme sinua, että olet Pyhän Henkesi kautta kutsunut meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, rakkaan Herramme, todistajiksi. Mutta koska maailma ei kärsi, että me hänestä todistamme, vaan siitä syystä vihaa meitä, niin me rukoilemme sinua: anna meille turvallinen uskallus, ettemme loukkaantuisi ristiin ja vastoinkäymiseen, vaan lujina todistaisimme sinusta ja olisimme aina niitä, jotka tuntevat sinut ja Poikasi, ja niin tulisimme iankaikkisesti autuaiksi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen. (1.vsk)

3. Laupias Jumala! Me kiitämme sinua, että olet lähettänyt Poikasi maailmaan meitä pelastamaan ja autuaiksi tekemään. Anna meille armosi, että pidämme kalliina tämän rakkautesi, otamme vastaan todistuksen siitä ja tulemme uskon kautta sinun yhteyteesi. Poista kaikki eripuraisuus ja riita seurakunnastasi. Auta, että se, säilyttäen Hengen yhteyden rauhan yhdyssiteen avulla, todistaisi armosi ja rakkautesi voimaa, niin että vihollisesikin kääntyisivät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteesi, ja kaikki maa täyttyisi sinun tuntemisellasi. Amen. (3.vsk)

Päivän psalmi

Antifoni:

Ps. 27:7

Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, *
armahda minua ja vastaa minulle.

Psalmi:

Ps. 27:1–3, 7–9

Herra on minun valkeuteni ja autuuteni: *
ketä minä pelkään!

Herra on minun elämäni turva: *
ketä minä vapisen!

Kun pahat käyvät minun kimppuuni, syömään minun lihaani, *
niin he, minun ahdistajani ja vihamieheni, kompastuvat ja kaatuvat.

Vaikka sotajoukko asettuisi minua vastaan, *
ei minun sydämeni pelkäisi;

vaikka sota nousisi minua vastaan, *
siinäkin minä olisin turvassa.

Herra, kuule minun ääneni, kun minä huudan, *
armahda minua ja vastaa minulle.

Minun sydämeni vetoaa sinun omaan sanaasi: ”Etsikää minun kasvojani”. *
Herra, minä etsin sinun kasvojasi.

Älä kätke minulta kasvojasi, älä työnnä vihassa pois palvelijaasi. *
Sinä olet minun apuni, älä minua jätä, älä minua hylkää, pelastukseni Jumala.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan.

Hallelujasäe

Joh. 16:13

Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, *
johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen.

Tiedot

Päivämäärä:
2.6.2019
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos