Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Tapaninpäivä (2. joulupäivä)

26.12.2016

Toinen joulupäivä on omistettu diakoni Stefanukselle (kreik. Stefanos), joka oli varhaisen Kirkon paimenia apostolien aikana. Stefanus kivitettiin kuoliaaksi hänen julistettuaan rohkeasti evankeliumia Jeesuksesta. Näin hänestä tuli heti Kristuksen jälkeen ensimmäinen uskonsa tähden kuollut veritodistaja, marttyyri.

Apostolien tekojen 6. luvussa kerrotaan seitsemän miehen valinnasta ja virkaanvihkimisestä. Heistä tuli apostolien työtovereita ja seurakuntien palvelijoita. Stefanus oli ”täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä”, sekä ”täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja”. Hän oli erinomainen saarnaaja, joka saarnallaan sai juutalaisten vihan päällensä. Hankittuaan väärin todistavia miehiä, nämä Stefanuksen vastustajat raahasivat hänet Suuren neuvoston eteen, jossa hän sitten tunnusti Jeesuksen nimeä. Stefanuksen saarna (Ap.t. 7) kertaa oikeastaan kaikki pelastushistorian pääkohdat. Samalla hän julisti lakia kuulijoilleen, samaan tapaan kuin Pietari helluntaisaarnassaan (Ap.t. 2), mutta nyt kuulijat olivat paatuneita eivätkä halunneet kuulla Stefanusta. Sen sijaan he raivostuivat ja kivittivät hänet kuoliaaksi. Tapahtumassa oli pienessä sivuroolissa myös eräs Saulus Tarsolainen, josta tuli vähän myöhemmin apostoli Paavali (Ap.t. 8). Emme varmasti erehdy, jos sanomme että Stefuksen marttyyrikuolemalla oli Paavalin elämää ja työtä ajatellen suuri merkitys myöhemmin.

Kuollessaan marttyyri Stefanus rukoili murhaajiensa puolesta aivan kuten hänen Herransa oli tehnyt. Hetkeä ennen kuolemaansa Stefanus ”täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella”. Kun yleensä miellämme Jeesuksen istuvan valtaistuimellaan kirkkaudessa Jumalan oikealla puolella, niin tässä kohden Hän seisoo. Jumalan Poika on noussut valtaistuimeltaan ottamaan vastaan veritodistajaansa, joka oli uskollinen kuolemaan saakka. Näin Stefanus sai kirkkauteen päästyänsä kunnian seppeleen, josta jo hänen nimensä oli profetia, sillä Stefanos merkitsee ”seppele”.

Tapaninpäivänä muistamme, että kristityn osa tässä maailmassa voi johtaa kuolemaan Jeesuksen nimen tunnustamisen tähden. Tätä tapahtuu jatkuvasti eri puolilla maailmaa ja näin on ollut aina Kristuksen Kirkon historiassa. Kärsimys ja kuolema Jeesuksen nimen tähden ei kuitenkaan ole loppu, vaan johtaa iankaikkiseen elämään taivaassa. Vaikuttaa jopa siltä, että Jeesuksen tähden henkensä menettäneet ovat taivaassa erityisesti huomioituina (mm. Ilm. 2:10; 6:9–11). Tapaninpäivänä on hyvä muistaa rukouksessa erityisesti kaikkia Kristuksen tähden tällä hetkellä kärsiviä uskon veljiä ja sisaria.

 

2. joulupäivä
Kynttilöitä 4
Liturginen väri: punainen.
2. vuosikerta
Päivän psalmi
Antifoni: Ps. 119:24
Psalmi: Ps. 119:41–48
Hallelujasäe: Ps. 116:15
1. lukukappale: 2. Aik. 24:18–21
2. lukukappale: Ap. t. 6:8 11–15 7:51–60
Evankeliumi: Luuk. 12:8–12

1. lukukappale
2. Aik. 24:18–21
Niin viha kohtasi Juudaa ja Jerusalemia tämän heidän rikoksensa tähden. Hän lähetti heidän keskuuteensa profeettoja palauttamaan heitä Herran tykö, ja nämä varoittivat heitä, mutta he eivät kuulleet. Niin Jumalan Henki täytti Sakarjan, pappi Joojadan pojan, ja hän astui kansan eteen ja sanoi heille: ”Näin sanoo Jumala: Miksi te rikotte Herran käskyt omaksi onnettomuudeksenne? Koska te olette hyljänneet Herran, hylkää hänkin teidät.” Mutta he tekivät salaliiton häntä vastaan ja kivittivät hänet kuoliaaksi kuninkaan käskystä Herran temppelin esipihalla.

2. lukukappale
Ap. t. 6:8, 11–15, 7:51–60
Ja Stefanus, täynnä armoa ja voimaa, teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Silloin he salaa hankkivat miehiä sanomaan: ”Me olemme kuulleet hänen puhuvan pilkkasanoja Moosesta ja Jumalaa vastaan”. Ja he yllyttivät kansan ja vanhimmat ja kirjanoppineet ja astuivat esiin, raastoivat hänet mukaansa ja veivät neuvoston eteen. Ja he toivat esiin vääriä todistajia, jotka sanoivat: ”Tämä mies ei lakkaa puhumasta tätä pyhää paikkaa vastaan ja lakia vastaan; sillä me olemme kuulleet hänen sanovan, että Jeesus, tuo Nasaretilainen, on hajottava maahan tämän paikan ja muuttava ne säädökset, jotka Mooses on meille antanut”. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuivat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niinkuin enkelin kasvot.
Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä – niinkuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet, te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet.” Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”.
Niin he huusivat suurella äänellä ja tukkivat korvansa ja karkasivat kaikki yhdessä hänen päällensä ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja kivittivät. Ja todistajat riisuivat vaippansa Saulus nimisen nuorukaisen jalkojen juureen. Ja niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi: ”Herra Jeesus, ota minun henkeni!” Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä: ”Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä!” Ja sen sanottuaan hän nukkui pois.

Evankeliumi
Luuk. 12:8–12
Mutta minä sanon teille: jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, myös Ihmisen Poika tunnustaa Jumalan enkelien edessä. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, se kielletään Jumalan enkelien edessä. Ja jokaiselle, joka sanoo sanan Ihmisen Poikaa vastaan, annetaan anteeksi; mutta sille, joka Pyhää Henkeä pilkkaa, ei anteeksi anneta.
Mutta kun he vievät teitä synagoogain ja hallitusten ja esivaltojen eteen, älkää huolehtiko siitä, miten tai mitä vastaisitte puolestanne tahi mitä sanoisitte; sillä Pyhä Henki opettaa teille sillä hetkellä, mitä teidän on sanottava.”

Rukoukset
1. Herra, laupias Jumala, joka Hengelläsi pyhät marttyyrit niin vahvistit, että he sekä saarnallaan että myös vuodattamalla verensä tunnustivat ja todistivat Poikasi Jeesuksen Kristuksen Vapahtajaksensa! Me rukoilemme sinua: opeta meitä noudattamaan heidän esikuvaansa ja pidä meitä pysyväisinä oikeassa uskossa hamaan kuolemaan asti. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.
2. Anna meille, Herra Jumala, se armo, että seuraisimme häntä, jota kumarramme, että mekin hänen tavallaan oppisimme vihollisiamme rakastamaan. Sillä hänen syntymäjuhlaa me vietämme, joka vainoojiensa puolesta rukoili. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen. (Agricola)

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 119:24
Sinun todistuksesi ovat minun iloni, *
ne ovat minun neuvonantajani.
Psalmi:
Ps. 119:41–48
Tulkoon minulle sinun armosi, Herra, *
sinun apusi, sinun lupauksesi jälkeen,
että minä voisin vastata herjaajalleni; *
sillä sinun sanaasi minä turvaan.
Älä ota peräti pois minun suustani totuuden sanaa, *
sillä sinun oikeuteesi minä panen toivoni.
Minä tahdon alati noudattaa sinun lakiasi, *
aina ja iankaikkisesti.
Silloin minä vaellan avaralla paikalla; *
sillä sinun asetuksiasi minä kysyn.
Minä puhun sinun todistuksistasi kuningasten edessä, *
enkä häpeään joudu.
Minä iloitsen sinun käskyistäsi, *
jotka ovat minulle rakkaat.
Minä kohotan käteni sinun käskyjesi puoleen, jotka ovat minulle rakkaat, *
ja tutkistelen sinun säädöksiäsi.
Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
26.12.2016
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos