Vanhurskauttamisen ja pyhityksen välinen ero

Vanhurskauttaminen

Jumalan teko tuomionjulistuksessa Krituksessa kristityn ulkopuolella (Jes,53:11; Room.5:8-9; 2.Kor.5:19)

Yhdessä hetkessä annettu jumalallinen vapautustuomio

Kun meidät vanhurskautetaan, se tapahtuu NYT! (Room.8:1; Hebr.7:27)

Tasavertainen asema

Olemme kaikki yhtäläisesti vanhurskautetut Jumalan edessä. Hänen edessään ei ole mitään eroja pelastuksen suhteen. ( Room.3:30; 5:18; Gal.3:8,28)

Loppuun saatettu

Vanhurskauttaminen saatettiin loppuun, silloin kun Jumalan viha hyvitettiin Kristuksen ristintyöllä. Se on tehty valmiiksi meitä varten ja me tulemme siitä osalliseksi Pyhän kasteen kautta, jossa meidät liitetään Jumalan perheväkeen. (Joh.19:30; Room.5:18; 1.Joh.1:7)

Adoptio

Vanhurskauttamisessa Jumala armollisesti adoptoi meidät perheeseensä Kristuksen sovitusuhrin tähden. (Joh.17:22; Room.8:15; 8:23; Gal.3:26; 4:5; Ef.1:5; 1.Joh.3:1)

Lahja

Vanhurskauttaminen on Jumalan ilmainen lahja, joka ei ole riippuvainen mistään meidän hyvistä teoistamme.(Room.5:16; 6:23; Gal.3:29; Ef.1:5-6; Ilm.22:17)

Meitä varten

Kristus hankki meille vanhurskauden kuolemalla ristillä meidän puolestamme. (Matt.20:28; 1.Tim.2:6; Hebr.10:19-20)

Voitto

Vanhurskauttaminen tarkoittaa sitä, että Jeesuksen voitto synnistä, kuolemasta ja Perkeleestä lasketaan meidän hyväksemme. (Jes.40:31: Room.6:9; 8:37; 1.Kor.15:57: Gal.3:13; 5:1; 1.Joh.5:4-5)

Seisomista

Me voimme vakaasti seisoa, vakuutettuina siitä, että me pelastumme Kristuksen tähden. (Ps.16:9; Room.5:1; Ef.6:13; 2.Tim.4:7-8; 1.Joh.2.12-14; Ilm.14:13)

Pyhitys

Jumalan teko kristityn sisällä. Jumala vaikuttaa uuden ihmisen kanssa koko elämän kestävän korjaus- ja parantumisprosessin. (Fil.2:12-13; 3:12; Kol.3:2-5; Tiit.2:11-12)

Vähitellen tapahtuva parantumisprosessi

Pyhitys on Vanhan Adamin päivittäistä hukuttamista ja päivittäistä elämämme uudistumista Kristuksessa (Room.6:11-13; 2.Kor.4:16; Kol.3:10)

Aste-eroja

Vanhurskauettut ovat eri vaiheessa pyhityksen osoittamisessa/ilmaisemisessa (Room.12:6; 1.Kor.7:7; 12:9, 28; Ef.4:7; 2.Tim.2.20-21)

Kasvua

Me kasvamme päivittäin uskon vaikuttamaan Kristuksen kaltaisuuteen. (Ps.92:12; 2.Kor.8:7; Ef.2:21; 4:1, 15-16; Fil.3:16-17; Kol.2:7; i.Tess.4:1; 1.Piet.2:2; 2.Piet.1:5, 3:18)

Perhe-elämää

Jumalan perheen jäseninä me palvelemme toinen toisiamme. (Ps.34:11-14; Matt.12:50; Ef.5:1; 1.Piet.1:13-15).

Vastaus

Pelastuksen tuomasta ilosta ja kiitollisuudesta, me vastaamme Jumalan ehdottomaan rakkauteen palvelemalla toinen toistamme. (Matt.7:16; Room.6:22; 1.Kor.10:31; Ef.2:10; 5:2,8; Kol.2:6; 1.Piet.4:10: 2.Joh.1:6; Ilm.3:20)

Meissä

Kristus tekee työtään meissä meidät häneen liittävän kasteen kautta. Tämä Kristuksen työ meissä on pyhityksemme. (Joh.14:17, 20; 15:5; Apt.6:3,5; i.Tess.1:5; 2:13; 2.Tim.1:6, 14)

Sota

Pyhitys on päivittäistä taistelua uuden ja vanhan Adamin, lihan ja Hengen, maailman ja taivaan välillä meissä. (Room.7:15-21; 2.Kor.5:4; 10:3; Gal.5:17; Ef.6:11)

Kävelyä, Painia, Juoksemista, Taistelua

Me taistelemme Saatanan valheita vastaan, joka kuiskuttaa korvaamme, että me kompuroimme ja lankeamme hänen valheisiinsa. (1.Moos.17:1; 5.Moos.26:17; Room.6:4; 2.Kor.5:7; 2.Tim.1:14; Ilm.2:7)


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos