Miksi olen luterilainen?

Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen vaiti eivätkä nimittäisi itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mikä on Luther? Ei tämä oppi minusta ole, eikä minua ole ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei voinut sietää, että kristityt nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. Kuinka sitten minä, vaivainen, haiseva matosäkki voisin antaa Kristuksen lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni mukaan? Ei niin rakkaat ystävät, vaan hävittäkäämme juuria myöten puoluenimet ja ottakaamme kristityn nimi hänen mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä tahdo olla kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.

– Martti Luther
 
 

Yksin Jeesus

Olen luterilainen siitä samasta syystä miksi olen kristitty. Se ei perustu valintaani vaan armoon. Luterilainen tunnustus asettaa Jeesuksen kaiken keskukseen, koska Raamattu tekee niin. Mikään muu tunnustus ei osoita samanlaista uskollisuutta Jumalan sanalle. Mikään muu tunnustus ei samassa määrin kirkasta Kristusta asettamalla hänet yksin uskon keskukseen. Luterilaisuudessa on todella kyse yksin Jeesuksesta! Isä Jumala pelastaa meidät Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Pyhä Henki luo meihin uskon kirkastamalla Jeesuksen. Kasteessa me kuolemme ja nousemme ylös Jeesuksen kanssa. Ehtoollisessa saamme Kristuksen ruumiin ja veren. Pastorien työ on julistaa ja jakaa Kristuksen lahjoja. Rukoilemme Isää Jeesuksen kautta. Hyvät työt virtaavat Jeesuksen luottavasta sydämestä. Ristin kantamisen ja kärsimyksen keskellä katseemme on kiinnitetty Jeesukseen. Me odotamme iloisessa toivossa sitä päivää, jolloin näemme Jeesuksen kasvoista kasvoihin.

– Daniel Preus

 

”Olen luterilainen, koska olen kristitty”

Usein kuulee sanottavan: Tärkeämpää on olla kristitty kuin luterilainen. Tämä sanotaan yleensä kahdesta syystä. Yhtäältä sillä voidaan puolustaa täydellistä sitoutumattomuutta kristinuskoon. Eräskin mies halusi, että häntä pidetään kristittynä, vaikka hän ei halunnut kuulua mihinkään kirkkokuntaan eikä antaa lapselleen minkään tunnustuskunnan mukaista uskonnonopetusta koulussa. Tällöin termi kristitty on niin löyhästi käsitetty, että lähes mitä vain voidaan pitää kristillisenä. Toisaalta tämä lause voi ilmaista hengellistä ylpeyttä: ”Olet vain luterilainen – minä olen kristitty ja olen näin hengellisesti sinua pidemmälle edennyt”. Tällöin on kyse samasta kuin Korintissa, jossa toiset sanomalla olevansa Kristuksen omia halusivat osoittaa olevansa parempia kuin Paavalin, Pietarin ja Apolloksen ryhmiin kuuluvat (1.Kor.1:11-13). Mutta uskon, että jokainen henkilökohtaisen kristillisen vakaumuksen omaava ymmärtää oikein kun sanon: Olen luterilainen, koska olen kristitty.

Sitoutumiseni kristinuskoon johtaa minut luterilaiseen tunnustukseen, koska ymmärrän sen olevan kristinuskon oikea ja todenmukainen ilmaus. ”Olen luterilainen, koska olen kristitty” tarkoittaakin, että (1) kristinusko on selvällä tavalla ilmoitettu, (2) se voidaan käsittää ja ymmärtää, (3) se voidaan tarkasti ilmaista, opettaa ja tunnustaa, ja (4) näin se on tehty luterilaisessa tunnustuksessa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vakaumukselliset toisten tunnustuskuntien kristityt ajattelevat aivan samalla tavalla oman tunnustuksensa suhteesta kristinuskon sanomaan. Ja näin he myös hylkäävät minun juuri luterilaisuudelle ominaiset näkemykset. Kunnioitan todella vain sellaisia henkilöitä, jotka ottavat vakavasti oman uskonnäkemyksensä ja myös toisten kristittyjen, jotka ovat eri mieltä siitä. Todellisen kristinuskon suurin vihollinen on kompromissien ja suvaitsevaisuuden henki, jonka mukaan me kaikki olemme oikeassa. Ikään kuin tärkeää ei olisi olla luterilainen vaan kristitty ilman minkään kirkkokunnan tunnustusta.

– Henry Hamann

 
Tutustu luterilaiseen uskoon lisää täällä.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos