Miten minä pelastun? Mistä tiedän pelastuvani?

21.10.2016 • Opetukset / 1 Kirkon usko / f) Pelastus

Nämä kysymykset ovat kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä tämän elämän aikana. Vanha kristinoppi sanoo: ”Jumalamme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämän kallein asia” On kysymys ikuisesta elämästä. Pääsenkö taivaaseen vai joudunko eroon Jumalasta ikuisesti? Tie taivaaseen vie Jumalan tuomioistuimen kautta. Julistetaanko minut syylliseksi vai julistetaanko minut vanhurskaaksi eli syyttömäksi Jumalan edessä? Miten minä saan vapauttavan tuomion?

Raamattu antaa asiaan hyvin yksinkertaisen vastauksen: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut” (Apt 16:31). Kun Jeesus syntyi ihmiseksi, eli pyhän elämän, kärsi ja kuoli ristillä ja nousi kuolleista sovitti hän koko ihmiskunnan synnit. Yhtään syntiä ei jäänyt sovittamatta, sillä hänen uhrinsa oli riittävä. Koko maailma oli tuomiolla kun hänet tuomittiin. Kun hän huusi ristillä: ”Se on täytetty!”, hän hankki sovituksen kaikkien ihmisten kaikista synneistä ja hän maksoi oman henkensä lunnaiksi kaikista ihmisistä. Pelastus on hänen uhrissaan täysin valmis. Usko vastaanottaa tämän valmiin pelastuksen:
Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen (Joh 3:16-18).

Usko ei pelasta ketään, vaan Kristus, jonka usko vastaanottaa. Ihmisen oma sydän on ailahteleva, mutta Jumalan sanan Kristus on varma ja luotettava. Ihmisen oma usko on heikko, mutta se vastaanottaa evankeliumin, joka on Jumalan voima (Room 1:16).

Jos ihminen uskoo Jeesukseen, tuomio lausutaan kuin Jeesus itse olisi tuomiolla. Jeesukseen uskovaa ei tuomita omien tekojensa perusteella, vaan Jeesuksen tekojen ja ansioiden perusteella. Usko ottaa vastaan nämä Jeesuksen teot ja ansiot. Tunnustuksemme sanoo: Samaten seurakuntamme opettavat, että ihmiset eivät voi tulla vanhurskautetuiksi Jumalan edessä omin voimin, ansioin tai teoin, vaan että heille annetaan vanhurskaus lahjaksi Kristuksen tähden uskon kautta, kun he uskovat, että heidät otetaan armoon ja että synnit annetaan anteeksi Kristuksen tähden, joka kuolemallaan on antanut hyvityksen synneistämme. Tämän uskon Jumala lukee edessään kelpaavaksi vanhurskaudeksi (Room. 3 ja 4) (CA,IV).

Se puolestaan joka ei usko Jeesukseen, tuomitaan hänen omien tekojensa mukaan. Yhtään kiveä ei jätetä kääntämättä. Ihminen joutuu tilille kaikesta, mitä on tehnyt tai ei ole tehnyt. Jumalan tuomioistuimen edessä seistään aina tekojen varassa – joko omien tekojen tai Kristuksen tekojen. Ilman uskon kautta lahjaksi saatuja Jeesuksen tekoja ihmisen on lohdutonta olla tuomiolla ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla” (Room 3:23).

Jeesus tahtoo, että saamme varmuuden pelastuksestamme, siksi hän asetti kasteen ja ehtoollisen pelastuksen vastaanottamisen paikoiksi. Niissä pelastuksen sana otetaan vastaan.
Kasteessa pelastus itse puettiin päälleni: Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet (Gal 3:27). Uskoni ankkuroituu Kristukseen, joka on päälleni puettu. Minut on liitetty häneen ja hänet on puettu päälleni. Saan uskoa: Olen kastettu, olen pelastettu.

Kristus itse asetti ehtoollisen, että me pääsisimme osalliseksi hänestä. ”Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen vereen? Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen?” (1.kor 10:16). Kun otan uskoen vastaan Herrani ruumiin ja veren ehtoollispöydässä voin olla varma että söin ja join pelastukseni.
Jos olen epävarma pelastuksestani, niin voin kysyä: Lupaako Raamatun sana, että Kristus kuoli syntieni tähden? Onko minut kastettu? Elänkö ehtoollisyhteydessä? Pelastukseni ankkuroituu armonvälineisiin ja voin olla varma siitä.

Kts. myös: Pyhä Henki, Kristuksen kirkastaja


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos