Alamaisuus

20.9.2017 • Ydinkohdat / A

Me kaikki elämme monenlaisten ryhmien, porukoiden ja yhteisöjen jäseninä. Joissakin yhteisöissä eri jäsenillä on erilaiset roolit. Voimme sanoa, että niissä toiset jäsenet ovat toisten alamaisia. Uusi testamentti mainitsee tällaisia yhteisöjä kolme. Ne ovat perhe, yhteiskunta ja kirkko. Kun me elämme niiden jäseninä, olemme joko itse alamaisia tai jotkut ovat meidän alamaisiamme. Kaikissa yhteisöissä alamaisuudesta koituu hyviä seurauksia.

1. Perheessä aviovaimo on miehensä alamainen (Ef. 5:24–28). Vaimon alamaisuus tarkoittaa miehen rakastamista kunnioittamalla tätä. Näin mies voi puolestaan rakastaa vaimoaan. Lapset ovat alamaisia vanhemmilleen, mikä tarkoittaa kuuliaisuutta heitä kohtaan. Sen seurauksena lapset voivat hyvin ja elävät pitkään (Ef. 6: 1–3).

2. Yhteiskunnassa kansalaiset ovat alamaisia esivallalle. Niinpä heidän on oltava kuuliaisia esimerkiksi verojen maksamisessa ja lakien noudattamisessa. Esivallalleen alamaisina kansalaiset ottavat vastaan Jumalan antamia lahjoja maallisten hallitsijoitten jakamina (Room. 13: 1–5).

3. Kirkossa ja seurakunnassa kaikki ovat alamaisia Isälle, joka antaa elämän. Seurakunta on alamainen myös Kristukselle, joka antaa pelastuksen (Ef. 4:15–16). Seurakunnan johtaja on pastori, joka opettaa Jumalan Sanaa. Muut jäsenet, sekä miehet että naiset, ovat alamaisia pastorille. Näin seurakunta ottaa vastaan kaikki, mitä Kristus sille lahjoittaa Sanansa kautta (1. Kor. 12: 13–28).

Jumala on siis asettanut niin perheeseen, yhteiskuntaan kuin seurakuntaankin tietyn järjestyksen. Kun jotkut jäsenet ovat toisten alamaisia, järjestys säilyy. Järjestyksen tarkoitus on jakaa Jumalalta tulevat siunaukset yhteisön jäsenten kesken. Kaikissa yhteisöissä ne jaetaan johtajan kautta. Johtajalleen alamaisina yhteisön jäsenet vastaanottavat ja jakavat Jumalan siunaukset. Näin he palvelevat Jumalaa Hänen säätämänsä järjestyksen mukaan.

Alamaisuus näyttäytyy hieman eri tavoin erilaisissa yhteisöissä. Käytännössä erikseen kielletään, ettei nainen ei voi puhua opettajana jumalanpalveluksessa, mutta hän voi esimerkiksi opettaa muita naisia (1. Kor. 14: 33–35, Tit. 2: 3–5).

Uuden testamentin mukaan on mahdollista olla yhtä aikaa sekä alamainen että samanarvoinen. Kun toimimme Jumalan säätämän järjestyksen mukaan, valtaa ei käytetä väärin. Tällöin alamaisuuden tarkoituksena ei ole alistaa tai tulla alistetuksi, vaan edistää rakkautta, iloa, tyytyväisyyttä ja rauhaa. Uuden testamentin opetus alamaisuudesta ei vie meitä käskyttämisen tielle. Se ei korosta heidän vallankäyttöään, jotka istuvat muita ylempänä. Sen sijaan alamaisuus vie meidät mukanaan välittämisen tielle. Tällä tiellä kolmiyhteinen Jumala jakaa siunauksiaan nimittämiensä palvelijoiden kautta kirkossa ja maailmassa.

Uuden testamentin kuvaama alamaisuus oli syntyaikanaan kirjaimellisesti vallankumouksellinen. Se käänsi ihanteet päälaelleen. Tuon ajan yleinen ihanneihminen oli itsenäisesti pärjäävä mies, jolla oli taloudellista varallisuutta ja poliittista vaikutusvaltaa. Alkukirkossa tilanne oli päinvastainen. Ihanteena olikin ihminen, joka on alamainen ja elää toisten tuen varassa. Ovathan kaikki kristityt Jumalan lapsia ja Kristuksen palvelijoita. Kristityn ei nykyäänkään pidä tavoitella elämäntilannetta, jossa voisi asemansa, varallisuutensa ja valtansa nojalla hallita muita. Sitä vastoin hän pyrkii olemaan palvelija, joka on vapaa sosiaalisen aseman, varallisuuden ja vallan tavoittelun orjuudesta (1. Piet. 2:16). Jokainen kristitty on jonkun toisen alamainen.

Kristittyinä meidät lähetetään palvelemaan Jumalaa niin perheen, yhteiskunnan kuin seurakunnankin jäseninä. Alamaiseksi asettuminen on luonnollinen osa kristittynä elämistä (Luuk. 14: 8–11). Tällöin me seuraamme Herramme Jeesusta Kristusta. Hän luopui asemastaan olla Jumalan kaltainen. Hän tuli ihmiseksi ja oli kuuliainen Isälle ristinkuolemaansa asti, koska Hän rakastaa meitä ja tahtoo antaa meille ikuisen elämän (Fil. 2:5–11).

Ks. myös avioliitto

Kirjallisuutta:

Kleinig, John W.
2012 Ordered Community: Order and Subordination in the New Testament. – Women Pastors? The Ordination of Women in Biblical Lutheran Perspective. A Collection of Essays. Third Edition. Ed. Harrison & Pless. Saint Louis: Concordia Publishing House. 121–135.

Haverinen, Soili & Janatuinen, Mailis
2009 Paimenuus, ihmisarvo ja sukupuoli. Helsinki: Kustannus oy Uusi tie. Lataa ilmaiseksi täältä.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos