Jeesuksen syntymän ajoitus

Wikipedian mukaan Herodes Suuri kuoli 4 eKr. ja Quirinius toimitti verollepanon ryhdyttyään maaherraksi 10 v myöhemmin 6 jKr. https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Publius_Sulpicius_Quirinius

Olen hämilläni Jeesuksen syntymän ajoituksesta. Aikaisemmin jo olen ymmärtänyt, että ajanlaskumme lienee pari vuotta pielessä, eikä se ole minua haitannut. Mutta miten voin luottaa Raamattuun, kun evankeliumien kuvauksia on vaikeaa sovittaa yhteen?

Luukkaan jouluevankeliumi alkaa sanoilla: ”Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava.  Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana” (Luuk. 2:1-2).

Juutalainen historioitsija Josefus sekä muutkin lähteet (kuten myös Luukkaan kirjoittama Apostolien teot 5:37) puhuvat verollepanosta, joka tapahtui 6 jKr. Publius Kyreniuksen toimiessa Syyrian maaherran virassa. Jeesuksen syntymistä on kuitenkin mahdotonta sijoittaa tuohon vuoteen, sillä Matteus kertoo Jeesuksen syntyneen Herodes Suuren valtakaudella (Matt. 2:1), joka kuoli jo 4. eKr.

Jotkut tutkijat ovatkin tästä päätelleet, että Luukas yksinkertaisesti erehtyy tiedoissaan ja sotkee asioita. Mutta Luukas kertoo tarkkaan tutkineensa alusta alkaen kaikki. Se näkyy myös hänen tarkoissa tiedoissaan Rooman, Juudean ja Galilean poliittisesta tilanteesta. Hän sijoittaa Johannes Kastajan syntymän aivan oikein ”Herodeksen, Juudean kuninkaan (eli Herodes Suuren) aikaan” (Luuk. 1:5), hän kertoo, miten Herodeksen kuoleman jälkeen valtakunta jaettiin (Luuk. 3:1-2). Huolelliseen tapaansa mainitessaan Herodeksista, Luukas tekee tarkan erottelun Kuningas Herodeksen (Herodes Suuri) ja Herodes, Galilean neljännysruhtinaan, välillä (Luuk. 3:19, 9:7, Apt. 13:1). Luukas ei kirjoita keksittyä tarinaa, jossa voisi olla huolimattomia historiallisia heittoja, vaan hänen evankeliuminsa on myös tarkkaa historian tapahtumien kuvausta.

Mutta miten selittyy siis se, että Luukas kertoo Jeesuksen syntyneen Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana? Itse asiassa kreikankielisessä alkutekstissä Luukas ei tarkkaan ottaen väitä, että Kyrenius olisi edes ollut Syyrian maaherrana tuolloin. Hän ei käytä Kyreniuksesta titteliä maaherra, vaan verbiä, joka voi kyllä tarkoittaa myös maaherrana toimimista, mutta yleisesti ottaen se viittaa kaikenlaiseen hallinnolliseen johtamiseen. Eli alkutekstin lukeminen kertoo meille, että Kyreniuksella oli hallinnollinen rooli tuohon aikaan, vaikkei hän välttämättä maaherran virassa vielä ollutkaan.

Itse asiassa kaksi roomalaista piirtokirjoitusta (Lapis Venetus ja Lapis Tiburtinus) viittaavat siihen, että Kyrenius olisi todella toiminut hallinnollisissa tehtävissä Syyriassa ensimmäisen kerran jo n. 10-7 eKr.). Tämä ajoitus sopii puolestaan siihen, mitä Matteuskin ilmoittaa Jeesuksen syntymän ajankohdasta. Jeesus siis syntyi Herodes Suuren aikaan, joka kuoli 4 eKr. Herodes käski tappaa kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat lapset, joten todennäköisesti Jeesus on syntynyt n. 6-7 eKr. Meidän ajanlaskumme vuosi 0 ei siis liene ollut Jeesuksen syntymävuosi. Kalenterimme perustuu munkki Dionysios Exiguusen laskelmiin, jotka hän teki 500-luvulla, ja hänen laskelmiinsa jäi tuo muutaman vuoden virhe.

Egyptistä löytyneistä papyrusteksteistä ja muistakin lähteistä on saatu tietoa, että verollepano oli pitkällinen prosessi. Veroluetteloiden tekeminen ja ihmisten asuinpaikkojen määrittäminen kesti vuosia. Kun kaikki oli saatu veroluetteloon, koottiin veroa noin joka 14. vuosi. Luukkaan mainitsema verollepano on ollut todennäköisesti vain kirjoittautuminen veroluetteloon, ja jos se on tapahtunut n. 6-7. eKr., sopii se hyvin siihen, että 6. jKr. on ollut Josefuksen ja Luukkaan kertoma suuri verollepano, jossa verot kerättiin aiheuttaen kansassa tyytymättömyyttä ja kapinaa.

Toinen esitetty selitys Luukkaan jouluevankeliumin ongelmalliselta kuulostavalle historian maininnalle löytyy sanasta ”ensimmäinen”. Suurin osa tutkijoista on sitä mieltä, että Luukas käyttää jouluevankeliuminsa alussa tuota sanaa kieliopillisesti hyvin kummallisesti ja epätavallisesti. Siksi onkin esitetty, että oikeampi käännös lauseesta olisi: ”Tämä verollepano oli ennen kuin Kyrenius oli Syyrian maaherrana”. Näin ollen Luukas haluaisi mainita erikseen, että tämä Jeesuksen syntymän aikaan tapahtunut verollepano oli eri kuin sen jälkeen seurannut suuri verollepano, jota Kyrenius johti (vuonna 6 jKr.).

Joka tapauksessa voidaan todeta, että Luukas ei jouluevankeliumissaan väitä mitään, mikä olisi ristiriidassa Matteuksen kertoman Jeesuksen syntymäajankohdan kanssa. Eikä Luukkaan kuvaus ole myöskään ristiriidassa niiden tietojen kanssa, joita Raamatun ulkopuolisista historian lähteistä tiedämme.

Kiitos hyvästä kysymyksestä!

(alkuperäinen julkaisu 9.12.2019)


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos