Jumalan Poika Vanhassa testamentissa

”Vanhassa testamentissa puhutaan usein Jumalan pojasta, mutta nimityksellä vaikuttaa olevan erilaisia merkityksiä. Kuinka ne tulisi ymmärtää?” 

Kysyjä on kiinnittänyt huomionsa siihen, että Vanhassa testamentissakin puhutaan Jumalan Pojasta. Hän muistelee tällaista nimitystä käytettävän psalmeissa, Jobin kirjassa ja Sananlaskuissa, ja pyytää valaisemaan, mistä näissä maininnoista on kysymys.

Tunnemme Jumalan Pojan nimen ennen muuta Uudesta testamentista, jossa sitä käytetään 54 kertaa ja sillä aina tarkoitetaan Jeesusta Kristusta. Saastaiset henget huusivat: ”Sinä olet Jumalan Poika” (Mark. 3:11). Enkeli Gabriel ilmoittaa, että Marian lasta tullaan kutsumaan ”Jumalan Pojaksi” (Luuk. 1:35). Opetuslapsi Natanael sanoi: ”Rabbi, sinä olet Jumalan Poika” (Joh. 1:49). Lopulta pakanallinen sadanpäällikkökin huutaa Jeesuksen ristin äärellä: ”Tämä oli todella Jumalan Poika!” (Matt. 27:54). Tätä nimeä käytetään tasaisesti myös kirjeissä ja kerran Ilmestyskirjassakin. Jumalan Poika nimeä näytään käytettävän, kun joku oivaltaa ja uskoo, kuka Jeesus todella on.

Vanhassa testamentissa ei kuva tietenkään voi olla näin selvä; eihän Jeesus ollut vielä tullutkaan maailmaan! Silti monia viittauksia ja ennustuksia Hänestä löytyy Vanhasta testamentista. Kaikkea ei silti saa väkisin tulkita Häneen liittyväksi. Jumalan Poika / poika voi VT:ssa tarkoittaa monia eri asioita:

1. Enkeleitä saatetaan kutsua Jumalan pojiksi, koska he ovat lähellä Jumalaa ja toteuttavat Hänen tahtoaan. Jobin kirjassa sanotaan, että ”Jumalan pojat tulivat koolle ja asettuivat Herran eteen. Myös saatana oli heidän joukossaan” (Job 1:6, 38:7). Saatanahan oli alun perin Jumalan enkeli, joka lankesi. Psalmissa sanotaan: ”Sillä kuka pilvissä on Herran vertainen, kuka Jumalan poikain joukossa on niin kuin Herra” (Ps. 89:7).

2. Jumalan kädestä lähtenyttä ensimmäistä ihmistä kutsutaan myös Jumalan pojaksi. Sukuluettelossa Aadamin isänä on Jumala (Luuk. 3:38).

3. Myös Israelia kutsutaan VT:ssa Jumalan pojaksi. 2. Moos. 4:22 sanotaan: ”Israel on minun esikoispoikani”. Samoin Hoosean ennustuksessa: ”Kun Israel oli nuori, minä rakastin sitä, Egyptistä minä kutsuin poikani” (11:1). Matteuksen evankeliumissa tämä Israelille osoitettu jae tulkitaan sitten Jeesukseksi, jonka Jumala kutsui Egyptistä lapsena.

4. Israelin kuningastakin kutsuttiin joskus Jumalan pojaksi. Hän oli siinä asemassa Israelin kansan edustajana suhteessa Jumalaan. Jumala itse ilmoitti Daavidille tämän pojasta Salomosta näin: ”Minä olen oleva hänelle isä, ja hän on oleva minulle poika” (2. Sam. 7:14). Toki tämäkin on ennustus myös tulevasta Daavidin pojasta, Jeesuksesta.

5. Meitä kiinnostaa varmaan eniten se, mitä VT:ssa ennustetaan tulevasta Jumalan Pojasta eli Messiaasta. Lähtökohtana on tuo Daavidille annettu lupaus pojasta, jolle Jumala olisi isä ja hän on oleva Jumalalle poika. Kun Daavidin suku joutui luopumaan kuninkuudesta, alettiin odotus kohdistaa tulevaan, lopunaikana tulevaan Jumalan Poikaan, joka oli Daavidin sukua.

Tulevaa Messiasta kutsutaan Jumalan Pojaksi mm. psalmissa 2:7: ”Nyt minä kerron, mitä Herra on säätänyt. Hän sanoi minulle: ’Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin’”, ja psalmissa 89:27-28, 30: ”Hän sanoo minulle: ’Sinä olet minun isäni, olet Jumalani, turvakallioni’. Minä otan hänet esikoisekseni, nostan kuninkaista korkeimmaksi”…. Minä annan hänen valtaistuimensa pysyä niin kauan kuin taivas kaartuu maan yllä”. 

Messias Jumalan Poikana ennustetaan myös tutussa Jesajan profetiassa: ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Suuri on hänen valtansa ja rauha loputon Daavidin valtaistuimella” (Jes. 9:5-6). Ei kenenkään ihmisen pojasta olisi voitu ennustaa, että hän on Väkevä Jumala.

Viittauksia Jumalan Poikaan on myös mm. Agurin sanoissa Sananl. 30:4: ”Kuka on noussut taivaaseen ja palannut takaisin? Kuka on koonnut käsiinsä tuulen? … Mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi? Sinä tiedät kyllä”.

On muistettava, että Jumalan Poika on syntynyt ennen aikojen alkua, joten Hän oli olemassa jo vanhan liiton aikana. Jumalan Poika vain syntyi ihmiseksi ensimmäisenä jouluna, mutta Hän oli kyllä olemassa ja vaikuttamassa ennen tätä. Sananlaskuissa (8:22-30) sanotaan: ”Minut Herra loi (tai ”toi esiin”) ennen kaikkea muuta, tekojensa esikoisena, ennen taivasta ja maata. Iankaikkisuudessa minä sanoin alkuni, kaiken alussa, ennen kuin maata oli. Kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut … Olin läsnä kun hän pani taivaat paikoilleen … Jo silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät …”. Tätä kutsutaan Jeesuksen pre-eksistenssiksi.

Vanhan ja Uuden testamentin välillä syntyneissä juutalaisissa kirjoituksissa (Salomon psalmit ja 1. Eenok) puhutaan tulevasta Messiaasta Jumalan Poikana.

Kun Jeesus sitten tuli, ihmiset tunnistivat Hänessä ennustetun Jumalan Pojan. Vanha testamentti valmisti näin uutta liittoa.

Ks. myös Temppeli on Jeesus


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos