19.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

15. sunnuntai helluntaista

10.9.2023

“Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa”, Pyhä Henki sanoo päivän toisen vuosikerran Uuden testamentin kirjetekstissä. Kristityn hyvät teot eivät kumpua helvetinpelosta, eivät toiveesta saada tuonpuoleisia palkintoja tämänpuoleisesta vaivannäöstä eivätkä halusta saada kiitosta ihmisiltä. Sellainen laskelmoiva ja omaa etuansa etsivä suhtautuminen hyviin tekoihin on vieras kristilliselle hurskaudelle ja ansaitsee ainoastaan tekopyhyyden nimen.

Uskovana minä sen sijaan rakastan Jumalaa ja lähimmäistäni siksi, että Jumalan rakkaus on sytyttänyt minut vastarakkauteen. Miten Jumala siis on minua rakastanut? Ensiksi Isä, Luojani, on antanut minulle elämän ja kaiken mitä siihen tarvitaan. Ilma, jota hengitän, on Jumalan ilmaa, veri, joka suonissani virtaa, on Jumalan verta. Isä antaa itsensä minulle koko luomakunnassa. Toiseksi Poika, Herrani, on tullut minun veljekseni ja lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Jeesus Kristus on omalla verellään ostanut minut vapaaksi iankaikkisesta kadotuksesta ja ottanut minut omakseen. Poika antaa itsensä minulle koko työssään. Kolmanneksi Pyhä Henki, Pyhittäjäni, on kutsunut evankeliumin kautta minut, joka en hänen kutsuaan ole etsinyt enkä kaivannut, ja vienyt pyhään kristilliseen seurakuntaan, missä hän joka päivä antaa minulle syntini anteeksi, valmistaa minua ruumiin ylösnousemukseen ja lahjoittaa minulle iankaikkisen elämän. Pyhä Henki antaa itsensä minulle kaikissa lahjoissaan. Kaiken tämän Jumala tekee minulle ilman mitään minun ansiotani tai mahdollisuuttani.

Kiitollisuus anteliasta Jumalaa kohtaan saa uskovan vuorostaan antamaan itsestään, ajastaan ja varoistaan lähimmäisen auttamiseksi ja Jumalan valtakunnan työhön. “Kiitos Jumalalle hänen sanomattoman suuresta lahjastaan!”


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.2. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 92:2 Psalmi: Ps. 65:2–6 9 tai Ps. 136:1–9 25–26 Hallelujasäe: Ps. 147:1
1. lukukappale: Jes. 24:14–16 2. lukukappale: 2. Kor. 9:6–15 Evankeliumi: Joh. 5:1–15


1. lukukappale
Jes. 24:14–16
Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: “Sentähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä”. Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: “Ihana on vanhurskaan osa!”

 

2. lukukappale
2. Kor. 9:6–15
Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niinkuin kirjoitettu on:
“Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti”.
Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät, niin että te kaikessa vaurastuen voitte vilpittömästi harjoittaa kaikkinaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Sillä tämä avustamispalvelus ei ainoastaan poista pyhien puutteita, vaan käy vieläkin hedelmällisemmäksi Jumalalle annettujen monien kiitosten kautta, kun he, tästä teidän palveluksestanne huomattuaan, kuinka taattu teidän mielenne on, ylistävät Jumalaa siitä, että te näin alistuvaisesti tunnustaudutte Kristuksen evankeliumiin ja näin vilpittömästi olette ruvenneet yhteyteen heidän kanssaan ja kaikkien kanssa. Ja hekin rukoilevat teidän edestänne ja ikävöivät teitä sen ylen runsaan Jumalan armon tähden, joka on teidän osaksenne tullut. Kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan!

 

Evankeliumi
Joh. 5:1–15
Sen jälkeen oli juutalaisten juhla, ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista.
Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut kolmekymmentä kahdeksan vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle: “Tahdotko tulla terveeksi?” Sairas vastasi hänelle: “Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu; ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua”. Jeesus sanoi hänelle: “Nouse, ota vuoteesi ja käy”. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi.
Mutta se päivä oli sapatti. Sentähden juutalaiset sanoivat parannetulle: “Nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta”. Hän vastasi heille: “Se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle: ‘Ota vuoteesi ja käy’.” He kysyivät häneltä: “Kuka on se mies, joka sanoi sinulle: ‘Ota vuoteesi ja käy’?” Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli; sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle: “Katso, sinä olet tullut terveeksi; älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi”. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt.

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Varjele aina kristikuntaasi, sillä jos sinä et sitä tue, niin se ei voi inhimillisen heikkoutensa takia kestää. Suo sen aina saada sinulta apua, välttää sitä, mikä on vahingollista, ja seurata sitä, mikä on hyväksi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Herra Jeesus Kristus! Me kiitämme sinua siitä, että tahdot olla hätään joutuneiden auttaja ja pelastaja kaikesta kurjuudesta. Katso armollisesti kaikkia kärsiviä. Vaikuta heidän sydämissään vakaa usko, että he voisivat kaikissa tämän ajan vaivoissa ottaa vastaan apusi ja lohdutuksesi. Anna heille se armo, että he voisivat nöyrästi kiittää sinua kaikista hyvistä teoistasi, myös rististä ja kärsimyksistä. Päästä heidät kaikesta synnistä ja anna heille voimaa rakastaa ja palvella sinua nyt ja iankaikkisesti. Kuule meitä sinä, joka yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa hallitset nyt ja aina.

3. Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka olet sanalla ja pyhällä kasteella armollisesti vapauttanut synnin hirveästä tartunnasta kaikki meidät, jotka uskomme! Vieläkin sinä autat meitä joka päivä kaikissa tarpeissamme. Me rukoilemme sinua: herätä sydämemme Pyhällä Hengelläsi, niin ettemme ikinä unohtaisi hyvää tekoasi. Auta meitä elämään aina sinun pelossasi, turvautumaan sydämellisellä toivolla laupeuteesi sekä kiittämään ja ylistämään sinua jatkuvasti iloisin mielin. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. (1. vsk.)

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Ps. 92:2
Hyvä on |Herraa kiittää *
ja veisata kiitosta sinun nimellesi, |sinä Korkein.

Psalmi:
Ps. 65:2–6 9
Jumala, hiljaisuudessa kiitetään sinua |Siionissa, *
ja sinulle täy|tetään lupaus.

Sinä |kuulet rukouksen: *
sinun tykösi tulee |kaikki liha.

Minun syntivelkani ovat |ylen raskaat, *
mutta sinä annat anteeksi meidän |rikoksemme.

Autuas se, jonka sinä valitset ja otat tykösi, esikarta|noissasi asumaan! *
Salli meidän tulla ravituiksi sinun huoneesi hyvyydellä, sinun temppelisi |pyhyydellä.

Ihmeellisillä teoilla sinä vastaat meille |vanhurskaudessa, *
sinä, meidän autuutemme Jumala, sinä, kaikkien maan äärten ja kaukaisen |meren turva,

joka voimallasi |vahvistat vuoret *
ja olet vyötetty |väkevyydellä;

sinä, joka asetat |merten pauhinan *
ja niiden aaltojen pauhinan ja kan|sojen metelin,

niin että ne, jotka niiden äärillä asuvat, hämmästyvät sinun |ihmeitäsi; *
aamun ja ehtoon ääret sinä |täytät riemulla.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

 

Tai:
Ps. 136:1–9 25–26
Kiittäkää Herraa, sillä |hän on hyvä, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti.

Kiittäkää juma|lien Jumalaa, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti.

Kiittäkää |herrain Herraa, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti;

häntä, joka yksin tekee |suuria ihmeitä, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti;

häntä, joka on taidolla |tehnyt taivaat, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti;

häntä, joka on levittänyt maan |vetten ylitse, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti;

häntä, joka on tehnyt |suuret valot, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti:

auringon hallit|semaan päivää, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti,

kuun ja tähdet hallit|semaan yötä, *
sillä hänen armonsa pysyy ian|kaikkisesti;

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
10.9.2023
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos