19.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

18. sunnuntai helluntaista

22.9

Ollakseen hyvä kristitty, pitää rakastaa kaikkia, olla aina iloinen ja rauhallinen, kärsivällinen ja ystävällinen lähimmäisiään kohtaan, ennen kaikkea myös hyvä ja uskollinen, kuin myös lempeä ja aina olisi hyvä myös hillitä itsensä kaikissa kiusauksessa. Näillä mittareilla hyviä kristittyjä taitaa olla hyvin vähän, tai ei ollenkaan! Onneksi kaikki edellä mainitut hyvät hedelmät eivät olekaan ihmisen sydämestä lähtöisin, vaan ne ovat Hengen hedelmiä. Ne eivät ole niin kutsuttuja perinnäissäädöksiä ja vaatimuksia, vaan Pyhän Hengen hyvää työtä Jumalan lapsessa. 

Näin ollen syntien tunnustaminen ja alttarille polvistuminen eivät nekään ole vain muotomenoja, joita pitää tehdä perinnäissääntöinä. Tai jos niistä on sellaisia tullut, kannattaa tutkistella itseään ja vielä enemmän Vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Pyhä Kolmiyhteinen Jumala tahtoo kohdata lapsensa täysin kokonaisena. Lapsena, joka ei varaa omaa elämäänsä omiin tekoihinsa ja perinnäissääntöihinsä. Onhan Hän itse Jumala, joka tosi Jumalana Jeesuksessa Kristuksessa kantoi meidän kokonaiset syntikuormamme ristille, antaen ne Pojassaan anteeksi. Tässä on todellinen kristityn vapaus, jonka mukana lahjana tulee myös kaikki yllä mainitut Hengen hedelmät. Jos hyviä kristittyjä siis on, niin he ”ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen”. 

Vapaus on siis sitä, että Jumala on tehnyt pelastavat teot ihmisten puolesta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus Kristuksessa toimia vapaasti ja oikein. Ei niin, että ihmisen tulisi itse tavoitella omin teoin pelastusta ja etsiä sitä kautta vapautta. ”Vapauteen Kristus vapautti meidät.”


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 119:105 Psalmi: Ps. 119:97–104 Hallelujasäe: Ps. 136:1
1. lukukappale: Jes. 1:10–17 2. lukukappale: Gal. 5:22–26 Evankeliumi: Mark. 7:5–13 tai Mark. 2:23–28


1. lukukappale

Jes. 1:10–17

Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet, ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomorran kansa. Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas-polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty. Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii – minun esikartanoitteni tallaamista? Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uuttakuuta enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta. Minun sieluni vihaa teidän uusiakuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt. Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.

 

2. lukukappale

Gal. 5:22–26

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme.

 

Evankeliumi

Mark. 7:5–13

Niin fariseukset ja kirjanoppineet kysyivät Jeesukselta: “Miksi sinun opetuslapsesi eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä?”

Mutta hän sanoi heille: “Oikein Esaias on ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on:

‘Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä’.

Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä.”

Ja hän sanoi heille: “Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne. Sillä Mooses on sanonut: ‘Kunnioita isääsi ja äitiäsi’, ja: ‘Joka kiroaa isäänsä tai äitiänsä, sen pitää kuolemalla kuoleman’. Mutta te sanotte, että jos ihminen sanoo isälleen tai äidilleen: ‘Se, minkä sinä olisit saava minulta hyväksesi, on korban’ – se on uhrilahja – ja niin te ette enää salli hänen antaa mitään avustusta isälleen tai äidilleen. Te teette Jumalan sanan tyhjäksi perinnäissäännöllänne, jonka olette säätäneet. Ja paljon muuta samankaltaista te teette.”

Tai:

Mark. 2:23–28

Ja tapahtui, että Jeesus sapattina kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa rupesivat kulkiessaan katkomaan tähkäpäitä. Niin fariseukset sanoivat hänelle: “Katso, miksi he tekevät sapattina sitä, mikä ei ole luvallista?” Hän sanoi heille: “Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen seuralaisensa olivat puutteessa ja heidän oli nälkä, kuinka hän meni Jumalan huoneeseen ylimmäisen papin Abjatarin aikana ja söi näkyleivät, joita ei ollut lupa syödä muiden kuin pappien, ja antoi myös niille, jotka hänen kanssansa olivat?” Ja hän sanoi heille: “Sapatti on asetettu ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Niin Ihmisen Poika siis on sapatinkin herra.”

 

Rukoukset
1. Pyhä Jumala! Suo meidän sinun armostasi välttää perkeleen saastutusta ja seurata puhtaalla sydämellä sinua, joka olet ainoa todellinen Jumala. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Laupias Jumala! Varjele meitä lain orjuuden ikeestä ja anna meille armosi, että rakkaudesta sinuun palvelisimme sinua alttiisti ja kuuliaisesti Jeesuksen Kristuksen vapauttamina lapsinasi. Auta meitä myös, ettemme milloinkaan käyttäisi väärin armoasi, ettemme koettaisi peitellä sillä suruttomuutta tai väärää vapautta, vaan vaeltaisimme aina sinua peläten ja pyhää tahtoasi totellen. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 119:105
Sinun sanasi on minun |jalkaini lamppu *
ja valkeus |minun tielläni.

Psalmi:
Ps. 119:97–104
Kuinka sinun lakisi onkaan |minulle rakas! *
Kaiken päivää minä sitä |tutkistelen.

Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani |viisaammaksi, *
sillä ne ovat minun omani ian|kaikkisesti.

Minä olen kaikkia opettajiani |taitavampi, *
sillä minä tutkistelen sinun todis|tuksiasi.

Minä olen ymmärtäväi|sempi kuin vanhat, *
sillä minä otan vaarin sinun ase|tuksistasi.

Minä pidätän jalkani kaikilta |pahoilta teiltä, *
noudattaakseni |sinun sanaasi.

Minä en poikkea sinun |oikeuksistasi, *
sillä sinä |neuvot minua.

Kuinka makeat ovat minulle sinun |lupauksesi! *
Ne ovat hunajaa makeammat |minun suussani.

Sinun asetuksistasi minä saan |ymmärrystä; *
sentähden minä vihaan kaikkia |valheen teitä.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
22.9
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos