28.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

2. sunnuntai ennen paastonaikaa, Sexagesima

20.2.2022

Tulevan sunnuntain tekstit ilmaisevat, kuinka Jumalan sana vaikuttaa eri ihmisiin.

Jesaja Herran suuna kuuluttaa maanmiehilleen: ”Minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on.”

Apostolien teoissa Luukas kertoo, kuinka sana synnytti uskoa myös muihin kansoihin kuuluvien parissa. Kun Paavali julisti makedonialaisille ylösnoussutta Jeesusta, purppuranmyyjä Lyydia perheineen otti sanan ilolla vastaan.

Evankeliumissa Jeesus kertoo vertauksen Jumalan sanan kylväjästä, viime kädessä itsestään. Kylvetyt jyvät olivat kaikki samanlaisia, kaikille julistettiin samaa riemuvuotta, mutta maaperät olivat erilaisia. Kalliolla, tien vieressä ja ohdakkeiden keskellä sana ei päässyt kantamaan satoa.

Onko sinun sydämesi kivikova, kuin peruskallio, tai täytätkö elämäsi niin monenlaisilla rikkakasveilla, ettei Jeesuksen sanoille jää enää sijaa?

Jeesus Nasaretilainen on se Jumalan Sana, joka on lähtenyt Jumalan luota. Hän ei palaa tyhjin käsin lähettäjänsä luokse, vaan tekee sen, mitä varten hänet lähetettiinkin. Hän on vehnänjyvä, joka putosi maahan, jotta siemen kuollessaan lähtisi kasvamaan uutta elämää. Hän putosi Golgatan kalliolle, hänet kiedottiin orjantappuroihin, mutta juuri sillä teolla hän teki tyhjäksi kovasydämisyytemme ja lankeemuksemme. Hänessä kaikki kansat saavat siunauksen, ja niin hän kantaa enemmän kuin satakertaisen sadon.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 44:24 27 Psalmi: Ps. 44:2–5 Hallelujasäe: Joh. 6:63
1. lukukappale: Jes. 55:6–11 2. lukukappale: Ap.t. 16:9–15 Evankeliumi: Luuk. 8:4–15


1. lukukappale

Jes. 55:6–11

Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niinkuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin.

 

2. lukukappale

Ap. t. 16:9–15

Ja Paavali näki yöllä näyn: makedonialainen mies seisoi ja pyysi häntä sanoen: ”Tule yli Makedoniaan ja auta meitä”. Ja kun hän oli nähnyt sen näyn, niin me kohta tahdoimme päästä lähtemään Makedoniaan, sillä me käsitimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan heille evankeliumia.

Kun nyt olimme purjehtineet Trooaasta, kuljimme suoraan Samotrakeen, ja seuraavana päivänä Neapoliin, ja sieltä Filippiin, joka on ensimmäinen kaupunki siinä osassa Makedoniaa, siirtokunta. Siinä kaupungissa me viivyimme muutamia päiviä.

Ja sapatinpäivänä me menimme kaupungin portin ulkopuolelle, joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs Lyydia niminen purppuranmyyjä Tyatiran kaupungista, jumalaapelkääväinen nainen, oli kuulemassa; ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhui. Ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen: ”Jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiini ja majailkaa siellä”. Ja hän vaati meitä.

 

Evankeliumi

Luuk. 8:4–15

Kun paljon kansaa kokoontui ja ihmisiä kulki joka kaupungista hänen tykönsä, puhui hän vertauksella: ”Kylväjä meni kylvämään siementänsä. Ja hänen kylväessään putosi osa tien oheen ja tallautui, ja taivaan linnut söivät sen. Ja osa putosi kalliolle, ja oraalle noustuaan se kuivettui, kun sillä ei ollut kosteutta. Ja osa putosi orjantappurain sekaan, ja orjantappurat kasvoivat mukana ja tukahuttivat sen. Ja osa putosi hyvään maahan, kasvoi ja teki satakertaisen hedelmän.” Tämän sanottuaan hän lausui suurella äänellä: ”Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon”.

Niin hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä, mitä tämä vertaus merkitsi.

Hän sanoi: ”Teidän on annettu tuntea Jumalan valtakunnan salaisuudet, mutta muille ne esitetään vertauksissa, että he, vaikka näkevät, eivät näkisi, ja vaikka kuulevat, eivät ymmärtäisi. Vertaus on tämä: siemen on Jumalan sana. Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, jotka kuulevat, mutta sitten perkele tulee ja ottaa sanan pois heidän sydämestään, etteivät he uskoisi ja pelastuisi. Ja mitkä kalliolle putosivat, ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen ilolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta: ainoastaan ajaksi he uskovat ja kiusauksen hetkellä luopuvat. Mikä taas orjantappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat, mutta vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin, rikkauteen ja hekumoihin, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Mutta mikä hyvään maahan putosi, ne ovat ne, jotka sanan kuultuansa säilyttävät sen vilpittömässä ja hyvässä sydämessä ja tuottavat hedelmän kärsivällisyydessä.

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Suo armostasi Poikasi, kansojen opettajan, varjella meitäkin kaikesta vahingollisesta. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Poikasi ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen!

2. Herra Jumala, taivaallinen Isä! Me kiitämme sinua siitä, että olet Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta kylvänyt pyhän sanasi keskuuteemme. Me rukoilemme sinua: valmista meitä Pyhällä Hengelläsi ahkerasti kuulemaan sanaasi, kätkemään se hyvään sydämeen ja tuottamaan hedelmää kärsivällisyydessä. Varjele meitä, ettemme anna synnin hallita vaan sinun voimallasi tukahdutamme sen ja kaikenlaisessa vainossa turvaudumme sinun apuusi. Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta.

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Ps. 44:24, 27
Heräjä, miksi nukut, Herra? Nouse, älä |iäksi hylkää.
Nouse, auta meitä ja lunasta meidät ar|mosi tähden.

 

Psalmi:
Ps. 44:2–5
Jumala, me olemme omin korvin kuulleet, meidän isämme ovat |meille kertoneet, *
minkä teon sinä teit heidän päivinänsä, muinai|sina päivinä.

Sinä karkoitit kädelläsi pakanat, mutta heidät |sinä istutit, *
sinä hävitit kansat, mutta heidät |sinä levitit.

Sillä eivät he miekallansa valloit|taneet maata, *
eikä heidän käsivartensa |heitä auttanut,

vaan sinun oikea kätesi, sinun käsivartesi ja sinun kasvo|jesi valkeus, *
koska sinä olit heihin |mielistynyt.

Sinä, Jumala, sinä olet minun |kuninkaani, *
toimita Jaako|bille apu.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
20.2.2022
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos