19.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

24. sunnuntai helluntaista

7.11.2022

24. sunnuntai helluntaista


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.2. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Jer. 29:11 Psalmi: Ps. 75 Hallelujasäe: Ps. 147:13
1. lukukappale: 1. Aik. 29:10–12 tai Jer. 27:4–7 2. lukukappale: Fil. 3:17–4:1 tai Ap. t. 4:18–21 Evankeliumi: Matt. 22:15–22


1. lukukappale
1. Aik. 29:10–12
Ja Daavid kiitti Herraa koko seurakunnan läsnäollessa; Daavid sanoi:
“Ole kiitetty, Herra, meidän isämme Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Sinun, Herra, on suuruus ja väkevyys ja loisto ja kunnia ja kirkkaus, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun, Herra, on valtakunta, ja sinä olet korotettu kaiken pääksi. Rikkaus ja kunnia tulevat sinulta, sinä hallitset kaikki, ja sinun kädessäsi on voima ja väkevyys. Sinun vallassasi on tehdä mikä tahansa suureksi ja väkeväksi.

TAI:
Jer. 27:4–7
Herralta tuli tämä sana Jeremialle:
Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Näin sanokaa herroillenne: Minä olen tehnyt maan sekä ihmiset ja eläimet, jotka maan päällä ovat, suurella voimallani ja ojennetulla käsivarrellani, ja minä annan sen, kenelle hyväksi näen. Ja nyt minä annan kaikki nämä maat Nebukadnessarin, Baabelin kuninkaan, palvelijani, käsiin, ja myöskin metsän eläimet minä annan hänelle, palvelemaan häntä. Ja kaikki kansat palvelevat häntä ja hänen poikaansa ja hänen poikansa poikaa, kunnes tulee hänenkin maansa aika ja monet kansat ja suuret kuninkaat tekevät hänet palvelijakseen.

 

2. lukukappale
Fil. 3:17–4:1
Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niinkuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut ja nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina; heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi.
Sentähden, rakkaat ja ikävöidyt veljeni, te minun iloni ja kruununi, seisokaa näin Herrassa lujina, rakkaat!

TAI:
Ap. t. 4:18–21
Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat: “Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet”. Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä tapahtunut oli.

 

Evankeliumi
Matt. 22:15–22
Silloin fariseukset menivät ja neuvottelivat, kuinka saisivat hänet sanoissa solmituksi. Ja he lähettivät hänen luoksensa opetuslapsensa herodilaisten kanssa sanomaan: “Opettaja, me tiedämme, että sinä olet totinen ja opetat Jumalan tietä totuudessa, kenestäkään välittämättä, sillä sinä et katso henkilöön. Sano siis meille: miten arvelet? Onko luvallista antaa keisarille veroa vai ei?” Mutta Jeesus ymmärsi heidän pahuutensa ja sanoi: “Miksi kiusaatte minua, te ulkokullatut? Näyttäkää minulle veroraha.” Niin he toivat hänelle denarin. Hän sanoi heille: “Kenen kuva ja päällekirjoitus tämä on?” He vastasivat: “Keisarin”. Silloin hän sanoi heille: “Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on”. Kun he sen kuulivat, ihmettelivät he ja jättivät hänet ja menivät pois.

 

Rukoukset
1. Hyvä Jumala! Anna anteeksi kansasi rikokset, joita se on heikkoudessaan tehnyt. Anna meidän päästä niistä vapaiksi sinun hyvyytesi tähden. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Kaikkivaltias Jumala! Siunaa kaikkea esivaltaa ja anna armosi, että se sinun palvelijanasi rakastaisi oikeutta ja vanhurskautta ja käyttäisi sinun lakiasi ihmisten keskuudessa. Varjele meitä riidasta ja eripuraisuudesta. Anna armosi, että rakastaisimme ja noudattaisimme sitä, mikä on totta ja oikeaa. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

3. Herra, meidän Jumalamme, joka yksin olet todellinen hallitsija ja herrojen Herra! Suo meidän, joiden on tässä maailmassa palveltava monia herroja, pitää vankkumatta kiinni siitä vapaudesta, joka meillä sinun lapsinasi on. Ovathan kaikki maalliset herrat sinun orjiasi, ja sinun edessäsi heidän on kerran tehtävä tili. Siksi sinä vapautat omantuntomme heidän ikeestään ja asetat sanasi kaikkein korkeimmaksi koetinkiveksi. Tästä me kiitämme sinua, joka elät ja hallitset yhdessä pyhän Poikasi ja Pyhän Henkesi kanssa aina ja iankaikkisesti.

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Jer. 29:11
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion |ajatukset; *
minä annan teille tulevaisuu|den ja toivon.

Psalmi:
Ps. 75
Me kiitämme sinua, Jumala, me |kiitämme sinua; *
lähellä on sinun nimesi, sinun ihmei|täsi kerrotaan.

”Vaikka minä valit|senkin ajan, *
minä tuo|mitsen oikein.

Vaikka maa kaikkine asukkaineen |menehtyy pelkoon, *
pidän minä pystys|sä sen patsaat.”

”Ylvästelijöille minä sanon: älkää |ylvästelkö, *
ja jumalattomille: älkää sar|vea nostako.

Älkää nostako sarveanne |korkealle, *
älkää puhuko niskoitellen, |julkeasti.”

Ei tule apua idäs|tä, ei lännestä, *
ei vuorisesta |erämaasta,

vaan Jumala on se, |joka tuomitsee: *
yhden hän alentaa, |toisen ylentää.

Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä viiniä, ja |siitä hän kaataa; *
kaikkien maan jumalattomien täytyy se juoda, särpiä pohja|sakkaa myöten.

Mutta minä |julistan iäti, *
veisaan kiitosta Jaakobin |Jumalalle.

Ja kaikki jumalattomien sarvet |minä katkaisen; *
korkealle kohoavat van|hurskaan sarvet.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
7.11.2022
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos