16.4.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

24. sunnuntai helluntaista

12.11.2023

Kristittynä eläminen maailman keskellä saattaa helposti olla kahtalaista. Seurakunnassa ja uskovien kesken tulee ymmärretyksi ja kuulluksi – mutta muualla sitten liiankin helposti väärin ymmärretyksi. Kuitenkin Jumalan Sana selkeästi ohjaa kristittyjä elämään tässä maailmassa. Tai Jeesus jopa käskee: ”Menkää kaikkialle maailmaan…”.

Mutta miten elää maailmassa, joka on niin vahvasti kahtia jakautunut? On Jeesukseen uskovia ja ei-uskovia tai ”uskiksia” ja ”eikkareita”, kuten pilkalliset nimitykset kuuluisivat. Tämän kirkkopyhän raamatuntekstit antavat monenlaisia ohjeita kristityille. ”Harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt.” ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta” ja niin edelleen. Tekstit ohjaavat meitä näkemään koko maailman ja kaikki ihmiset rakastavan taivaan Isän silmin. Hänelle maailma ei ole ”uskisten” ja ”eikkaireiden” taistelutanner, jossa käydään kamppailua siitä, kumpi voittaa. Isä on hankkinut jo voiton ainokaisen Poikansa verellä. Niin Isä myös näkee maailman lastensa kotina, jossa jokaisesta ihmisestä on maksettu sama hinta Golgatan ristillä. Hän jopa tietää lukea päämme hiuksetkin yksitellen. Niinpä myös apostoli Paavali sanoo, että Jumala: ”… tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.”

Jumalan tahto on, että jokainen ihminen pelastuisi. Jumala kuitenkin vihaa sitä syntiä, joka niin montaa ihmistä kietoo ja estää tuntemasta totuutta. Siksi julistus syntien anteeksiantamuksesta Jeesuksessa Kristuksessa on niin elintärkeää jokaiselle. Mikäli tätä julistusta vastustetaan maailmassa, Jeesus ohjaa mieluummin pelkäämään Jumalaa, joka maailman on luonut ja joka tuntee ihmisen läpikotaisin. Ei tarvitse pelätä siis muita ihmisiä. Tässä mielessä oikea jumalanpelko onkin luottamusta Jumalan Sanaan, jossa Jeesukseen uskovat luvataan pelastaa. Aikojen saatossa kristittyjen vainoissa moni on menettänyt henkensä tunnustaessaan Jeesusta. Mutta yhtäkään heistä Jumala ei ole unohtanut ja jokainen heistä on omalla tavallaan tämän maailman keskellä kirkastamassa totuutta Jeesuksessa Kristuksessa. Kristitty todistaa Herrastaan elävänä, mutta myös tästä ajasta kuolleena.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.2. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Jer. 29:11 Psalmi: Ps. 75 Hallelujasäe: Ps. 147:13
1. lukukappale: Jer. 29:4–7 2. lukukappale: 1. Tim. 2:1–4 Evankeliumi: Luuk. 12:4–7


1. lukukappale
Jer. 29:4–7
“Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala, kaikille pakkosiirtolaisille, jotka minä olen siirtänyt Jerusalemista pois Baabeliin: Rakentakaa taloja ja asukaa niissä, istuttakaa puutarhoja ja syökää niiden hedelmiä. Ottakaa itsellenne vaimoja ja siittäkää poikia ja tyttäriä; ottakaa pojillenne vaimoja ja naittakaa tyttärenne, että he synnyttäisivät poikia ja tyttäriä. Lisääntykää siellä älkääkä vähentykö. Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne.

 

2. lukukappale
1. Tim. 2:1–4
Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

 

Evankeliumi
Luuk. 12:4–7
Jeesus puhui opetuslapsillensa:
Mutta minä sanon teille, ystävilleni: älkää peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, eivätkä sen jälkeen voi mitään enempää tehdä. Vaan minä osoitan teille, ketä teidän on pelkääminen: peljätkää häntä, jolla on valta tapettuansa syöstä helvettiin. Niin, minä sanon teille, häntä te peljätkää. Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.

 

Rukoukset
1. Hyvä Jumala! Anna anteeksi kansasi rikokset, joita se on heikkoudessaan tehnyt. Anna meidän päästä niistä vapaiksi sinun hyvyytesi tähden. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Kaikkivaltias Jumala! Siunaa kaikkea esivaltaa ja anna armosi, että se sinun palvelijanasi rakastaisi oikeutta ja vanhurskautta ja käyttäisi sinun lakiasi ihmisten keskuudessa. Varjele meitä riidasta ja eripuraisuudesta. Anna armosi, että rakastaisimme ja noudattaisimme sitä, mikä on totta ja oikeaa. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

3. Herra, meidän Jumalamme, joka yksin olet todellinen hallitsija ja herrojen Herra! Suo meidän, joiden on tässä maailmassa palveltava monia herroja, pitää vankkumatta kiinni siitä vapaudesta, joka meillä sinun lapsinasi on. Ovathan kaikki maalliset herrat sinun orjiasi, ja sinun edessäsi heidän on kerran tehtävä tili. Siksi sinä vapautat omantuntomme heidän ikeestään ja asetat sanasi kaikkein korkeimmaksi koetinkiveksi. Tästä me kiitämme sinua, joka elät ja hallitset yhdessä pyhän Poikasi ja Pyhän Henkesi kanssa aina ja iankaikkisesti.

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Jer. 29:11
Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion |ajatukset; *
minä annan teille tulevaisuu|den ja toivon.

Psalmi:
Ps. 75
Me kiitämme sinua, Jumala, me |kiitämme sinua; *
lähellä on sinun nimesi, sinun ihmei|täsi kerrotaan.

”Vaikka minä valit|senkin ajan, *
minä tuo|mitsen oikein.

Vaikka maa kaikkine asukkaineen |menehtyy pelkoon, *
pidän minä pystys|sä sen patsaat.”

”Ylvästelijöille minä sanon: älkää |ylvästelkö, *
ja jumalattomille: älkää sar|vea nostako.

Älkää nostako sarveanne |korkealle, *
älkää puhuko niskoitellen, |julkeasti.”

Ei tule apua idäs|tä, ei lännestä, *
ei vuorisesta |erämaasta,

vaan Jumala on se, |joka tuomitsee: *
yhden hän alentaa, |toisen ylentää.

Sillä Herran kädessä on malja, joka vaahtoaa täynnänsä höystettyä viiniä, ja |siitä hän kaataa; *
kaikkien maan jumalattomien täytyy se juoda, särpiä pohja|sakkaa myöten.

Mutta minä |julistan iäti, *
veisaan kiitosta Jaakobin |Jumalalle.

Ja kaikki jumalattomien sarvet |minä katkaisen; *
korkealle kohoavat van|hurskaan sarvet.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
12.11.2023
Tapahtumaluokat:
,


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos