17.4.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

3. paastonajan sunnuntai, Oculi

20.3.2022

3. paastonajan sunnuntain tekstit tuovat esille pahojen henkien todellisuuden. Maailmassa onkin vain kahdenlaisia henkiä, toiset palvelevat saatanaa ja toinen onkin sitten Jumalan Henki, Pyhä Henki. Mitään neutraaleja henkiä näiden väliltä ei löydy. Sekä pahat henget, että Pyhä Henki näyttävät olevan kiinnostuneita ihmisistä. Jokaisesta ihmisestä käydään kovaa kamppailua. Myös tässä Luukkaan evankeliumitekstissä mykkä mies vapautui pahojen henkien hallinnasta ja alkoi puhua Jeesuksen toimesta. Tämä onkin oleellista ymmärtää, kun puhutaan pahasta ja pahoista hengistä –– ne eivät voi voittaa Jumalaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä voidaan ajaa pois mikä tahansa paha henki. Joskus se vaatii pitkänkin rukoustaistelun.

Paastonaika, siis pääsiäistä edeltävä aika oli ennen vanhaan pyhälle kasteelle valmistautumisen aikaa. Tuon ajan kristityille kaste näyttäytyikin selkeänä käännekohtana ihmisen elämässä, mitä tulee pahoihin henkiin. Kastejärjestyksessä oli monia eksorkismeja, joilla tarkoitetaan pahojen henkien ulos ajamista. Ne eivät liity kastetoimitukseen siksi, että täytyy noudattaa vain jotakin tiettyä kaavaa. Vaan ihminen todella on syntyessään alttiina kaikille hengille, myös pahoille. Siksi onkin ihan normaalia, että vanhemmat ovat tuoneet ja tuovat lapsensa kastettavaksi, jolloin juurikin Jumalan Pyhä Henki ottaa tämän kastettavan asuinsijakseen. Sama koskee myös aikuisia kasteoppilaita. Näinkin valtava voima on siis pyhässä kasteessa, kun Jumala tahtoo suojata lapsiaan kaikelta pahalta. Pahojen henkien olemassaolo voi helposti suomalaiselle tuntua kaukaiselta ja se saattaa johtuakin osittain siitä, että täällä on viimeisten satojen vuosien ajan kastettu Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen suurin osa kansasta.

Kastettuna elämiseen liittyy tämän kirkkopyhän latinankielinen nimi ”Oculi”. Se viittaa sunnuntain antifoniin ”Minun silmäni”. Eli ”Minun silmäni katsovat alati Herraan, sillä hän päästää minun jalkani verkosta” (Ps. 25:15). Jo ensimmäisen kerran pyhässä kasteessa saimme nähdä, miten Jumala vapautti jalkamme verkosta. Psalmin rukoilija tahtookin pysyä tämän Herran yhteydessä jatkuvasti, irrottamatta katsettaan hänestä. Kristitylle tämä merkitsee Sanan ja sakramentin yhteydessä elämistä seurakunnassa Jumalan palveluksessa. Aina Jumala on valmis päästämään jalkamme verkosta, sillä hänen silmänsä eivät harhaudu pois omista lapsistaan.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: violetti tai sininen.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 25:15 Psalmi: Ps. 25:11–20 Psalmilause: Ps. 123:2
1. lukukappale: Sak. 3:1–5 2. lukukappale: Ef. 5:1–11 Evankeliumi: Luuk. 11:14–23 (24–26)


1. lukukappale
Sak. 3:1–5
Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa Herran enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä. Ja Herra sanoi saatanalle: ”Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?” Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: ”Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä”. Ja hän sanoi hänelle: ”Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin”. Minä sanoin: ”Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä”. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä.

 

2. lukukappale
Ef. 5:1–11
Olkaa siis Jumalan seuraajia, niinkuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niinkuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle ”suloiseksi tuoksuksi”. Mutta haureutta ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta älköön edes mainittako teidän keskuudessanne – niinkuin pyhien sopii – älköön myös rivoutta tai tyhmää lorua tai ilvehtimistä, jotka ovat sopimattomia, vaan paremmin kiitosta. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella eikä ahneella – sillä hän on epäjumalanpalvelija – ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha tottelemattomuuden lapsia; älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina – sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä – ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle; älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.

 

Evankeliumi
Luuk. 11:14–23 (24–26)
Ja hän ajoi ulos riivaajan, ja se oli mykkä; ja kun riivaaja oli lähtenyt, niin tapahtui, että mykkä mies puhui; ja kansa ihmetteli. Mutta muutamat heistä sanoivat: ”Beelsebulin, riivaajain päämiehen, voimalla hän ajaa ulos riivaajia”. Toiset taas kiusasivat häntä ja pyysivät häneltä merkkiä taivaasta. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: ”Jokainen valtakunta, joka riitautuu itsensä kanssa, joutuu autioksi, ja talo kaatuu talon päälle. Jos nyt saatanakin on riitautunut itsensä kanssa, kuinka hänen valtakuntansa pysyy pystyssä? Tehän sanotte minun Beelsebulin voimalla ajavan ulos riivaajia. Mutta jos minä Beelsebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sentähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan, ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. (Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa; ja kun ei löydä, sanoo se: ’Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin’. Ja kun se tulee, tapaa se sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset.”)

 

Rukoukset
1. Kaikkivaltias Jumala! Me rukoilemme sinua: kuule armollisesti köyhien rukoukset ja ojenna voimallinen kätesi varjelemaan meitä. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka annoit Poikasi Jeesuksen Kristuksen tulla ihmiseksi, että hän kukistaisi perkeleen hirmuvallan ja päästäisi meidät viheliäiset ihmiset pahasta! Me kiitämme sinua tästä armostasi ja rukoilemme: suojele meitä jatkuvasti kaikissa kiusauksissa. Varjele meitä suruttomuudesta. Pidä meidät sanassasi ja pelossasi loppuun asti, että me viimein, pahasta vihollisesta vapautettuina, tulisimme autuaiksi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Ps. 25:15
Minun silmäni katsovat a|lati Herraan, *
sillä hän päästää minun |jalkani verkosta.

 

Psalmi:
Ps. 25:11–20
Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun |syntivelkani, *
sil|lä se on suuri.

Kuka on se mies, joka |Herraa pelkää *
– sen hän neuvoo tielle, joka hänen |on valittava.

Hänen sielunsa saa naut|tia hyvää, *
ja hänen jälkeläi|sensä perivät maan.

Herran neuvo on tunnettu niille, jotka |häntä pelkäävät, *
ja hän ilmoit|taa heille liittonsa.

Minun silmäni katsovat a|lati Herraan, *
sillä hän päästää minun |jalkani verkosta.

Käänny minun puoleeni, ar|mahda minua, *
sillä minä olen yksi|näinen ja kurja.

Minun sydämeni pa|kahtuu tuskasta; *
päästä minut ah|distuksistani.

Katso minun kurjuutta|ni ja vaivaani, *
anna kaikki minun |syntini anteeksi.

Katso minun vihollisiani, kuinka hei|tä on paljon, *
ja he vihaavat minua väkival|taisella vihalla.

Varjele minun sieluni ja pe|lasta minut. *
Älä salli minun tulla häpeään, sillä si|nuun minä turvaan.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja |Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt |on ja aina, *
iankaikkisesta ian|kaikkiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
20.3.2022
Tapahtumaluokat:
,


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos