17.4.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

9. sunnuntai helluntaista

7.8.2022

”Kavahtakaa vääriä profeettoja”. Jokaisella seurakunnalla on vaara altistua väärille profeetoille – harhaopettajille. Seurakunnan pastori voi erehtyä kutsuessaan toisia palvelemaan seurakuntaa, ja vaikka pastorisi olisi kuinka luotettava, hänkin voi langeta. Jeesus haluaa evankeliumitekstissämme opettaa, mistä voisimme tunnistaa harhaopettajat. ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät.” Harhaopettajan hedelmä on paha ja oikean opettajan hyvä. Oikea seurakunta voidaan tunnistaa siitä, että siellä evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein toimitetaan. Tämä riippuu paljolti seurakunnan pastorista. Puhtaasti, voi kuulostaa ahtaalta, mutta mitkä ovat vaihtoehdot? Evankeliumin julistaminenko ”vähän sinne päin”? Ei kuitenkaan ole olemassa kuin kahdenlaista evankeliumin julistusta: Oikeaa ja väärää. Ei ole olemassa mitään ”osaksi oikeata evankeliumia”.

Jokainen oikea opettaja tuottaa siis hyvää hedelmää ja siitä hänet tunnistaa. Oikea opettaja siis julistaa Jumalan sanan mukaista evankeliumia, muunlainen ei evankeliumia olekaan. Jumalan tahto on, että Hänen evankeliuminsa julistetaan puhtaasti. Pelkät merkit – tunnusteot ja ihmeet eivät takaa oikeaa opetusta, vaan se, että tämä opetus on Jumalan sanan, Pyhän Raamatun, mukaista. Meidänkin tulee arvioida saamamme opetus. Niin kuin tekivät berealaisetkin, kun apostoli Paavali heitä opetti (Apt. 17:11).

Huonot hedelmät eivät kuitenkaan välttämättä kypsy heti, vaan vasta pidemmän ajan kuluessa. Hedelmien kypsyessä näemme viimeistään, minkälaisia ne ovat. Meidän pelastuksemme kannalta onkin tärkeää, että paimenemme valvoo itseänsä ja opetustansa. Jos hän sen tekee, on hän pelastava sekä itsensä, että ne, jotka häntä kuulevat. Tärkeää on myös muistaa, että meidät on kutsuttu rukoilemaan varjellusta seurakunnallemme ja erityisesti rukoilemaan paimeniemme puolesta, että he eivät poikkeaisi Jumalan sanasta mihinkään suuntaan, vaan julistaisivat meille puhtaasti evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta syntimme sovittajasta. Ja että he opettaisivat meitä pitämään kaikki, mitä Jeesus on käskenyt meidän pitää.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 51:8 Psalmi: Ps. 92:5–10 13–16 Hallelujasäe: Ps. 71:16
1. lukukappale: 5. Moos. 13:1–5 tai Job 28:7–15 23–28 2. lukukappale: 1. Joh. 4:1–6 Evankeliumi: Matt. 7:15–23


1. lukukappale

5. Moos. 12:32–13:5

”Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö älkääkä siitä mitään ottako pois.

Jos teidän keskuuteenne ilmestyy profeetta tai unennäkijä ja lupaa sinulle jonkun tunnusteon tai ihmeen, ja jos sitten todellakin tapahtuu se tunnusteko tai ihme, josta hän puhui sinulle sanoen: ‘Lähtekäämme seuraamaan muita jumalia, joita te ette tunne, ja palvelkaamme niitä’, niin älä kuuntele sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää, sillä Herra, teidän Jumalanne, ainoastaan koettelee teitä tietääksensä, rakastatteko Herraa, teidän Jumalaanne, kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne. Seuratkaa Herraa, teidän Jumalaanne, häntä peljätkää ja pitäkää hänen käskynsä, häntä kuulkaa, häntä palvelkaa ja hänessä kiinni riippukaa. Mutta se profeetta tai unennäkijä surmattakoon, sillä hän on julistanut luopumusta Herrasta, teidän Jumalastanne, joka vei teidät pois Egyptin maasta ja vapahti sinut orjuuden pesästä, ja on tahtonut vietellä sinut siltä tieltä, jota Herra, sinun Jumalasi, käski sinun vaeltaa. Poista paha keskuudestasi.

Tai:

Job 28:7–15, 23–28

Polkua sinne ei tiedä kotka, eikä haukan silmä sitä havaitse. Sitä eivät astu ylväät eläimet, ei leijona sitä kulje. Siellä käydään käsiksi kovaan kiveen, ja vuoret mullistetaan juuriaan myöten. Kallioihin murretaan käytäviä, ja silmä näkee kaikkinaiset kalleudet. Vesisuonet estetään tihkumasta, ja salatut saatetaan päivänvaloon.

Mutta viisaus – mistä se löytyy, ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Ei tunne ihminen sille vertaa, eikä sitä löydy elävien maasta. Syvyys sanoo: ‘Ei ole se minussa’, ja meri sanoo: ‘Ei se ole minunkaan tykönäni’. Sitä ei voida ostaa puhtaalla kullalla, eikä sen hintaa punnita hopeassa. Jumala tietää tien sen luokse, hän tuntee sen asuinpaikan. Sillä hän katsoo maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on. Kun hän antoi tuulelle voiman ja määräsi mitalla vedet, kun hän sääti lain sateelle ja ukkospilvelle tien, silloin hän sen näki ja ilmoitti, toi sen esille ja sen myös tutki. Ja ihmiselle hän sanoi: ‘Katso, Herran pelko – se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä’.”

 

2. lukukappale

1. Joh. 4:1–6

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa.

Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

 

Evankeliumi

Matt. 7:15–23

Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammastenvaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään.

Ei jokainen, joka sanoo minulle: ‘Herra, Herra!’, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon.

Moni sanoo minulle sinä päivänä: ‘Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ Ja silloin minä lausun heille julki: ‘Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’.

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Anna meille aina Henkesi, jotta ajattelisimme ja tekisimme sitä, mikä on oikein, niin että me, jotka emme voi olla ilman sinua, eläisimme pyhän mielesi mukaan. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Taivaallinen Isä! Me kiitämme sinua siitä, että olet pyhässä sanassasi opettanut meille, ettei ole muuta autuuden perustusta kuin Herra Jeesus Kristus. Me rukoilemme sinua: pyhitä meitä Pyhällä Hengelläsi, niin ettemme olisi ainoastaan sanasi kuulijoita vaan myös sen tekijöitä. Vahvista meitä, ettemme kiusausten puuskissa ja ahdinkojen virroissa luopuisi sinusta ja hukkuisi, vaan ottaisimme uskollisesti vaari sanastasi. Tee tyhjäksi perkeleen, maailman ja oman lihamme tahto, että sinun armollinen tahtosi tapahtuisi keskuudessamme. Sinun rakkaan Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, kautta.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 51:8
Anna minun kuulla ilo|a ja riemua, *
että ihastuisivat ne luut, jotka sär|kenyt olet.

Psalmi:
Ps. 92:5–10 13–16
Sillä katso, sinun viholli|sesi, Herra, *
katso, sinun vihollisesi hukkuvat, kaikki väärintekijät joutuvat |hajallensa.

Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villi|härän sarvet; *
minut voidellaan tuo|reella öljyllä.

Ja iloiten minun silmäni katsovat |vainoojiani, *
minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet mi|nua vastaan.

Vanhurskas viheri|öitsee kuin palmupuu, *
hän kasvaa kuin Liba|nonin setri.

He ovat istutetut |Herran huoneeseen, *
he viheriöitsevät meidän Jumalamme |kartanoissa.

Vielä vanhuudessaan he |tekevät hedelmää, *
ovat mehe|vät ja vihannat

ja julistavat, että |Herra on vanhurskas, *
hän, minun kallioni, ja ettei hänessä vää|ryyttä ole.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
7.8.2022
Tapahtumaluokat:
,


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos