19.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Apostolien päivä

30.6

Apostolien päivänä muistamme Kristuksen apostoleja, jotka Jumalan armosta saivat olla todistamassa Kristuksen elämää, kuolemaa ja ylösnousemusta. He saivat olla helluntaina vastaanottamassa Pyhän Hengen ja viemässä evankeliumin riemusanomaa maan ääriin.

Apostolit ovat meille esimerkkinä monella tapaa. Uudessa testamentissa kuvataan heidän työtään ja uskoaan monin paikoin esimerkillisenä. Paavali kohtasi vankeutta ja vainoa Kristuksen työn tähden. Perimäntiedon mukaan monet apostoleista, kuten Pietari ja Paavali, kohtasivat marttyyrikuoleman Herransa todistuksen tähden. Heidän opetuksestaan ja uskostaan voimme hakea itsellemme esikuvaa.

Toisaalta apostolit muistuttavat meille ennen kaikkea Jumalan armosta. Jos katsomme niitä ihmisiä, joita Kristus kutsui opetuslapsikseen, emme näe omissa voimissaan viisaita, rohkeita tai väkeviä. Monet olivat kalastajia, Matteus halveksittu tullimies. Kun tuli se aika, jolloin Kristus oman opetuksensa mukaisesti vangittiin, opetuslapset kaikkosivat. Rohkeimpana esiintynyt Pietari kielsi Herransa hiilivalkealla. Silti hän sai armon olla suuri apostoli Jumalan valtakunnan työssä.

Pakanoiden apostoli, Pyhä Paavali, puolestaan vainosi alkuseurakuntaa ja oli läsnä, kun marttyyri Stefanos kivitettiin. Silti hän sai kohdata Kristuksen ja sai sen armon, että hän oli suuri apostoli Jumalan valtakunnan työssä. Omassa voimassaan monet heistä oli heikkoja, mutta Kristus itse varusti heidät sanallaan ja Pyhällä Hengellä.

Meidät kristityt on kasteessa kutsuttu ylösnousemuksen todistajiksi, vaikkakaan ei apostoleiksi. Rohkeus, viisaus ja usko tähän tehtäväämme ei voi tulla katsomalla itseemme vaan Kristukseen, joka on meidät kutsunut ja meidät varustaa.


Kynttilöitä: 4 Liturginen väri: punainen maanantaista lauantaihin vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Jes. 52:7 Psalmi: Ps. 145:3–7 Hallelujasäe: Room. 10:18
1. lukukappale: Jes. 66:18–19 2. lukukappale: 2. Tim. 3:14–17 tai Ap. t. 26:12–23 Evankeliumi: Mark. 3:13–19


1. lukukappale
Jes. 66:18–19
Minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa. Aika tulee, että minä kokoan kaikki kansat ja kielet, ja he tulevat ja näkevät minun kunniani. Ja minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoonpäässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin ja Luudiin, jousenjännittäjäin tykö, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin merensaariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan eivätkä nähneet minun kunniaani, ja he ilmoittavat minun kunniani pakanain keskuudessa.

 

2. lukukappale
2. Tim. 3:14–17
Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.

Tai:

Ap. t. 26:12–23
Paavali puhui:
Kun näissä asioissa matkustin Damaskoon ylipappien valtuudella ja suostumuksella, näin minä, oi kuningas, tiellä keskellä päivää taivaasta valon, auringon paistetta kirkkaamman, leimahtavan minun ja matkatoverieni ympärillä, ja me kaaduimme kaikki maahan, ja minä kuulin äänen sanovan minulle hebreankielellä: ‘Saul, Saul, miksi vainoat minua? Työläs on sinun potkia tutkainta vastaan.’ Niin minä sanoin: ‘Kuka olet, herra?’ Ja Herra sanoi: ‘Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja seiso jaloillasi; sillä sitä varten minä olen sinulle ilmestynyt, että asettaisin sinut palvelijakseni ja sen todistajaksi, mitä varten sinä olet minut nähnyt, niin myös sen, mitä varten minä sinulle vastedes ilmestyn. Ja minä pelastan sinut sekä oman kansasi että pakanain käsistä, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen ja saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.’ Sentähden, kuningas Agrippa, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä, vaan saarnasin ensin sekä Damaskon että Jerusalemin asukkaille, ja sitten koko Juudean maalle ja pakanoille parannusta ja kääntymystä Jumalan puoleen, ja että he tekisivät parannuksen soveliaita tekoja. Tämän tähden juutalaiset ottivat minut kiinni pyhäkössä ja yrittivät surmata minut. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille.”

 

Evankeliumi
Mark. 3:13–19
Ja hän nousi vuorelle ja kutsui tykönsä ne, jotka hän itse tahtoi, ja he menivät hänen tykönsä. Niin hän asetti kaksitoista olemaan kanssansa ja lähettääksensä heidät saarnaamaan, ja heillä oli oleva valta ajaa ulos riivaajia. Ja nämä kaksitoista hän asetti: Pietarin – tämän nimen hän antoi Simonille – ja Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja Johanneksen, Jaakobin veljen, joille hän antoi nimen Boanerges, se on: ukkosenjylinän pojat, ja Andreaan ja Filippuksen ja Bartolomeuksen ja Matteuksen ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan, ja Taddeuksen ja Simon Kananeuksen ja Juudas Iskariotin, saman, joka hänet kavalsi.

 

Rukoukset
1. Pyhä Jumala, joka olet valmistanut näkymättömiä lahjoja niille, jotka rakastavat sinua! Vuodata sydämiimme rakkautesi voima, että rakastaisimme sinua kaikessa ja yli kaiken. Anna meille lupauksesi mukaan pyhät lahjasi, jotka ovat suurempia kuin kaikki, mitä voimme pyytää. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Herra Jeesus Kristus! Me kiitämme sinua siitä, että olet kutsunut meidätkin opetuslapsiksesi. Suo meidän sinun armostasi kuulla kutsusi vilpittömin sydämin ja joka hetki pysyä Henkesi johdettavina. Anna meidän yhä runsaammin kokea jumalallisen totuutesi voimaa. Johda meitä uskosta uskoon, kirkkaudesta kirkkauteen, ja salli meidän vihdoin päästä näkemään sinun taivaallisen valtakuntasi kunniaa. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Isän ja Pyhän Hengen kanssa yhdessä jumaluudessa nyt ja aina.

3. Herramme Jeesus Kristus, joka itse valitsit apostolisi todistamaan sinusta ja sillä tavoin rakentamaan kirkkoasi! Yksin apostolien ja profeettojen todistuksen varaan ja sinun, ainoan kestävän Perustuksen päälle rakennettuna voi kirkkosi säilyä ja kestää maailman tuulissa ja kiusauksissa. Anna siksi meidän aina kuulla apostolien todistusta ja pitäytyä siihen horjumatta. Sitä pyydämme sinulta, Herramme ja Vapahtajamme, joka yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa hallitset nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Jes. 52:7
Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan |jalat, *
hänen, joka julistaa rauhaa, ilmoittaa |hyvän sanoman”

Psalmi:
Ps. 145:3–7
Suuri on Herra ja sangen ylis|tettävä, *
ja hänen suuruutensa on |tutkimaton.

Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun teko|jasi, *
ja he julistavat sinun voimal|lisia töitäsi.

Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja |kunniaa *
ja sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon |tutkistella.

Sinun peljättävien töittesi voimasta |puhutaan, *
sinun suurista teoistasi |minä kerron.

Julistettakoon sinun suuren hyvyytesi |muistoa *
ja sinun vanhurskaudestasi |riemuittakoon.

Kunnia Isälle ja |Pojalle *
ja |Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja |aina, *
iankaikkisesta ian|kaikkiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
30.6
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos