Mitä ovat Goog ja Maagog?

Ovatko Raamatussa mainitut Goog ja Maagog ihmisiä vai maita? Voiko saada selville, mihin henkilöihin tai valtioihin ne viittaavat?

Goog ja Maagog mainitaan Raamatussa kolmessa yhteydessä: Nooan poikien sukuluettelossa (1. Moos. 10:2), Hesekielin profetiassa tulevasta sodasta (Hes. 38-39) ja Ilmestyskirjan kuvauksessa viimeisestä taistelusta (Ilm. 20:8).

Nooan sukuluettelossa mainitaan Jaafetin poikina Maagog, Tuubal ja Mesek, jotka mainitaan myös Hesekielin profetiassa. Sukuluettelossa nämä olivat tietenkin henkilöitä, mutta heistä polveutuvia kansoja kutsuttiin heidän nimillään. Jaafetin jälkeläisten valtaosa on myöhempiä indoeurooppalaisia kansoja Välimeren pohjoispuolella. 

Goog-nimen alkuperä on epäselvä. Joidenkin mukaan se viittaisi Lyydian maakuntaa 600-luvulla hallinneeseen kuningas Gygesiin. Maagogin nimi tulisi assyriankielisestä nimestä Mat-Gugu, joka tarkoittaisi Gygesin maata. Kirkkoisistä Augustinus samasti Googin goottilaisiin ja Hieronymos skyytteihin. Molemmat kansat asuivat suunnilleen nykyisen Ukrainan alueella. 

Hesekielin näyssä esiintyvät Googin ja Maagogin lisäksi myös Mesekin, Tuubalin, Persian, Etiopian, Puutin, Goomerin sekä Beet-Toogarman kansat. Mesek ja Tuubal lienevät olleen kaukasialaisia vuoristokansoja (Muski ja Tabal), Puut on nykyisen Libyan seuduilla, Goomer tullee nyk. Turkin Kappadokian maakunnan arameankielisestä nimestä Gamir ja Toogarma saattaa olla Assyrian Tilgarimmu, linnoitus nyk. Turkin eteläosissa. 

Nämä kansat hyökkäävät Hesekielin profetian mukaan Googin johdolla ”sodan jäljiltä rakennettuun maahan”, jolla tarkoitetaan Israelin maata. Googin sanotaan tulevan kotimaastaan ”pohjoisen periltä” (Hes. 38:8, 15). Kansat käyvät kuitenkin taistelemaan toisiaan vastaan. Hyökkäävät tuhoutuvat miekan, ruton, rankkasateiden, raekuurojen, tulen ja tulikiven seurauksena. Jumala sanoo: ”Minä sinkoan tulen Maagogin maahan ja sytytän tuleen meren rannoilla asuvien kansojen maat” (Hes. 39:6). Hyökkäävät kansat asuivat Mustanmeren, Välimeren itäosan ja Punaisenmeren rantavaltioissa.

Myöhäisjuutalaisuudessa (300 eKr. – 100 jKr.) Googia ja Maagogia pidettiin maina. Ne saatettiin sijoittaa Etiopian virtojen varsille Afrikkaan (Sibyllan oraakkeli).

Rabbiinisessa juutalaisuudessa (90 jKr. – ) Googia ja Maagogia on pidetty saman kansan kahtena eri nimenä. Tämä maa tulisi hyökkäämään viimeisessä sodassa Israelia vastaan. Josefus (30-100 jKr.) samasti Googin sotaisiin skyytteihin, jotka asuivat Mustanmeren pohjoispuolella. 

Ilmestyskirjassa kuvaus viimeisestä sodasta on tiivis: Saatana lähtee ”liikkeelle, kiertää maan neljää kolkkaa ja johtaa kansat harhaan. Se eksyttää Googin ja Maagogin ja kokoaa kansat sotaan, ja joukkoja on kuin meren rannalla hiekkaa. Ne nousevat maan tasangolle ja saartavat pyhien leirin ja rakastetun kaupungin. Mutta taivaasta iskee tuli, ja se tuhoaa ne kaikki” (Ilm. 20:8-9).

Kyseessä on sama sota, josta puhutaan Ilm. 16:12-14 ja 17:12-14. Niissä sodan johtajana on Peto eli Antikristus. Hänen työtoverinsa väärä profeetta saattaisi olla mainittu Maagog, jos kyseessä ovat henkilöt. Näin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse ajatella. Saatanan ja maallisten vallanpitäjien johdolla yrittävät harhaanjohdetut kansat vielä viimeisen kerran tuhota Jumalan kansan. Jumala kuitenkin puuttuu ajoissa asioihin ja tuhoaa vihollisensa. Kyseessä on ennen kaikkea hengellinen taistelu, ei välttämättä sotilaallinen.

1970-luvun kylmän sodan aikana amerikkalaiset raamatunselittäjät samastivat Googin mielellään Neuvostoliittoon. Joidenkin mukaan Mesek tarkoittaisi Moskovaa ja Tuubal Tobolskia. Nehän ovat Israelista pohjoiseen ja olivat tuohon aikaan ateistisen hallinnon alaisia.

Kirkkoisä Augustinus kuitenkin sanoo viisaasti, että ”kansoja, joita Johannes kutsuu Googiksi ja Maagogiksi, ei tule ajatella tietyiksi barbaareiksi, jotka asuvat jossakin maan osassa”. Sen sijaan voimme olla Pieperin kanssa yhtä mieltä siitä, että ne tarkoittavat ”kaikkia niitä voimia, jotka koko maailmassa taistelevat sitä kristillistä uskoa vastaan, että ihmiseksi tullut Jumalan Poika on sijaishyvityksensä kautta sovittanut ihmiset Jumalan kanssa ja että ihmiset pelastuvat helvetistä taivaaseen vain uskon kautta tapahtuneeseen sovitukseen”.

Kerran kaikki nämä Kristusta ja Hänen kirkkoaan vastustavat voimat tulevat saamaan tuomionsa.

Lähteet: Augustinus, Jumalan valtio 20.11; Sverre Bøe, Gog and Magog: Ezekiel 38-39 as Pre-Text for Revelation 19, 17-21 and 20,7-10 (2001, 142, 153); Pieper, Dogmatiikka (1961, 624); Fred Skolnik, Fred & Michael Berenbaum, Michael, Encyclopaedia Judaica 7 (2007) sekä Iso Raamatun tietosanakirja.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos