Naispappeus

24.3.2017 • Ydinkohdat / N

Paimenvirka perustuu apostoliseen virkaan. Kristus kutsui apostolit ja valtuutti heidät tekemään opetuslapsia kastamalla ja opettamalla (Matt. 28:16-20). Samoin avaintenvallan julkinen hoitaminen (Joh. 20:23) sekä ehtoollisen toimittaminen (Luuk. 22:14-20) uskottiin apostolien tehtäväksi. Apostolien joukkoa täydennettäessä vaatimuksena oli, että uuden apostolin tuli olla mies (Ap.t. 1:21). Apostolien piti puolestaan asettaa työnsä jatkajiksi seurakuntiin apostoliseen virkaan vanhimmat, joiden tuli myös olla miehiä (Tit. 1:5-6; 1. Tim. 3:2). Apostolinen julistus tuli uskoa luotettaville miehille, jotka ”ovat soveliaita muitakin opettamaan” (2. Tim. 2:2). Tässä virassaan he edustavat Kristusta (Luuk. 10:16). Miespuolinen pastori on sovelias seisomaan Kristuksen sijassa vastapäätä seurakuntaa, joka on Kristuksen morsian (Ef.5:32).

Naispappeus on Kristuksen asetuksen vastainen. Se rikkoo luomisjärjestyksen ja on vastoin apostolista järjestystä ja kirkon tuhatvuotista perintöä. Kristus kutsui apostoleiksi vain miehiä. Nainen ei voi edustaa apostolisessa virassa Kristusta. Naisen toimiminen seurakunnan pastorina on myös vastoin Jumalan luomaa järjestystä. Sen mukaan Kristus on seurakunnan pää samoin kuin mies on naisen pää (Ef. 5:21–32). Siksi nainen ei voi perheessä eikä seurakunnassa vallita eli hallita miestä. (1. Tim. 2:11–14). Jos nainen ottaa seurakunnassa julkisen opetusvastuun, hän nousee Herran käskyä ja apostolista järjestystä vastaan (1.Kor.14:34–38). Kukaan nainen ei voi toimia Kristuksen valtuuttamana pastorina.

Paavali perustelee 1. Kor. 14. luvussa naisten puhekieltoa seurakunnan kokouksessa eli jumalanpalveluksessa useilla seikoilla.
(1) Hänen mukaansa  Jumala on luonut järjestyksen, jota kenelläkään ei ole oikeus muuttaa (j. 33, 40).
(2) Naisten puhekielto on  kaikissa seurakunnissa vallitseva oppi ja käytäntö (j. 33).
(3) Kielto perustuu Jumalan käskyyn ja lakiin (j. 34).
(4) Naisen puhuminen seurakunnan yleisessä kokouksessa on häpeällistä (j. 35).
(5) Mikään yksittäinen seurakunta tai kukaan henkilö ei voi asettua Jumalan säätämystä ja Kristuksen kirkon opetusta vastaan aiheuttamatta itselleen vahinkoa (j. 36).
(6) Kukaan ei voi vedota vain subjektiiviseen ajatukseensa omasta kutsumuksestaan sananjulistajaksi (j. 37).
(7) Joka ei tätä tunnusta, sitä ei Jumalakaan tunnusta omakseen (j. 38).

Naispappeutta on perusteltu sillä, että Paavali puhuisi naisapostoleista. ”Tervehdys Andronikukselle ja Juniaalle, heimolaisilleni ja vankeustovereilleni, joilla on suuri arvo apostolien joukossa ja jotka jo ennen minua ovat olleet Kristuksessa” (Room.16:7).

On esitetty, että kyseessä on naispuolinen apostoli Junia. Tulkinta on hyvin väkinäinen, koska ensinnäkin kreikan kielessä akkusatiivissa oleva nimi Junian voidaan varustaa kahdella eri korkomerkinnällä. Siten kohta voidaan tulkita niin, että nimen perusmuoto olisi joko Junias (miehen nimi) tai Junia (naisen nimi). Tässä tapauksessa valitaan siis jälkimmäinen vaihtoehto. Toiseksi lause ”joilla on suuri arvo apostolien joukossa voi alkukielessä tarkoittaa joko ”apostolit arvostavat Andronikusta ja Juniaa (Juniasta)” tai jopa ”Andronikus ja Junia (Junias) ovat arvostettuja apostoleja”. Tässä tapauksessa valitaan jälleen jälkimmäinen vaihtoehto. Lisäksi Paavalin muu opetus ei tue naisapostolien mahdollisuutta (1. Kor. 14:33b–38 ja 1. Tim. 2:11–15).

Mies ja nainen ovat yhtälailla luotu Jumalan kuvaksi (1.Moos.1:27). Mies ja nainen ovat Kristuksen sovittamina ja kasteen kautta yhtälailla pelastuksen lahjasta osallisia (Gal.3:27). Naisella on omat hyvin tärkeät tehtävänsä äitinä, todistajana, opastajana, rukoilijana ja seurakunnan vastuunkantajana (esim. Matt. 28:7; Luuk. 8:2–3; Ap.t. 18:26; Room. 16:1–5; 1. Tim. 2:15; 3:11; 5:4, 10, 14, 2.Tim. 3:15), mutta niihin ei kuulu paimenvirka. Erilaiset kutsumukset seurakunnassa eivät merkitse eriarvoisuutta vaan ilmentävät Jumalan lahjojen rikkautta.

Ks. lisää Pyhäkön lamppu 2004/1
Aamutähdet nro. 2ja 31.
Pappisvirka ja naispappeus – Raamatullisten perusteiden selvittelyä


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos