Omin silmin

21.2.2017 • Lukukammiosta / Teologia

Bo Giertz: Omin silmin
Sley-Media, 2016

Edesmenneen ruotsalaispiispa Bo Giertzin Omin silmin on mielenkiintoinen kuvitteellinen matka Raamatun maailmaan. Teos noudattelee Raamatun kertomuksia täsmällisesti ja siteeraa sitä useasti, mutta on kuitenkin erilaisia näkökulmia avaava ja Raamatun henkilöiden ”ajatuksiin sukeltava” pohdinta siitä, mitä nämä ovat ehkä ajatelleet, tunteneet ja kokeneet kohdatessaan Raamatussa kerrottuja tapahtumia. Äänensä saavat kuuluviin niin Daavidin taholta vääryyttä kärsinyt Uria, kuvitteellinen Luvattua maata tutkiva arkeologi 1900-luvun alusta kuin hämmentyneet opetuslapsetkin. Kokemusmatkaa elävöittävät valokuvaaja Eeva-Liisa Luodon Israelissa ottamat kuvat.

Alkuperäisteos Med egna ögon julkaistiin Ruotsissa jo vuonna 1948. Suomenkieliseen asuun teoksen saattoi Pasi Palmu vasta vuonna 2016. Teos on saanut innoituksensa Bo Giertzin opiskeluaikanaan tekemältä Israelin matkalta, jolle hän lähti vuonna 1931 professorinsa kehotuksesta. Matkan tarkoituksena oli nähdä ja kokea raamatunkertomusten todellinen ympäristö ja oppia tuntemaan niiden aikana vallinnutta kulttuuria.

Teos alkaa lyhyellä katsauksella Vanhan testamentin kertomuksia mukaillen ja jatkuu kuvitteellisten arkeologien matkassa tehden hypyn 1900-luvun alkuun. Tämän jälkeen pääpaino siirtyy evankeliumeiden mukaisiin tapahtumiin ja Jeesuksen maanpäälliseen vaellukseen osallistuneiden ihmisten kokemuksiin. Henkilöhahmot tuovat vahvasti esiin oman ihmisyytensä kaikkine puutteineen ja lahjoineen. Kirjaa lukiessaan tulee entistä selkeämmin ajatelleeksi, että apostolitkin olivat vain ihmisiä, samanlaisia syntisiä ja vajavaisia epäilijöitä kuin me nykyihmisetkin – vaikka he sentään saivat katsella Kristusta kasvoista kasvoihin!

Johannes katseli hyvin ristiriitaisin tuntein. Hän ymmärsi vain, ettei ymmärtänyt taaskaan mitään. Ei ollut mitään pyhempää ja ylhäisempää kuin Valtakunta. Se vaati koko sydämen. Jos oli laittanut kätensä auraan ja kääntyi katsomaan taakseen, ei ollut sovelias valtakuntaan. Nyt täällä olivat nuo lapset, jotka eivät kyenneet mihinkään eivätkä tajunneet mistään mitään. Heidän päälleen Opettaja laittoi nyt kätensä ja antoi heille valtakunnan. Senkaltaisille se kuului, hän oli sanonut. Ja se, joka ei ottanut sitä vastaan niin kuin nuo lapset hänen käsiensä alla, ei voinut sinne päästä. Kuka tämän ymmärtää?
(Omin silmin 2016, s.217).

Teoksen kieli on helposti omaksuttavaa ja selkeää, toisinaan – kirjallisuuden opiskelijan näkökulmasta – ehkä jopa hieman liiankin selkeää. Tekstin oheen ripotellut kuvat esittelevät Israelin karun kaunista luontoa ja auttavat lukijan mielikuvitusta sijoittamaan tapahtumat oikeanlaiseen ympäristöön. Teoksen tavoitteena on kertoa ymmärrettävästi niistä asioista, jotka Raamatun paikoin niukasti kuvailevaa kerrontaa lukiessa ehkä ovat jääneet askarruttamaan sekä painottaa sitä tosiasiaa, että raamatunkertomukset ovat todella kerran tapahtuneet. Sen pääasiallisena tarkoituksena on kuitenkin innostaa lukijoita myös itse Raamatun pariin.

Suosittelen teosta kaikille niille, jotka ovat uteliaita kurkistamaan Raamatun henkilöiden kuvitteelliseen elämään ja ajatusmaailmaan. Teos sopii luettavaksi kaikille siitä riippumatta, miten paljon on ehtinyt perehtyä Raamattuun. Kuitenkin parhaan lukukokemuksen saavuttaa, mikäli raamatunkertomuksiin, ja etenkin evankeliumeihin, on aiempaa kosketusta. Kokeneiden raamatunlukijoiden ja teologien mahdollisiin epäluuloihin sepitteellisiä tekstejä kohtaan vastaan suomentaja sanoin: ”Huomasin, että siellä, missä kirjoittajan mielikuvitus tuntuu värittävän niukkaa Raamatun kerrontaa, kyse ei ole vain mielikuvituksesta, vaan hyvin määrätietoisesta ja perinpohjaisesta historiallisten taustatietojen kokoamisesta ja tarjoilemisesta helposti omaksuttavassa muodossa.”

Antoisia lukuelämyksiä!


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos