Onko kummituksia olemassa?

13.3.2017 • Kysy pastorilta / Kristinoppi

Olisin kiinnostunut kuulemaan kantanne aaveisiin. Olen monesti kuullut läheisiltä ja luotettaviltakin ihmisiltä tarinoita vanhoista taloista, joissa on näkynyt utuisia ihmishahmoja, jotka kuitenkin katoavat välillä pois näkyvistä. Esimerkiksi eräs tunnettu iskelmälaulaja taas väittää keskustelevansa kuolleen miehensä kanssa. Eräs sukulaiseni kertoi jonkin kirkkaan hahmon ilmestyneen hänelle muutama päivä hänen äitinsä kuoleman jälkeen. Monesti nämä kertomusten hahmot tai äänet ovat luonteeltaan hyviä, mutta ehkä kuitenkin pelottavia. Varsinainen kysymykseni kuuluu: voivatko kuolleet sukulaiset näyttäytyä meille? Entä mitä ovat sellaiset täysin ”tuntemattomat” ihmishahmot, joita moni kertoo nähneensä esim. vanhoissa rakennuksissa?

Useimpien tai mahdollisesti jopa kaikkien alkukantaisten pakanakulttuurien maailmankuvaan kuului usko siihen, että ihmisen kuoltua hänen sielunsa voi jäädä maan päälle asumaan. Esi-isien henkiä pyrittiin pitämään monin tavoin tyytyväisenä, jotteivat ne suuttuisi ja aiheuttaisi vahinkoa, ja jotta niiltä saataisiin voimaa ja apua arjen elämään. Tällaista animistista uskoa esiintyy yhä nykyisinkin monissa uskonnoissa, ja elokuvien ja kirjojen myötä ajatus kuolleiden ihmisten aaveiden vaeltamisesta maan päällä on juurtunut myös länsimaihin.

Usko kuolleiden ihmisten maan päällä kulkeviin henkiin tai aaveisiin ei ole kuitenkaan Raamatun opetuksen mukaista. Heprealaiskirje opettaa, että ”Ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio” (Hepr. 9:27). Kuoleman jälkeen on odotettavissa siis viimeinen tuomio eikä aaveena vaeltelu maan päällä. Samoin filippiläisille Paavali opettaa, että kun kristitty kuolee, hän lähtee täältä ja saa olla Kristuksen kanssa (Fil 1:23). Raamattu ei siis opeta kuolleiden jäävän sieluina maan päälle kuoleman jälkeen.

Raamatussa tosin on kaksi kohtaa, joissa puhutaan jo kuolleiden ihmisten ilmestymisestä. Uudessa testamentissa kerrotaan taivaaseen kultaisilla vaunuilla otetun Elian ja erämaassa kuolleen Mooseksen ilmestymistä Jeesuksen kanssa kirkastusvuorella (esim. Matt. 17). Tässä ei kuitenkaan ole kerrottu maan päällä vaeltavista sieluista, vaan taivaan kirkkauden hetkellisestä näkymisestä opetuslapsille. Siellä missä Jeesus on, ovat myös taivas ja poisnukkuneet pyhät (Hepr. 12:22-23). Mooses ja Elia eivät voineet ilmestyä ilman Jeesusta eivätkä kommunikoida opetuslasten kanssa. Opetuslapset siis vain näkivät vilauksen taivaasta, jossa Jeesus keskusteli pyhien profeettojensa kanssa.

Vanhan testamentin kohdassa 1. Sam. 28:7-19 kerrotaan edesmenneen profeetta Samuelin ilmestymisestä kuningas Saulille. Een-Doorissa vainajahenkien manaaja näyttää nostavan Samuelin Saulin pyynnöstä. Luther on varma, että kysymyksessä ei ole Samuel, vaan paholaisen palvelija, joka vain teeskentelee Samuelia, sillä yhdelläkään noidalla ei olisi valtaa komentaa ja häiritä kristittyä, joka lepää ”Aabrahamin helmassa”. Mutta jos, toisin kuin Luther, ajateltaisiinkin Samuelin hengen todella nousseen puhumaan Saulille, on kysymys ollut poikkeustapauksesta, jossa Jumala lähettää profeetan lausumaan peruuttamattoman tuomion lohduttomat sanat uskottomalle kuninkaalle. Tällöin noita ei olisi nostanut Samuelia, sillä noita itsekin yllättyy ja huutaa kauhusta, kun näkee Samuelin (j. 12). Näin Jumala itse olisi päättänyt antaa tietäjähengiltä viisautta etsivälle kuninkaalle sen, mitä hänen käskynsä rikkomisesta seuraa: kuolemantuomion. Saul kuoli heti seuraavana päivänä. Mitä siis kohdasta ajatellaankaan, siitä ei voida päätellä, että ruumiittomat henget eläisivät maan päällä tai että meediot kykenisivät kutsumaan niitä takaisin maan päälle.

Jeesuksen vertauksessa Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä (Luuk. 16:19-31) kerrotaan, miten molemmat poistuvat kuollessaan maan päältä. Lasarus menee Aabrahamin helmaan ja rikas mies tuonelan vaivoihin. Rikas mies ilmeisesti ymmärtää, ettei hän itse voi palata elävien maahan eikä siksi edes pyydä sellaista, mutta silti hän yrittää pyytää Abrahamia lähettämään Lasaruksen todistamaan rikkaan miehen eläville sukulaisille. Mutta Abraham kieltäytyy ja sanoo: ”Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot niitä”. Tämä Jeesuksen opetus paljastaa sen, ettei kuolleita lähetetä enää elävien luokse. Sielut eivät siis jää eivätkä myöskään palaa maan päälle.

Mistä on siis kyse tapauksissa, joissa ihminen sanoo nähneensä aaveen tai jopa keskustelleen sellaisen kanssa? Varmasti osa niistä on vilkkaan mielikuvituksen tuotetta, keksittyjä tarinoita tai mielenterveyden ongelmia, mutta eivät kaikki. Raamattu kertoo sekä näkyvistä että näkymättömistä luoduista (Kol. 1:16, Ef. 6:12). Näkymättömiä henkiolentoja on kahdenlaisia. On pyhiä enkeleitä, jotka ovat Jumalan palvelijoita, ja on langenneita enkeleitä, joita Raamattu kutsuu riivaajiksi ja joiden johtaja on Saatana.

Jos ihminen todella näkee jotain, minkä luulee olevan kuolleiden sieluja, on todennäköisimmin kyse riivaajahengistä, jotka naamioituvat ja tekeytyvät kuolleiksi ihmisiksi, sillä perkele on valheen isä (Joh. 8:44). Siksi kilttejä ja hyvätahtoisia kummituksia ei ole olemassa eikä kenenkään kuollut sukulainen ole jäänyt rauhattomana vaeltamaan maan päälle. Näitä henkiolentoja ei tule lähestyä, niistä kiinnostua eikä yrittää ottaa niihin yhteyttä. Raamattu varoittaa ankarasti yrittämästä yhteyttä tai kommunikoimista kuolleiden ja henkiolentojen kanssa (5. Moos. 18:9-14, Jes. 8:16-20), sillä niiden kautta ihminen joutuukin tahtomattaan tekemisiin riivaajahenkien kanssa. Siksi kristityn tulee pysyä erossa meedioista, spiritismistä yms. ja etsiä yhteyttä Jeesukseen ja kääntyä hänen sanansa puoleen.

Ihmisen, joka toistuvasti kokee kummittelun kaltaisia ilmiöitä, on hyvä ottaa yhteyttä lähimmän Lähetyshiippakunnan seurakunnan pastoriin, joka mielellään tulee auttamaan ja toimittamaan kodin siunaamisen Jumalan sanalla ja rukouksella.

Kristityn ei ole syytä keskittyä henkiolentoihin eikä hänen tarvitse alkaa pelätä mitään henkimaailmaa, sillä ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herramme Jeesus Kristus on kaiken pimeyden vallan voittaja. Hän ”on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella; ja hänen allensa ovat enkelit ja vallat ja voimat alistetut ” (1.Piet. 3:22). ”Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot” (1.Joh. 3:8).


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos