Opetussarja Ilmestyskirjasta

16.12.2016 • Opetukset / 5 Äänitteet

Uuden testamenin kirjoilla on tietty päämäärä, tarkoitus. Kunkin kirjan tarkoitus selviää aina sen alkutekstistä, Ut:n ajan kreikasta. Johanneksen ilmestyksen tarkoituksensa on siinä oleva rohkaisu vainotulle Kristuksen kirkolle, erityisesti seitsemälle Vähän-Aasian seurakunnalle, jotka luvuissa 1–3 esiintyvät (vrt. Joh. 16:33).

Avain tämän kirjan selittämiseen kerrotaan heti alussa: ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys… näyttääkseen… mitä varmasti tapahtuu…” Johanneksen ilmestyksessä siis kerrotaan, mitä Jumala haluaa meille tulevaisuuden tapahtumista näyttää. Osa näistä on jo tapahtunut. Ilmestyskirja on kirja Jeesuksesta Hänen maailmanhallinnastaan ja paluustaan; ei varsinasesti esim. henkivaltojen taistelusta, tuhatvuotisesta valtakunnasta tai maailmanlopusta!

Ilmestystä ei voi ymmärtää ilman muita Raamatun kirjoja, mutta sitä voi ymmärtää! Voimme todeta, että suurimmalla osalla Ilmestyksen jakeita on taustansa muualla Pyhissä Kirjoituksissa. Sen olennaisin sisältö ei poikkea muusta Ut:n ilmoituksesta mitenkään. Se ikään kuin sinetöi aamenellaan Raamatun.

En tässä luentosarjassa kiinnitä kovin paljon huomiota kirjan rakenteeseen paitsi silloin, kun se on tekstin ymmärtämisen kannalta välttämätöntä. Käyn Johanneksen ilmestystä läpi jae jakeelta, jopa sana sanalta. Tämä tapahtuu Ut:n ns. alkutekstin pohjalta.
Voisin kuvata tätä luentosarjaa muutamalla sanalla: Kristus -keskeinen, risti -keskeinen, armonvälineet huomioon ottava ja seurakunnan jumalanpalvelukseen tähtäävä.

Pastori Hannu Mikkonen, Kajaani


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos