Palvovatko juutalaiset, muslimit ja kristityt samaa Jumalaa?

31.10.2023 • Kysy pastorilta / Kristinoppi

Kysymys:

Sanotaan, että kristityt ja juutalaiset uskovat samaan Jumalaan, pitääkö paikkansa? Miten voin vastata joidenkin harhaoppisten väitteisiin, että kristityillä ja muslimeilla olisi sama Jumala?

Vastaua:

Kysymys juutalaisten ja muslimien Jumalasta verrattuna kristittyjen Jumalaan on sellainen, johon täytyy vastata ainakin kahdella eri tavalla, ehkäpä jopa kolmella:

1. Kun muslimi puhuu Jumalasta, hän käyttää yleensä sanaa ”Allah”, joka tarkoittaa yhtä, oikeata, varsinaisesti olemassa olevaa Jumalaa. Sana koostuu pääsanasta ”ilah” (jumala, jumaluus jne) ja määräisestä artikkelista al. Nämä yhdessä, al ilah, voisi esimerkiksi saksaksi kääntää ”der Gott”. Tätä sanaa käyttivät muinaiset arabiheimot kulloisestakin pääjumalastaan. Oli paljon jumalia, mutta kaikkien yläpuolella oli yksi jumala. Tätä käsitettä käyttivät arabikristityt Raamatun Jumalasta jo ennen islamin syntyä, ja käyttävät edelleen.
Kun puhun esimerkiksi turkkilaisten kanssa (tai muitten muslimien), ja he puhuvat minulle Jumalasta, minulla ei ole muuta todellista mahdollisuutta, kuin hyväksyä tavallisen puheen ja inhimillisen kanssakäymisen tasolla, että puhutaan yhdestä jumalasta. Tässä kielenkäytön mielessä meillä on yksi jumala. Yllä kirjoittamani, muutettavat muuttaen, pätee myös juutalaisiin.

2. Kun sitten puhutaan Jumalan teoista tai myös olemuksesta, muuttuu asia kokonaan. Jumala, johon kristitty uskoo, on lähettänyt Poikansa meille vapahtajaksi. Tämä Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Poika tuli ihmiseksi ja hänet teloitettiin ristillä jne. Kun puhumme Jumalasta tällä tavoin, kauhistuu niin juutalainen kuin muslimikin. Koraanin 19. suuran loppupuolella kerrotaan joidenkin puhuvan Jumalan Pojasta. Tämä puhe torjutaan, ei vain asiallisesti kieltämällä, vaan voimakkain sanoin, jotka ilmaisevat syvää järkytystä:

”He väittävät: ’Armahtaja on ottanut itselleen pojan [suomalaisissa käännöksissä sanotaan ’lapsia’, mutta muslimien käännökset puhuvat nimenomaan pojasta]. Tavattomia [engl. käännös: ’a most monstrous thing’] te väitätte. Taivaat uhkaavat revetä, maa haljeta ja vuoret luhistua kokoon sen tähden, että he väittävät Armahtajalla olevan lapsia [poika], mutta Jumalan ei sovi ottaa itselleen lapsia.” (Suura 19: 91, joissakin Koraanin laitoksissa jae 88)

Kun siis puhumme yhdestä jumalasta yleisen kielenkäytön mukaan, puhumme samoin kuin juutalaiset tai myös muslimit, mutta kun puhumme hengellisesti, teologisesti tai myös Jumalan pelastustekojen kannalta, on selvää, että muslimit eivät voi uskoa Jumalaan, josta Raamattu puhuu.

Kun juutalaiset puhuvat VT:n kielellä Jumalasta, tuntuisi luonnolliselta sanoa, että uskomme samaan Jumalaan, mutta me emme tunne muuta Jumalaa kuin sen, joka syntyi Beetlehemissä ja kuoli Golgatalla ja jonka Isä herätti kuolleista kolmantena päivänä.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos