Oikeasti luterilainen. Osa 69: Kirkastuva oppi

15.6.2022 • Yleinen

Kuudeskymmenesyhdeksäs osa podcast-sarjasta Oikeasti luterilainen

Opin merkitys ja kehitys. Mistä harhat syntyvät? Kirkastuuko vai kehittyykö oppi? Chemitzin erottelut erilaisista traditioista. Newman, Manning ja muutos Rooman opissa.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos