Oikeasti luterilainen. Neljäs osa: Traditio 1, 2, 0.

19.5.2020 • Yleinen
Oikeasti luterilainen
Oikeasti luterilainen
Oikeasti luterilainen. Neljäs osa: Traditio 1, 2, 0.
/

Miten luterilaiset näkevät tradition? Mihin kolmeen ryhmään suhtautuminen traditioon usein jaotellaan? Miten tulisi ymmärtää uskonpuhdistuksen taistelutunnus ”sola scriptura” ja miten se joskus ymmärretään väärin?

Osa pastori Joel Kerosuon podcast-sarjaa: Oikeasti Luterilainen.
www.luterilainen.net


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos