Oikeasti luterilainen. Osa 40: Uusluterilaisuus 2/2: Uusluterilaisuuden teologinen visio

28.4.2021 • Yleinen
Oikeasti luterilainen
Oikeasti luterilainen
Oikeasti luterilainen. Osa 40: Uusluterilaisuus 2/2: Uusluterilaisuuden teologinen visio
/

Uusluterilaisuuden teologinen perusta. Kirkon tuntomerkkien merkitys. Uusluterilaisuuden ero pietismin visioon. Uskonkappaleiden yhteys. Uusluterilaisuus ja virkateologia. Keskustelemassa isä Sakari ja isä Joel. 

Osa pastori Joel Kerosuon podcast-sarjaa: Oikeasti Luterilainen.
www.luterilainen.net


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos