Uskonpuhdistuksen aikajana

Maailma oli muutoksessa. Luonnontiede oli saamassa alaa tieteellisessä ajattelussa. Se teki osaltaan mahdolliseksi monimutkaisen maailman ymmärtämisen. Merestä tuli kulkutie, jota myöten purjehdittiin vieraille mantereille. Talonpojat ja työläiset etsivät tapoja ratkaista alistetusta asemastaan ja työtaakastaan johtuvia ongelmia. Ongelmiin etsittiin vallankumouksellista ratkaisua. Ongelmana oli myös rutto, jonka sanotaan vaatineen noin 75 miljoonan ihmisen hengen vuosien 1347-1351 välisenä aikana. Suuri tieteen edistysaskel oli Gutenbergin kirjapaino, joka keksittiin vuonna 1455. Kirjapainotaito auttoi uskonpuhdistuksen tekstien levittämistä suuresti. Kaiken tämän keskellä katolinen kirkko eli rappion aikaa. Siitä pitivät aikalaiset paavit kuurioineen huolen. Aito evankeliumi oli pitkälti kadoksissa. Se peittyi katolisen kirkon myöhäiskeskiajan teologian rappion alle. Kuitenkin Jumala on kansojen ja historian Herra. Aito evankeliumi Kristuksesta oli palaamassa takaisin kristikuntaan. Sen aika oli murtautua esiin katolisen kirkon pakkokeinoista huolimatta. Huomaamme, että Jumala pitää huolta kristikunnastaan, kuulee sen hurskaiden rukoukset. Jumalan aito ja väärentämätön sana oli tuleva ilmi ja vaikuttava Euroopan ja koko tunnetun maailman kehitykseen. Uskonpuhdistuksen myötä tuli Eurooppaan poliittinen levottomuus, jota uskonpuhdistajat yrittivät lopettaa. Tämä aikakausi toi aikain muutoksen: keskiaika oli muuttumassa uudeksi ajaksi. Jumala on aikakausien Herra, hän päättää ja säätää. Kirkon keskeinen aarre on Jumalan kalleimmasti pyhä evankeliumia. Evankeliumi kertoo Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan. Ihminen pelastaa yksin uskosta, ilman omia tekoja. Pelkkä usko Kristukseen riittää syntien poispyyhkimiseen ja Jumalan antamaan vanhurskauteen.

Uskonpuhdistuksen kronologia

1400-luku
1436 – Johann Gutenberg keksii kirjapainotaidon ja ensimmäisen kirjapainon
1481- Espanjalainen inkvisitio juutalaisia, muslimeita ja harhaoppisia vastaan
alkaa
1483 ­­-Martin Luther syntyy Eislebenissä 10.11.
1484 -Hans Luther, Martinin isä, muuttaa perheineen Mansfeldiin ja ryhtyy
kaivosmieheksi
-paavi lähettää inkvisiittoreita Saksaan
1485 – Johann Bugenhagen syntyy Pommerissa 24.6.
1491 – Martin Luther tulee oletettavasti tähän aikaan Mansfeldin
triviaalikouluun
1497 – Martin Luther lähetetään luostarikouluun Magdeburgiin
1498 – Luther tulee Eisenachiin, missä suurin osa hänen suvustaan elää,
käydäkseen Pyhän Yrjön koulua, hän hankkii siellä osan elannostaan
laulamalla kadulla, niin kuin tuohon aikaan oli tavallista
1499 -Katharina von Bora, Lutherin tuleva puoliso, syntyy Lippendorfissa
29.1.

1500-luku
1501 – Luther muuttaa opiskelemaan Erfurtin yliopistoon, Lutherin tarkoitus
on isänsä toivomuksesta omistautua oikeustieteen opiskeluun
1502- Fredrik Viisas, Saksin vaaliruhtinas, perustaa Wittenbergin yliopiston
-Luther suorittaa Erfurtin yliopistossa baccalaureuksen tutkinnon
1505 – Paluumatkalla Mansfeldista Luther joutuu Stotternheimin kylän
lähellä ukkosmyrskyyn 2.7. , kokemus saa Lutherin kauhistumaan,
hän lupaa lähteä luostariin kadotuksenpelossaan, ”Auta Pyhä Anna,
tahdon ruveta munkiksi”
-Luther tarjoaa ystävilleen jäähyväisillallisen 16.7.
-Luther anoo 17.7. pääsyä Erfurtin augustinolais-eremiittiseen luostariin
– Noviisivuoden mentyä Luther antaa kuuliaisuuslupauksensa
munkkikunnalle mahdollisesti syksyllä
-ankaralla paastolla ja muilla katumusharjoituksilla Luther pyrkii
varmistamaan sielunsa autuuden
– Luther vihitään diakoniksi 27.2.
– Luther vihitään papiksi 3.4.
-Luther pitää ensimmäisen messunsa 2.5.
-Luther aloittaa teologian opintonsa Erfurtin yliopistossa
-Luther opiskelee mm. Tuomas Akvinolaisen tekstejä ja toteaa: ”Tuomas ei ole täinkään arvoinen”
1509 – Luther suorittaa ensimmäisen teologisen tutkintonsa,
baccalaureuksen

1510-luku
1510 – Luther lähetetään Roomaan augustinolaismunkkikunnan asioissa
– Luther pettyy Roomaan, sen papistoon ja kevytmielisyyteen
1511 – Luther palaa Roomasta, hänet lähetetään Wittenbergin yliopiston
professoriksi, Luther sanojen mukaan Wittenberg ”sijaitsi
sivistyksen rajamailla”
1512 – Luther nimitetään teologian tohtoriksi
1513 – Luther aloittaa elokuussa opetustyön Wittenbergin yliopistossa, tätä
työtä hän hoitaa pitemmittä keskeytyksittä 30 vuotta
1515 – paavi Leo X antaa anebullan, anetta, joka on säädetty
Pietarinkirkon rahoittamiseksi, tulee kuuluttaa Mainzin,
Magdeburgin ja Brandenburgin hiippakunnissa kahdeksan vuoden
ajan
Lutherin armonmurros on tapahtunut noin vuonna 1515
-marraskuussa Luther aloittaa Roomalaiskirjeen luentonsa, jotka kestävät kesään 1516 saakka
1517 – ratkaisujen vuosi, 31.10. Luther naulaa 95 teesiään Linnankirkon
oveen, lähettää teesinsä paaville, Mainzin arkkipiispalle ja opiskelijoille, uskonpuhdistus alkaa
– Philip Melanchthon tulee opettajaksi Wittenbergin yliopistoon
-syyteprosessi Lutheria vastaan alkaa Roomassa
– kardinaali Cajetanus kuulustelee Lutheria 12.-12.10. Cajetanus
pyrkii saamaan Lutheria luopumaan opeistaan. Tämä ei onnistu.
– Fredrik Viisas kieltäytyy luovuttamasta Lutheria kirkollisille viranomaisille

1520-luku
1520 – Leo X antaa bullan 15.6. antaen Lutherille kuusikymmentä päivää aikaa katua tai joutua ekskommunikoiduksi,
-Luther polttaa roviolla paavin bullan ja katolisen kirkon kanonisen oikeuden kirjat 10.12. ryhtyen näin avoimeen kapinaan
1521 – Luther ekskommunikoidaan paavin uudella bullalla , 3.1.
-Luther saapuu Wormsin uskontokeskusteluun ja kieltäytyy katumasta kirjoituksiaan, 17.-18.5.
-hallitsija Kaarle V antaa Wormsin ediktin 25.6., julistaen Lutherin henkipatoksi ja rikolliseksi ja Lutherin kirjat laittomiksi
-Fredrik Viisas piilottaa Lutherin Wartburgin linnaan yhdeksitoista kuukaudeksi
-Luther aloittaa Wartburgissa Uuden Testamentin kääntämisen saksaksi
-Philip Melanchthon julkaisee ensimmäisen dogmaattisen kirjoituksen, Loci Theologici
-uudelleenkastaja Thomas Munzer alkaa saanata lapsikastetta vastaan 1522-Luther palaa Wartburgista 6.3.
-Luther saarnaa Invocavit-saarnoissaan Zwickaun profeettoja vastaan
-Lutherin Uuden Testamentin käännös julkaistaan 21.9.
-Kaarle V käynnistää Alankomaissa inkvisition, kuolleita yli 2000
1523-luostarista karanneita nunnia saapuu Wittenbergiin 7.5., joukossa Katharina von Bora
-Heinrich Voes ja Johan Esc, ensimmäiset luterilaiset marttyyrit poltettiin roviolla Antwerpenissä 1.7.
-Luther luo ensimmäisen virtensä
-Lutherin käännös viidestä Mooseksen kirjasta julkaistaan kesällä 1524-Talonpoikaiskapina alkaa, yhtenä sen johtajista on Thomas Munzer
-Luther käännös Psalmien kirjasta julkaistaan
1525-uudelleenkastajien liike alkaa kastaa ihmisiä
-tammikuussa Luther katkaisee välinsä Andreas Karlstadtiin kirjoituksellaan ”taivaallisia profeettoja vastaan”
-Luther avioituu Katharina von Boran kanssa 13.6.
-Lutherin saksalaista messua käytetään ensimmäisen kerran 25.12.
-ensimmäinen luterilainen pappisvihkimys toimitetaan Wittenbergissä
-Luther työstää uutta kirkkojärjestystä Saksiin
-joulukuun lopussa Luther julkaisee yhden pääteoksistaan ”Sidottu ratkaisuvalta”
1526-Speyerin edikti antaa saksalaisille prinsseille oikeuden määrittää alueensa uskonsuunnan
-tarkastukset uskonpuhdistuksen seurakunnissa aloitetaan, jotta saataisiin selville seurakuntien tarpeet
1527-Rutto iskee Wittenbergiin; Lutherien kodista tulee sairaala
-Luther luo virren Jumala ompi linnamme
1528-Patrick Hamilton, luterilainen marttyyri, teloitetaan 29.2.
1529-Luther julkaisee Vähän Katekismuksensa toukokuussa ja Ison Katekismuksen kesäkuussa
-Luther, Melanchthon ja Zwingli kokoontuvat Marburgin keskusteluun 2.- 4.10, he eivät pääse yhteisymmärrykseen Herran Pyhän Ehtoollisen tulkinnasta
-Luther ja muut uskonpuhdistajat kirjoittavat Schwabachin artiklat, julkaistiin 16.10.

1530-luku
1530-Luther, Melanchthon, Bugenhagen ja Jonas kirjoittavat Torgaun Artiklat
-Luther viettää Coburgin linnassa aikaansa touko-lokakuussa, muut neuvottelevat Augsburgissa
-Augsburgin Tunnustus, luterilainen pääuskontunnustus esitellään Augsburgissa keisari Kaarle V:lle 25.6.
1531-Augsburgin Tunnustus ja Tunnuksen Puolustus julkaistaan touko-kesäkuussa
1532-uskonrauha Nurnbergissä allekirjoitetaan
1534-Hans Lufft julkaisee ensimmäisen laitoksen Lutherin saksankielisestä Raamatusta; vuoteen 1574 Lufft oli painanut yli 100000 kappaletta Lutherin Raamattua
-ensimmäinen täydellinen versio Lutherin Raamattukommentaarista julkaistu
-Henrik VIII julistautuu Englannin kirkon pääksi
1535-Luther aloittaa viimeisen pääluentosarjansa 1.Mooseksen kirjasta
1536-Luther, Melanchthon ja englantilaiset Edward Fox ja Robert Barnes sopivat vievänsä loppuun Wittenbergin Concordian, jonka zwingliläiset olivat hylänneet
-Norjasta tulee luterilainen maa
-Lutherille annetaan tehtäväksi valmistaa asiakirja, kirjan nimi on ”Schmalkaldenin Opinkohdat”, Schmalkaldenin neuvotteluja varten
1537-Melanchthon julkaisee teoksen ”Paavin valta ja johtoasema”
1539-ensimmäinen osa Lutherin kootuista teoksista julkaistaan, kokonaan se valmistuu vuoteen 1558 mennessä.
-Saksista ja Brandenburgista tulee virallisesti luterilaisia alueita
-katolinen vastauskonpuhdistus alkaa

1540-luku
1540-Melanchthonin teos ”Paavin valta ja johtoasema” julkaistaan
-Robert Barnesista tulee luterilainen konfessori Englannissa 30.7.
1545-Trenton konsiili on vastauskonpuhdistuksen lähtökohta
-Lutherin Raamatun viides laitos julkaistaan Lutherin valvonnassa
1546-Luther pitää viimeisen saarnansa, 14.2.
-Luther kuolee Eislebenissä 18.2., hänet haudataan Linnankirkkoon 22.2.

1550-luku
1552-Katharina von Bora kuolee Torgaussa, 20.12.
1555-Augsburgin uskonrauha takaa luterilaisille tasavertaiset oikeudet muiden
uskontokuntien rinnalla

1560-luku
1560-Filip Melanchthon kuolee, 19.5.
1561-Naumburgin konferessissa yritetään yhdistää luterilaisten näkemyksiä; yritys raukeaa, sillä konferenssi hylkää toisen laitoksen Augsburgin Tunnustuksesta ja sen Puolustuksesta
1568-Martin Chemnitz ja Jacob Andrae alkavat työnsä yhdistääkseen luterilaiset maa-alueet ja kaupungit yhteiseen oppiin
1576-Torgaun konferenssissa tehdään yritys luterilaisten yhdistämiseksi, kokoonkutsuja on vaaliruhtinas Augustus I
-Yksimielisyyden ohjeen ”Epitome” valmistuu Jakob Andraen toimesta
1577-Yksimielisyyden ohjeen (Formula Concordiae) ”Solida Declaratio valmistuu Magdeburgissa, luterilaisten kiistat alkavat vähentyä

1590-luku
1593 -Uppsalan kokous sitoutuu luterilaiseen oppiin, Ruotsi-Suomessa luterilaisuus vahvistuu ja maasta tulee luterilaista uskoa tunnustava

Suomen uskonpuhdistus Ruotsin yhteydessä
1510-Mikael Agricola syntyy
1524-maisteri Pietari Särkilahti palasi opintomatkaltaan Suomeen ja Turun tuomiokapituliin, Särkilahtea on pidetty Suomen ensimmäisenä oppineena uskonpuhdistuksen julistajana
1527-Västeråsin valtiopäivillä Ruotsi-Suomen kirkot alistettiin kuninkaan vallan alle, pyrittiin katkaisemaan kirkolliset yhteydet Roomaan
-valtiopäivät korosti Raamattuperiaatetta: Jumalan sanaa on kaikkialla valtakunnassa puhtaasti saarnattava
1530-kansankieliset Jumalanpalvelukset alkoivat Paavali Juustenin mukaan Suomessa 1530-luvun loppupuolella
1536-Mikael Agricola opiskelee Wittenbergissä vuoteen 1539 ja saa hyvän todistuksen Lutherilta vietäväksi Ruotsin kuninkaalle
1543-suomenkielisen kirjallisuuden esikoiseksi valmistui aapinen, ABC-Kiria, kirjanen on yhdistetty aapinen-katekismus, tekijänä Agricola
1544-Agricola julkaisi uuden kirjan, jonka nimi oli Rucouskiria Bibliasta
1548 –Se Wsi testamentti (Uusi Testamentti) ilmestyi Agricolan luomana, Suomen kielen ja kirjallisuuden merkkiteos, teos oli tärkeä askel suomenkielistä Jumalanpalvelusta ajatellen
1551-Agricolan Psalttari ilmestyy, Psalmien kirja suomeksi, Agricola toivoi keskiaikaisen hetkirukouskäytännön yhä jatkuvan
1554-Mikael Agricola Turun piispana vuoteen 1557
1557-Mikael Agricola kuolee Karjalan Kuolemanjärvellä palatessaan Venäjältä rauhanneuvotteluista
1563-Paavali Juusten Turun piispana vuoteen 1575, uskonpuhdistus Suomessa vahvistuu

Uskonpuhdistuksen seurauksena otettiin käyttöön kansankielinen Jumalanpalvelus virsilauluineen. Tämä uudistus otettiin käyttöön 1590-luvulta alkaen, uskonpuhdistuksen periaatteet levisivät syrjäiseen Suomeen hitaasti, mutta varmasti. Eri seurakunnissa uskonpuhdistus otettiin käyttöön eri ajankohtina pappien toiminnasta riippuen. Joka tapauksessa suomalaisia allekirjoittajia on Uppsalan 1593 pidetyn kokouksen pöytäkirjassa. Tässä kokouksessa varmistettiin luterilaisen opin ja Jumalanpalveluksen jatko koko valtakunnassa. Myös Suomessa. Todellinen uskonpuhdistuksen merkkipaalu oli vuosi 1642, jolloin koko Raamattu (Biblia) julkaistiin suomen kielellä Lutherin selitysten kera.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos