Rukous ja ennaltamääräys

14.11.2016 • Kysy pastorilta / Kristinoppi

Jumala on ennalta määrännyt ihmiset jotka pääsevät taivaaseen. Jos rukoilen tai ihmiset rukoilevat ihmisen puolesta jota Jumala ei ole valinnut, niin meneekö rukoukset hukkaan?

Raamattu kehottaa rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta: ”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta…” (1. Tim. 2:1). Kannattaa panna erityisesti merkille tämän jakeen viimeiset sanat: ”kaikkien ihmisten puolesta”. Ei meidän siis tarvitse miettiä menevätkö rukoukseni hukkaan, koskapa Jumala itse kehottaa rukoilemaan kaikkien ihmisten puolesta tässä kohdassa. Predestinaatioon eli ennalta määräämiseen liittyviä kysymyksiä miettiessämme on syytä aina pitää mielessä se Raamatun selvä opetus, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan (1. Tim. 2:4). Lisäksi on syytä panna merkille, että Jumalan armovalinta tapahtuu ”Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen” (2. Tess. 2:13) eli sanan ja sakramenttien kautta. Meillä ei sitä vastoin ole pääsyä Jumalan salattuihin aivoituksiin, eikä meidän siksi pidä niitä myöskään koettaa miettiä ja pohtia. Saat siis rukoilla vapain ja rohkein sydämin kaikkien ihmisten puolesta ja muistuttaa Taivaan Isälle hänen omasta lupauksestaan, jonka mukaan hän tahtoo kaikkien ihmisten pelastuvan ja tulevan tuntemaan totuuden. Erityisen tärkeää on rukoilla, että ihmisten kuulisivat Jumalan sanaa sillä, kuten edellä lainatussa kohdassa sanotaan: ”Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen” (2. Tess. 2:13). Apostoli jatkaa: ”Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumimme kautta, omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden” (j. 14).

Kts. lisää: ennaltamääräys, rukous, sakramentit


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos