Suurenmoisesti tehtyjä

14.12.2021 • Lukukammiosta / Teologia

John W. Kleinig. Wonderfully Made: a Protestant Theology of the Body. Lexham Press: Bellingham 2021

Nykyaikana keskustelu ruumiin ja siihen läheisesti liittyvän seksuaalisuuden kimpussa on kiihtynyt. Kaikenlainen epäselvyys ja häsmäisyys on vallannut alaa. Edes kristityt eivät aina tunnu tietävän mitä ajatella ruumiistaan ja mitä Jumala haluaisi heidän ajattelevan. Olen teologina ja pastorina etsinyt pitkään hyvää kirjaa ruumiin teologiasta selkeyttämään omaakin ajatteluani, puhumattakaan että voisin opettaa aiheesta selkeämmin muille. Lisää pontta tälle etsinnälle antoi kesällä Gene Veithin kirja Post Christian, joka asetti ruumiinteologian yhdeksi tämän ajan tärkeimmistä teologisen työkalupakin asioista. Suomeksi tällaista kirjaa en ole löytänyt, mutta tänä vuonna julkaistiin australialaisen teologian tohtorin ja pastorin John Kleinigin kirjoittamana erinomainen kirja aiheesta. Me kaikki olemme todella ”suurenmoisesti tehtyjä” Kaikkitietävän toimesta, kuten kirja nimi suomeksi kuuluu.

Minkälainen kirja?

Kirjan alaotsikko on ”protestanttinen ruumiin teologia”. Tämän ei pidä säikäyttää luterilaistakaan lukijaa. Kirja on todella kirjoitettu luterilaisesta, ei yleisprotestanttisesta näkökulmasta. Aivan kuten Kleinig itse kirjoittaa: ”Tämä kirja on pastoraalis-teologinen mietiskely luterilaisesta näkökulmasta.” Toisaalta kirjan teologisen alaotsikon lisäksi myös Kleinigin oma ”pastoraalis-teologinen mietiskely” saattaa säikäyttää ”ei niin teologisesti suuntautuneet” lukijat pois. Tästäkään ei pidä huolestua. Englannin kieli kirjassa on helppoa ja sujuvaa ja aivan kuten yksi kirjan suosittelijoista prof. Thomas Winger kirjoittaa: ”John Kleinigin nerous on sitä, että hän ei koskaan sorru abstraktiin teologisointiin, vaan aivan kuten kristillinen liturgia, hän esittää meille Jumalan Sanan. Siispä ennemmin kuin ’tutkimus ruumiin teologiasta’, meillä on tässä ’teologinen ylistyslaulu’, joka ylistää ihmisruumista jumalallisena luomuksena ja Jumalan antamana ilonaiheena.” Kirja on siis toisaalta ainakin tälle teologille hyvin opettavainen, mutta toisaalta väitän, että on riittävän lähellä todellisuutta, että kristinuskon perusteet osaava – ei niin teologisesti virittynytkin lukija – pystyy sitä iloiten lukemaan. 

Ylistyslauluja

Kirjan tarkoitus on Kleinigin sanoin käsitellä Jumalan sanan valossa ruumista teologisesti ja antropologisesti ja tuoda esiin joitakin ei niin tunnettuja näkemyksiä klassisesta luterilaisesta traditiosta meneillään olevaan ekumeeniseen keskusteluun. Kleinig kertoo kahden vakaumuksen motivoineen häntä tämän kirjan kirjoittamiseen: Ensiksi hän on vakuuttunut, että kristittyjä ja heidän opetuksiaan ruumiista ei kuulla eikä huomioida yleisessä – yleensä kriittisessä – keskustelussa, jolleivät kristityt onnistu maalaamaan kaunista ja houkuttelevaa kuvaa kristillisestä tavasta elää. Kristillisen käsityksen ruumiillisuudesta kauneus kun on usein kätkettynä ihmissilmiltä. Toiseksi Kleinig on vakuuttunut, että abstraktit perustelut ja järkeilyt, olivat ne sitten miten hyviä tahansa, eivät pysty välittämään kristillisen käsityksen ihmisruumista todellista kauneutta. Kriitikolle jää ikään kuin luu käteen, jollei häntä pystytä vakuuttamaan kristillisen elämän suurenmoisuudesta. Lopulta monessa asiassa vain Jumalan Hengen täyttämä Jumalan sana yksin voi valaista mielemme. 

Kirja tarkastelee ihmisruumista Jumalan luomuksena, jotta me voisimme katsella ruumistamme kuten Jumala katselee, ja kohdella ruumistamme, niin kuin Jumala tahtoo: Suurenmoisen arvokkaana lahjana. Jumala on luonut ihmisruumiin heijastamaan omaa kunniaansa. Sen ruumiin hän myös pelastaa kuolemalta ja tekee pyhäksi. Ensimmäiset kirjan luvut käsittelevät ihmisruumista näistä näkökulmista: Olemme ruumiillisina ihmisinä suunnattoman arvokkaita, Jumala on luonut ruumiimme meitä varten, Jumala on sovittanut meidät ruumiillisesti ruumiissamme ja kuinka tällaisena luotuna ja lunastettuna elämme Kristuksessa, ilman tahraa ja ryppyä. Perustuksen luotuaan Kleinig käsittelee kirjan loppupuolella ihmisruumiin seksuaalista luonnetta eri näkökulmista näiden peruspilareiden luomisen, sovituksen, pyhityksen valossa, laajentaen muihinkin mahdollisiin sovelluksiin ja ottaen kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Hyvää kirjassa on myös se, että jokainen kolmesta ensimmäisestä perustaa luovasta luvusta päättyy pastoraaliseen osioon, jossa Kleinig ehdottaa, miten olisi parasta ottaa luvun opetus käytäntöön. 

Kirja ei nähdäkseni ole ”vain” teologinen ylistyslaulu Jumalan luomasta ja lunastamasta ihmisruumiista Kolmiyhteisen Jumalan kunniaksi, vaan se on tietyllä tapaa myös kokonaisteologinen esitys. Siinä käsitellään ylistäen ja iloiten ruumiillisuuteen tulleen Jumalan työtä ja rakkautta ruumiillista ihmistä kohtaan alusta loppuun saakka. Jotain tästä kokonaisuudesta saavat kuvata otteet Kleinigin omasta lopetuksesta kirjassa: ”Siispä, miten meidän tulee katsoa ruumiitamme, jotka ovat niin suurenmoisella tavalla tehtyjä ja jopa suurenmoisemmalla tavalla uudelleen tehtyjä? Asiaa voisi käsitellä monella eri tavalla siinä valossa kuin Jumala näkee meidän ruumiimme. Kuitenkin, haluaisin saattaa ruumiin ylistyslauluni päätökseen kertomalla kuinka näen oman ruumiini.” 

Ruumiimme kolme kotia

Minulle avain on tunnistaa, että minun ruumiini on aina jossakin paikassa sen maanpäällisessä vaelluksessa – ei missä tahansa tai jokapaikassa, vaan jossakin paikassa. Se voi olla vain yhdessä paikassa tiettyjen ihmisten ja asioiden kanssa kerrallaan […] Mutta se ei pysy, kuten puut juurineen, yhdessä paikassa. Päivä päivältä se liikkuu paikasta toiseen, vaikka nämä paikat eivät olekaan yhtä arvokkaita. Tärkein paikka joka vaiheessa elämääni on kotini. Sen mukaan orientoidun elämässäni […] Kokonaisuudessaan minulla on ollut kolme kotia. Kuitenkin jokainen näistä on sijainnut useassa maantietellisessä paikassa ja jopa suuremmassa määrässä taloja. Ne ovat paikkoja, jotka Jumala on asettanut minulle tähän elämään ruumiissani. Nämä kodit ovat lapsuuden kotini vanhempieni ja sisarusteni kanssa, kotini vaimoni ja lasteni kanssa, ja kotini Jeesuksen ja hänen taivaallisen Isänsä ja kaikkien muiden pyhien kanssa. Nämä kodit näyttävät mistä minun ruumiini on tullut, missä se on nyt, ja missä se tulee olemaan ikuisesti. […]

Minun ensimmäinen kotini oli ja on vanhempieni ja seitsemän sisarukseni kanssa. Se on ensimmäinen kotini, koska Jumala loi minut ruumiiseeni isäni ja äitini kautta. […] Vaikka olen elänyt heidän kanssaan kolmessa eri talossa, kolmessa eri paikassa, minulla on ollut vain yksi lapsuuden koti. Minun kotini oli aina siellä missä äitini eli isäni kanssa. […] Ensimmäisen kotini maantieteelliset uudelleen sijoittumiset eri paikkoihin ja sen fyysinen katoaminen [vanhemmat kuolleet] ovat antaneet minulle esimakua minun ikuisesta kodistani. […] Minun toinen kotini on koti vaimoni Clairen kanssa. Ja neljän lapsemme kanssa.

Minun kolmas kotini on yhdessä Jeesuksen ja hänen Isänsä kanssa. Tämä koti on taivaallinen koti taivaan Isän luona, joka kuuluu hänen pojalleen Jeesukselle (Luuk. 2:49); se on hänen kotinsa, jonka hän jakaa meidän kanssamme ja kaikkien pyhien kanssa (Joh. 14:1); se on paikka, missä Jeesus on kotona meidän kanssamme, jossa me olemme kotona hänen kanssaan (Joh. 14:23). Hänen kotinsa on kirkko, joka, kuten hän, sijaitsee sekä taivaassa että maan päällä. Hänen kotinsa tuli minun hengelliseksi kodikseni kun minut kastettiin ja on pysynyt hengellisenä kotinani siitä lähtien. Kirkossa elän elämääni ruumiillisesti yhdessä Jeesuksen kanssa. Kuten ne kaikki kodit, jotka ovat palvelleet minua eri paikoissa asuntoinani elämäni eri vaiheissa, olen ollut jäsenenä yhdeksässä eri seurakunnassa. Kuitenkin kaiken aikaa olen kuulunut ainoastaan yhteen kirkkoon; minulla on ollut vain yksi taivallinen koti maan päällä. Kasteestani lähtien maallisen ruumiini taivaallinen koti on ollut yksi pyhä katolinen ja apostolinen kirkko, joka sijaitsee Jumalan kaupungissa, taivaallisessa Jerusalemissa (Hepr. 12:22–24). Siinä on ollut minun todellinen kotini, vaikka olenkin elänyt monesa eri paikassa täällä maan päällä.”

Kirjassa olisi niin paljon itseäni sykähdyttävää nostettavaa, että en nosta muuta esiin paisuttaen samalla tätä kirja-arviota. Totean vain, että kirja on yksi parhaista kirjoista, jonka olen hetkeen lukenut. Tämän kaltaista holistista ruumiinteologiaa kaivattaisiin myös suomen kielelle.


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos