Voiko Vanhasta Testamentista löytää Pyhän Kolminaisuuden?

Kysymys:

Pyhä Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki, mainitaan Uudessa testamentissa. Näyttää kuitenkin siltä, ettei Vanhassa testamentissa olisi tällaista ajatusta Jumalasta. Voiko sieltä löytää Kolminaisuuden?

Vastaus:

Jotkut kristilliset harhaopit ovat kiistäneet Kolminaisuuden tai ainakin pitäneet Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä eriarvoisina. Myös liberaalin raamatuntutkimuksen piirissä on väitetty, ettei kolminaisuusoppia esiinny lainkaan Raamatussa vaan se on myöhäinen yritys hahmottaa Jumalan olemusta. Kaikki kriittisimmin on suhtauduttu siihen, että Vanhassa testamentissa voisi olla puhetta Pyhästä Kolminaisuudesta. Onko tämä totta?

Lähtökohta on, että Jumala on muuttumaton. Jos Hän on Kolmiyhteinen nyt, Hän on ollut Kolmiyhteinen kautta koko maailmanhistorian. Meidän käsityksemme Jumalasta on kuitenkin tarkentunut, kun Hän on ilmoittanut lisää itsestään: ”Se mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. Hänen näkymättömät ominaisuutensa, Hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa Hänen teoissaan” (Room. 1:19 – 20).

Vanhassa testamentissa ei ole oppia Kolminaisuudesta, mutta Hänen kolme persoonaansa ovat siellä jatkuvasti toimimassa. Tämä näkyy jo luomisessa: ”Alussa loi Jumala taivaan ja maan … ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi …” (1. Moos. 1:1 – 3). ”Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä ja Sana oli Jumala … Kaikki on saanut syntynsä Hänen kauttaan” (Joh. 1:1, 3). Näistä jakeista on päätelty, että maailmaa luomassa oli Jumalan Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki.

Jumala käyttää luomisessa itsestään monikollista muotoa: ”Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme” (1. Moos. 1:26). Tämänkin on katsottu viittaavan Jumalan Kolminaisuuteen.

Suora viittaus Poikaan on Sananlaskujen 8. luvussa viisaudesta: ”Herra loi minut töittensä esikoiseksi, ensimmäiseksi teoistaan, ennen aikojen alkua, iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan … leikitsin Hänen maanpiirinsä päällä … Sillä joka minut löytää, löytää elämän” (j. 22, 31, 35).

Vanhassa testamentissa on myös monia profetioita Pojasta: ”Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin” (Ps. 2:7), jonka Paavali ja Heprealaiskirje liittävät Jeesukseen (Ap. t. 13:33; Hepr. 1:5; 5:5).

Jesajan profetiassa sanotaan: ”Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas” (9:5). Tämä Väkevän Jumalan lapseksi syntyminen tapahtui ensimmäisenä jouluna.

Miikan profetiassa puhutaan syntyvästä lapsesta, jonka juuret ovat muinaisuudessa, ja jonka valta ulottuu maan ääriin saakka (5:1 – 4). Daniel näki näyssään Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä (7:13) ja Sakariaan profetian mukaan israelilaiset tulevat itkemään lävistämäänsä miestä kuin ”ainokaista” ja ”esikoista” (12:10). Vanhassa testamentissa on satoja muitakin profetioita tulevasta Messiaasta, jonka kristityt tunnistivat Jeesuksessa Jumalan Pojaksi.

Entä Pyhä Henki Vanhassa testamentissa? Luomisen lisäksi kerrotaan mm., että Mooses sanoi: ”Kunpa koko Herran kansa olisi profeettoja ja saisi Herran Hengen?” (4. Moos. 11:29). Kerrotaankin, että Herran Henki valtasi tuomarit Gideonin (Tuom. 6:34) ja Jeftan (Tuom. 11:29), kuninkaat Saulin (1. Sam. 10:10), ja Daavidin (1. Sam. 16:13), profeetat Elian (2. Kun. 2:16), Jahasielin (2. Aik. 20:14), Sakarjan (2. Aik. 24:20), Hesekielin (Hes. 2:2, 3:24), Danielin (Dan. 4:5)ja Miikan (Mik. 3:8) sekä sotapäällikkö Amasain (1. Aik. 12:19).

Daavid suunnitteli Hengen johdattamana Jerusalemin temppelin (1. Aik. 28:12 UKR).  Herran Henki nosti Hesekielin, antoi näkyjä ja kuljetti häntä pitkän matkan (Hes. 3:14-15, 8:3). Kerrotaan myös, että Herran Henki poistui Saulista (1. Sam. 16:14) ja profeetta Sidkiasta (2. Aik. 18:23).

Jesajan kirjassa Pyhää Henkeä kutsutaan oikeuden Hengeksi, puhdistavaksi Hengeksi (4:4), Herran Hengeksi, viisauden, ymmärryksen, taidon, voiman, totuuden tuntemisen ja Herran pelon Hengeksi (11:2). Sakarjan profetiassa taas puhutaan armon ja rukouksen nöyrästä Hengestä (12:10). Profeetat lupaavat, että Jumala tulisi vuodattamaan Henkensä ihmisten päälle (Joel 3:1-2). Tämä toteutui ensimmäisenä helluntaina (Ap. t. 2:16-17). Jumalan Pyhä Henki vaikutti siis yhtä lailla jo vanhassa liitossa.

Näiden lisäksi Kolminaisuus on nähty kertomuksessa Abrahamin ja kolmen miehen kohtaamisesta. Miehiä on kolme, mutta puhutaan Herran ilmestymisestä ja Abraham puhuttelee heitä yksikössä: ”Herrani” (Ap. t. 18).

Kolminaisuuteen liittyy myös serafien huuto taivaan temppelissä: ”Pyhä, pyhä, pyhä” (Jes. 6:3). Samaa me laulamme ehtoollisliturgiassa. Jumalan on muuttumaton ja ylistettävä kautta aikojen.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos