Yksi Jumala, yksi ihminen, yksi maailma – teologisia yrityksiä ymmärtää islamia ja kristinuskoa

8.2.2021 • Opetukset / 5 Äänitteet

Yksi Jumala, yksi ihminen, yksi maailma; teologisia yrityksiä ymmärtää islamia ja kristinuskoa

Kuinka islamin haasteeseen olisi suhtauduttava? Teol. tri Martti Vaahtoranta pyrkii etsimään kirjassaan teologisia vastauksia tähän ajankohtaiseen kysymykseen. Taustalla on pyrkimys ymmärtää, mitä islam vastaa ihmisen perimmäisiin kysymyksiin. Tätä suhteutetaan kristinuskon näkemykseen ainutkertaisesta pelastuksesta ja siihen liittyvästä missionaarisuudesta.

Luvussa I eli Johdannossa tutustuaan islamiin poliittisena ja teologisena haasteena .

Luvussa II pohditaan, miksi moderni yhteiskunta syntyi kristillisen eikä islamilaisen kulttuurin piirissä, vaikka islamilaisella yhteiskunnalla olisi ollut siihen aikaisemmin ja paremmat edellytykset.

Luvussa III katsellaan moskeijaa ja muslimien rukoushetkeä sekä kirkkoa ja kristillistä jumalanpalvelusta ja mietitään, mitä ne kertovat kummankin uskosta ja jumalakuvasta. Puhetta on myös naispappeudesta ja sen perusteista – tai niiden puuttumisesta.

Luvussa IV pohditaan kysymystä kristillisen ja islamilaisen lain paikasta ja tehtävästä ja tehdään yllättäviä havaintoja homoseksualismista.

Onko ”aabrahamilainen ekumenia” oikea vastaus islamin haasteeseen?

Onko ”aabrahamilainen ekumenia“ oikea vastaus islamin haasteeseen? Jeesus yhdistää ja erottaa kristittyjä ja muslimeja. – Pääasia. Matti Väisänen 70 v. Toimittanut Juhani Koivisto. Uusi tie: Helsinki 2004. 108-126.

Lähetys on rakkautta

Jumalan dialogi islamin kanssa – kristityn puheenvuoro

Teologian tohtori Martti Vaahtoranta lukee kirjaansa ”Lähetys on rakkautta; Jumalan dialogi islamin kanssa; kristityn puheenvuoro. Iustitia 26. Suomen teologisen instituutin aikakauskirja. Helsinki 2010.”

Kohtaamme julkisuudessa ja seura­kuntaelämässä usein kaksi toisilleen vihamielistä tapaa suhtautua lähetys­­työhön ja uskontodialogiin. Niiden katsotaan sulkevan toisensa ulkopuolelleen. ”Ei lähetystä, vaan dialogia!” sanovat toiset. ”Ei dialogia, vaan lähetystä!” vastaavat toiset.

Erityisen jyrkkä tämä vastakkain­asettelu on kristittyjen ja muslimien välillä. Uskovat kristityt suhtautuvat epäluuloisesti uskonnollisiin keskusteluihin muslimien välillä, ja nämä puolestaan torjuvat vihaisesti sen mahdollisuuden, että keskusteluihin sisältyisi myös kristittyjen todistus Kristuksesta.

Teol. tri Martti Vaahtoranta kyseen­alaistaa kirjassaan tämän vastak­kain­asettelun ja osoittaa, että lähetys ja dialogi eivät kristillisen uskon mukaan ole toisensa pois­sulkevia vaihtoehtoja vaan kuuluvat erottamattomasti yhteen. Tähän missionaariseen dialogiin Kristuksen Kirkko, häneen uskovien seurakunta, on kutsuttu.

 


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos