Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

21. sunnuntai helluntaista

14.10.2018

Päivän vanhan testamentin lukukappaleessa profeetta Aamos sai vihat niskaansa julistamansa sanoman vuoksi. Hän julisti Herran sanan, että Israelin kansan kohtalona oli joutua pakkosiirtolaisuuteen synnin ja epäjumalanpalveluksen tähden. Tätä sanomaa ei arvatenkaan tervehditty ilolla.

Israelin kansan historiassa muulloinkin Jumalan lain saarnaa julistavat profeetat saivat kuulla herjaa ja kohtasivat vihaa sanomansa vuoksi. Sen sijaan paljon suuremmassa suosiossa olivat ne väärät profeetat, jotka julistivat kuninkaalle mieluisaa sanomaan menestyksestä, turvasta ja rauhasta. Oleellista ei silloin ollut se, että väärän profeetan sana oli vale, vaan siitä haluttiin pitää kiinni, koska se tuntui hyvältä.

Myös Kristus varoittaa seuraajiaan siitä, että maailma tervehtii kirkon sanomaa vihalla. Tänä päivänäkään ei mieluusti kuulla sanomaa siitä, että jokainen ihminen on syntiinlangennut ja että pelastus on ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Vielä vähemmän kirkoissakaan tahdotaan kuulla sitä, ettei Jumala lupaa omilleen aina menestystä, vaan myös ristinkantamista Kristuksen tähden. Suurimmat kuulijakunnat kerää sellainen puhuja, joka julistaa Jumalan tarjoamaa varmaa menestystä ja iloa elämään. Kuitenkin tällöin voi hämärtyä se Jumalan sanan totuus, että Jumalan kunnia on tässä ajassa vielä kätkettynä, mutta kasteessa meidät on nostettu kadotuksen alta iankaikkisen ilon perilliseksi. Vaikka arjessa murheet meitä seuraavat ja lain saarna satuttaa, julistaa Raamattu meille kuitenkin, että kuolema ja synnin kirous on jo voitettu


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 67:8 Psalmi: Ps. 145:8–13 Hallelujasäe: Ps. 67:3
1. lukukappale: Aam. 7:10–15 2. lukukappale: Gal. 4:12–20 Evankeliumi: Joh. 13:16–20


1. lukukappale

Aam. 7:10–15

Silloin Amasja, Beetelin pappi, lähetti Jerobeamille, Israelin kuninkaalle, tämän sanan: “Aamos on tehnyt salaliiton sinua vastaan Israelin heimon keskuudessa. Ei maa kestä kaikkea, mitä hän puhuu. Sillä näin on Aamos sanonut: ‘Jerobeam kuolee miekkaan, ja Israel viedään pakkosiirtolaisuuteen, pois omasta maastansa’.”

Ja Amasja sanoi Aamokselle: “Sinä näkijä, mene matkaasi ja pakene Juudan maahan, syö leipäsi siellä ja ennusta siellä. Mutta Beetelissä älä ennusta enää, sillä se on kuninkaan pyhäkkö ja valtakunnan temppeli.”

Niin Aamos vastasi ja sanoi Amasjalle: “En minä ole profeetta enkä profeetanoppilas, vaan minä olen paimen ja metsäviikunapuiden viljelijä. Ja Herra otti minut laumojeni äärestä, ja Herra sanoi minulle: ‘Mene ja ennusta minun kansaani Israelia vastaan’.

2. lukukappale

Gal. 4:12–20

Tulkaa minun kaltaisikseni, koska minäkin olen tullut teidän kaltaiseksenne, veljet, minä pyydän sitä teiltä. Ette ole minua mitenkään loukanneet. Tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia, ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani; ette minua halveksineet ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niinkuin Jumalan enkelin, jopa niinkuin Kristuksen Jeesuksen. Missä on nyt teiltä kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sentähden, että minä puhun teille totuuden? Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisi intoa heidän hyväksensä. On hyvä, jos osoitetaan intoa hyvässä asiassa aina, eikä ainoastaan silloin, kun minä olen teidän tykönänne. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä, tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa! Sillä minä olen aivan ymmällä teistä.

Evankeliumi

Joh. 13:16–20

Jeesus puhui opetuslapsilleen:

Totisesti, totisesti minä sanon teille: ei ole palvelija herraansa suurempi eikä lähettiläs lähettäjäänsä suurempi. Jos te tämän tiedätte, niin olette autuaat, jos te sen teette.

En minä puhu teistä kaikista: minä tiedän, ketkä olen valinnut; mutta tämän kirjoituksen piti käymän toteen: ‘Joka minun leipääni syö, on nostanut kantapäänsä minua vastaan’. Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se. Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ottaa vastaan sen, jonka minä lähetän, se ottaa vastaan minut; mutta joka ottaa vastaan minut, se ottaa vastaan hänet, joka on minut lähettänyt.

Rukoukset

1. Anna, Herra Jumala, uskovaisillesi armo ja rauha, että he tulisivat puhdistetuiksi kaikesta saastutuksesta ja turvallisesti kaikesta sydämestä palvelisivat sinua. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.

2. Me kiitämme sinua, Herra Jumala, taivaallinen Isä, suuresta laupeudestasi ja hyvyydestäsi, että olet sanallasi kutsunut meidät taivaallisiin häihin ja antanut syntimme anteeksi. Mutta kun alinomainen kiusaus, pahennus ja vaara on suuri, ja me olemme heikot ja syntiin nopeat, niin rukoilemme sinua: varjele meitä Pyhällä Hengelläsi, ettemme lankeaisi. Mutta jos lankeaisimme ja niin saastuttaisimme häävaatteemme, joihin rakas Poikasi Jeesus Kristus on meidät pukenut, niin auta armollisesti meitä jälleen nousemaan, vaikuta meissä oikea katumus ja parannus ja saata meidät lujasti uskomaan laupeuteesi, ettemme iankaikkisesti jäisi lankeemuksen tilaan. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen. (1vsk)

Päivän psalmi

Antifoni:

Ps. 67:8

Siunatkoon mei Jumala, *
ja peljätkööt häntä kaikki maan ääret.

Psalmi:

Ps. 145:8–13

Herra on armahtavainen ja laupias, *
pitkämielinen ja suuri armossa.

Herra on hy kaikille *
ja armahtaa kaikkia tekojansa.

Kaikki sinun tekosi ylistävät sinua, Herra, *
ja sinun hurskaasi kiitvät sinua.

He puhuvat sinun valtakuntasi kunniasta *
ja kertovat sinun voimastasi.

Niin he ilmoittavat ihmislapsille hänen voimalliset työnsä *
ja hänen valtakuntansa kirkkauden ja kunnian.

Sinun valtakuntasi on iankaikkinen valtakunta, *
ja sinun herrautesi pysyy polvesta polveen.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan.

Hallelujasäe

Jumala olkoon meille armollinen, *
että maan päällä tunnettaisiin sinun tiesi, kaikissa pakanakansoissa sinun apusi.

Tiedot

Päivämäärä:
14.10.2018
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos