Apostoliset konstituutiot

1.11.2017 • Ydinkohdat / A

Apostoliset konstituutiot -niminen teos on yksi varhaiskristillisistä kirkkojärjestyksistä. Ensimmäisinä vuosisatoina Jeesuksen jälkeen kristityt eri puolilla Rooman valtakuntaa laativat useita vastaavanlaisia tekstejä. Niiden tarkoituksena oli ohjata seurakuntia viettämään kristillistä elämää oikein. Kirkkojärjestykset olivat osoitettu ensisijaisesti seurakunnan johtajan eli piispan käyttöön, mutta niiden sisältö kosketti jokaista seurakuntaan kuuluvaa.

Apostoliset konstituutiot koostuvat varsinaisesti kahdeksasta kirjasta. Kullakin kirjalla on oma kattava teemansa, joiden ohella myös muita aiheita käsitellään. Teemat ovat:
1. kirja: Kristityn elämä
2. kirja: Seurakunnan hierarkia
3. kirja: Leskien kohtelu
4. kirja: Orpojen kohtelu
5. kirja: Marttyyrit
6. kirja: Skismat
7. kirja: Kristillinen moraali ja kaste
8. kirja: Armolahjat, ehtoollinen, ordinaatio ja kirkkokuri.

Lisäksi kahdeksannen kirjan viimeiseen lukuun on kirjoitettu Apostoliset kanonit -niminen ohjekokoelma. Niillä, kuten kaikilla kahdeksalla kirjalla, on ortodoksisen kirkon lainsäädännössä merkittävä asema. Myös roomalais-katolisessa kirkossa niiden sisältämiä ohjeistuksia arvostetaan.

Apostolisten konstituutioitten nimi antaa ymmärtää, että teksti olisi kahdentoista apostolimme käsialaa. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei näin ole. Se on syntynyt vuonna 380 jKr. Antiokiassa, nykyisen Turkin alueella. Laatijan henkilöllisyyttä ei tunneta. Hän ei ole kirjoittanut koko tekstiä itse, vaan hän on ”leikannut ja liimannut” aiempia tekstejä – kirkkojärjestyksiä, kirkkoisien kirjoituksia ja Raamatun jakeita – yhdistellyt niitä uudeksi kokonaisuudeksi ja kirjoittanut väliin omia lisäyksiään. Siten Apostoliset konstituutiot on itsenäinen teos, mutta nojautuu vahvasti aiemman kristillisen perinteen varaan. Samalla se heijastelee syntyaikansa seurakunnan ongelmakohtia ja kiistanalaisia asioita.

Mitä hyötyä Apostolisista konstituutioista on luterilaiselle? Apostolisten konstituutioiden ja muiden varhaiskristillisten tekstien lukeminen avaa ikkunan ensimmäisten kristittyjen elämään. Tekstit opettavat, miten ensimmäiset sisaremme ja veljemme tulkitsivat Raamattua ja elivät kristittyinä. Monet heidän kohtaamansa haasteet olivat erilaisia kuin meidän, mutta peruspilarit, jumalanpalveluksesta alkaen, palvelivat heitä niin kuin meitäkin.

Lue Apostolisia konstituutioita (englanniksi):
http://www.newadvent.org/fathers/0715.htm

Ks. myös kirkkoisät ja traditio.


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos