18.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

1. sunnuntai loppiaisesta

7.1

Ensimmäinen ja toinen sunnuntai loppiaisesta käsittelevät tapahtumia, jotka vanhassa kirkossa liitettiin loppiaisjuhlaan. Näin ne muodostavat jatkon loppiaiselle, Herran ilmestyksen juhlalle (epifania), jolloin juhlimme sitä, että Kristus ilmoitti jumaluutensa ja sovittajanvirkansa itämaan tietäjille, kasteessaan ja Kaanaan hääjuhlassa.

Ensimmäisenä sunnuntaina loppiaisesta aiheena on Jeesuksen kaste. Johannes Kastaja eli Juudean erämaassa, saarnasi parannuksen kastetta syntien anteeksiantamiseksi ja kastoi juutalaisia katumukseen ja odottamaan tulossa olevaa Messiasta eli Kristusta, Pelastajaa. (Mark. 1:4) Synnittömänä Jeesus ei omasta puolestaan tarvinnut Johanneksen kastetta, parannuksen kastetta. Siksi Johannes estelikin Jeesusta: “Minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni!” Jeesus kuitenkin vaati tulla kastetuksi. Näin hän ainoana synnittömänä suostui syntisten kasteelle, syntisten paikalle, syntisten sijaan, ja otti näin omalla kasteellaan ihmiskunnan synnit kantaakseen. (Matt. 3:13-17) Jeesuksen kaste oli hänen julkisen toimintansa alku, hänen lähtönsä kohti Golgatan ristiä ja hautaluolaa.

Siksi Jeesuksen kaste on kristillisen kasteen perusta: koska Kristus on omalla kasteellaan ottanut ihmisten synnit kantaakseen ja kantanut ne Golgatan ristille, saa Kolmiykseyden nimeen kastettu kasteessa syntinsä anteeksi, Jeesuksen ansaitseman pelastuksen ja vanhurskauttavan uskon. Kirkkoisä Chromatius (k. 406/407) julisti loppiaissaarnassaan: “Koska siis meidän Herramme tuli antamaan uuden kasteen ihmiskunnan pelastukseksi ja kaikkien syntien anteeksiantamiseksi, niin ensin hän itse suostui kastettavaksi, ei sen tähden että panisi pois omat syntinsä, sillä hän ei ollut tehnyt syntiä, vaan pyhittääkseen kasteen veden, niin että synnit pyyhittäisiin pois kaikilta kasteen kautta uudestaan syntyneiltä uskovilta. Hänet siis kastettiin vedellä sen takia, että kasteen kautta meistä pestäisiin pois kaikki synnit.” Loppiainen oli syystä yksi vanhan kirkon suurimmista kastejuhlista.

Jeesuksen kaste opettaa myös mitä kirkkaimmin Pyhästä Kolminaisuudesta: Isän ääni kuuluu taivaasta, Pyhä Henki laskeutuu kyyhkysen muodossa ja Poika seisoo Jordanin kastevedessä. “Sen tähden me myös kristillisessä Uskontunnustuksessamme uskomme ja tunnustamme jumalallisen majesteetin kolme yhtä kaikkivaltiasta, yhtä voimallista ja yhtä iankaikkista persoonaa: Isän, Jumalan, Pojan, Jumalan ja Pyhän Hengen, Jumalan; nämä jumalallisen majesteetin persoonat, niinkuin sanoimme, ilmestyvät erillisinä nähtäviksi tässä Kristusta kastettaessa.” (Luther) Tälläkin tavalla Jeesuksen kaste ennakoi kristillistä kastetta, jossa Isä ottaa kastettavan lapsekseen, Poika pukee kastettavan vanhurskauteensa ja Pyhä Henki tekee kastettavan asuinsijakseen.


Kynttilöitä: 4 Liturginen väri: valkoinen.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Jes. 12:3 Psalmi: Ps. 89:19–22 27–30 Hallelujasäe: Joh. 1:29
1. lukukappale: 1. Moos. 9:12–16 tai Joos. 3:5–11 17 2. lukukappale: Gal. 3:23–29 Evankeliumi: Luuk. 3:15–18 21–22


1. lukukappale
1. Moos. 9:12–16
Ja Jumala sanoi: ”Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on.”

Tai:
Joos. 3:5–11, 17
Ja Joosua sanoi kansalle: ”Pyhittäytykää, sillä huomenna Herra on tekevä ihmeellisiä tekoja teidän keskuudessanne”. Mutta papeille Joosua sanoi näin: ”Ottakaa liitonarkki ja kulkekaa kansan edellä”. Niin he ottivat liitonarkin ja kulkivat kansan edellä. Silloin Herra sanoi Joosualle: ”Tästä päivästä alkaen minä teen sinut suureksi koko Israelin silmissä, jotta he tietäisivät, että niinkuin minä olin Mooseksen kanssa, niin minä olen sinunkin kanssasi. Käske pappeja, jotka kantavat liitonarkkia, ja sano: ’Kun tulette Jordanin veden ääreen, niin pysähtykää Jordanin rantaan’.” Sitten Joosua sanoi israelilaisille: ”Tulkaa tänne ja kuulkaa Herran, teidän Jumalanne, sanat”. Ja Joosua sanoi: ”Tästä saatte tietää, että elävä Jumala on teidän keskellänne ja karkoittaa teidän tieltänne kanaanilaiset, heettiläiset, hivviläiset, perissiläiset, girgasilaiset, amorilaiset ja jebusilaiset: katso, kaiken maan Herran liitonarkki kulkee teidän edellänne Jordanin poikki. Ja Herran liitonarkkia kantavat papit seisoivat alallaan kuivalla pohjalla keskellä Jordania, kaiken Israelin kulkiessa kuivaa myöten, kunnes koko kansa oli ehtinyt kulkea Jordanin yli.

 

2. lukukappale
Gal. 3:23–29
Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia.
Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan.

 

Evankeliumi
Luuk. 3:15–18, 21–22
Mutta kun kansa yhä odotti ja kaikki ajattelivat sydämessään Johanneksesta, eikö hän itse ehkä ollut Kristus, niin Johannes vastasi kaikille sanoen: ”Minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, jonka kengänpaulaakaan minä en ole kelvollinen päästämään; hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. Hänellä on viskimensä kädessään, ja hän puhdistaa puimatanterensa ja kokoaa nisut aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa sammumattomassa tulessa.” Antaen myös monia muita kehoituksia hän julisti kansalle evankeliumia.
Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin Jeesus oli saanut kasteen ja rukoili, niin tapahtui, että taivas aukeni ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa muodossa, niinkuin kyyhkynen, ja taivaasta tuli ääni: ”Sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt”.

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Suo taivaallisesta armostasi, mitä kansasi anoo, että se tuntisi ja toteuttaisi sinun tahtosi. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa yhdessä jumaluudessa iankaikkisesta iankaikkiseen.
2. Laupias rakkauden Jumala! Me kiitämme sinua siitä, että olet lähettänyt Poikasi maailmaan meidän ja kaikkien ihmisten syntien sovitukseksi ja vuodattanut hänen päälleen Pyhän Henkesi mittaamattomasti. Me kiitämme sinua myös siitä, että olet pyhässä kasteessa ottanut meidät lapsiksesi ja kirkkautesi perillisiksi. Anna meille armo uskoa häneen sydämestämme sekä Henkesi voimaa palvella sinua kaikkina elämämme päivinä. Suo meidän viimein saada iankaikkinen autuus taivaallisessa valtakunnassasi. Sinun Poikasi, Jeesuksen Kristuksen kautta.

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Jes. 12:3
Te saatte ilolla ammentaa |vettä *
pelas|tuksen lähteistä.

 

Psalmi:
Ps. 89:19–22, 27–30
Sillä meidän kilpemme on Herran |huomassa, *
meidän kuninkaamme on Israelin |Pyhän huomassa.

Silloin sinä näyssä puhuit hurskaillesi ja |sanoit: *
”Minä olen pannut avun sankarin käteen, olen kansan keskeltä korottanut |valittuni:

minä olen löytänyt Daavidin, palveli|jani, *
olen voidellut hänet pyhällä |öljylläni.

Minun käteni on lujasti tukeva |häntä, *
minun käsivarteni on häntä |vahvistava.

Hän kutsuu minua: ’Sinä olet minun |isäni, *
sinä minun Jumalani ja pelas|tukseni kallio’.

Ja minä asetan hänet esi|koiseksi, *
maan kuninkaista |korkeimmaksi.

Minä säilytän armoni hänelle iankaikki|sesti, *
ja minun liittoni hänen |kanssaan on luja.

Minä annan hänen jälkeläistensä säilyä |iäti *
ja hänen valtaistuimensa niin kauan, kuin |taivaat pysyvät.

Kunnia Isälle ja |Pojalle *
ja |Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt |on ja aina, *
iankaikkisesta ian|kaikkiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
7.1
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos