19.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

17. sunnuntai helluntaista

15.9

Hyvää pääsiäistä! Jeesus on voittanut kuoleman ylösnousemisellaan! Hän on noussut ylös! Pääsiäinenhän ei tietenkään tämä 17. sunnuntai helluntaista ole, mutta pyhän tekstit todistavat vahvasti siitä, mitä on kuolleista herääminen. Tätä kuolleista eloon heräämistä voidaan nähdä kahdenlaista. On niitä, jotka tässä ajassa heräävät ihmeen seurauksena kuolleista. Esimerkiksi Kristuksen kuolleista herättämä Lasarus, Elian kuolleista herättämä lesken poika tai Paavalin kuolleista herättämä nuorukainen Eutykus. Nämä ovatkin vain esimerkkejä ja maistiaisia siitä, millaista on todellinen kuolleista eloon herääminen. Se on sitä, kun synteihinsä kuollut ja turmeltunut ihmislapsi tuodaan kasteessa Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan luokse ja saa uskon lahjan. Jeesus antaa elämän, sillä hän itse ensin kuoli, jotta kuka tahansa voisi elämän saada.

Tuo lahjaksi saatu, ja kaikki taivaalliset aarteet sisällään pitävä elämä onkin tässä ajassa taattua kamppailua. Ihminen saattaa tuntea itsensä jopa kuolleeksi. Voi tuntea jopa niin kuolleeksi, ettei Kristuksella tunnu olevan enää mitään väliä. 

Onneksi kyse ei lopulta olekaan siitä miten kuolleeksi tuntee itsensä. Kyse on Jumalan armosta. Paavali antaa pyhän epistolassa väkevän todistuksen kristityn todellisuudesta: ”Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto.” Joka aamu tässä ajassa saa herätä päivittäin uuteen parannuksentekoon Kristuksessa. Virren 547 sanoin: ”Joka aamu on armo uus, miksi huolta siis kantaa?” Aina voi palata kasteen armoon, sinne missä kuollut tehtiin eläväksi. Aina voi hautautua Jumalan armoon siellä, missä Sanaa ja sakramenttia jaetaan. Tässä on tosi elämä.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 56:14 Psalmi: Ps. 86:10–13 Hallelujasäe: Joona 2:3
1. lukukappale: Jes. 26:12–14 19 tai 1. Kun. 17:17–24 2. lukukappale: Fil. 1:20–26 Evankeliumi: Joh. 5:19–21


 

1. lukukappale

Jes. 26:12–14, 19

Herra, sinä saatat meille rauhan, sillä myös kaikki meidän tekomme olet sinä tehnyt. Herra, meidän Jumalamme, meitä ovat vallinneet muut herrat, et sinä; sinua yksin me ylistämme, sinun nimeäsi. Kuolleet eivät virkoa eloon, vainajat eivät nouse: niin sinä olet heille kostanut, tuhonnut heidät ja hävittänyt kaiken heidän muistonsa.

Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.

Tai:

1. Kun. 17:17–24

Sen jälkeen vaimon, talon emännän, poika sairastui; ja hänen tautinsa kävi hyvin kovaksi, niin ettei hänessä enää ollut henkeä. Silloin vaimo sanoi Elialle: “Mitä minulla on tekemistä sinun kanssasi, Jumalan mies? Sinä olet tullut minun luokseni saattamaan minun pahat tekoni muistoon ja tuottamaan kuoleman minun pojalleni.”

Mutta hän sanoi hänelle: “Anna poikasi minulle”. Ja hän otti tämän hänen sylistään ja vei hänet yliskammioon, jossa asui, ja pani hänet vuoteellensa. Ja hän huusi Herraa ja sanoi: “Herra, minun Jumalani, oletko tehnyt niin pahoin tätä leskeä kohtaan, jonka vieraana minä olen, että olet surmannut hänen poikansa?” Sitten hän ojentautui pojan yli kolme kertaa, huusi Herraa ja sanoi: “Herra, minun Jumalani, anna tämän pojan sielun tulla häneen takaisin”. Ja Herra kuuli Eliaa, ja pojan sielu tuli häneen takaisin, ja hän virkosi henkiin. Ja Elia otti pojan ja toi hänet yliskammiosta alas huoneeseen ja antoi hänet hänen äidillensä. Ja Elia sanoi: “Katso, poikasi elää”. Niin vaimo sanoi Elialle: “Nyt minä tiedän, että sinä olet Jumalan mies ja että Herran sana sinun suussasi on tosi”.

 

2. lukukappale

Fil. 1:20–26

minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne.

 

Evankeliumi

Joh. 5:19–21

Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille:

“Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. Sillä Isä rakastaa Poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee; ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niinkuin Isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös Poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo.

 

Rukoukset
1. Pyhä Jumala! Auta meitä mielellämme palvelemaan sinua ja herätä tahtomme aina pyytämään apuasi. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Taivallinen Isä! Me kiitämme sinua siitä, että tahdot lähettää Pyhän Henkesi asumaan sydämiimme ja tehdä kuolevaiset ruumiimme eläviksi hänen kauttaan. Me rukoilemme sinua: varjele meitä hengellisestä kuolemasta ja vahvista meissä uutta ihmistä, joka vaeltaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa sinun kasvojesi edessä. Auta meitä aina kuulemaan sanaasi ja seuraamaan sitä, niin ettei meitä tuomittaisi vaan pääsisimme sisälle elämään. Sinun rakkaan Poikasi, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, kautta.

3. Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka annoit Poikasi tulla ihmiseksi, jotta hän suorittaisi kuolemallaan maksun synneistämme ja pelastaisi meidät iankaikkisesta kuolemasta! Me rukoilemme sinua: varjele meitä epäilyksistä ja auta meitä aina pitämään kiinni tästä toivosta, että niin kuin Herramme Jeesus Kristus herätti sanallaan kuolleet, niin hän herättää viimeisenä päivänä meidätkin ja antaa meille iankaikkisen autuuden. Kuule meitä Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 56:14
Sinä pelastit minun sieluni |kuolemasta, *
minun jalkani kom|pastumasta.

Psalmi:
Ps. 86:10–13
Sillä sinä olet suuri |ja teet ihmeitä, *
sinä ainoa |olet Jumala.

Neuvo minulle tiesi, Herra, että minä vaeltaisin sinun |totuudessasi. *
Kiinnitä minun sydämeni siihen yhteen, että minä sinun nime|äsi pelkäisin.

Kaikesta sydämestäni minä kiitän sinua, Herra, minun |Jumalani, *
ja kunnioitan sinun nimeäsi ian|kaikkisesti;

sillä sinun armosi on suuri |minua kohtaan, *
sinä olet pelastanut minun sieluni tuonelan |syvyydestä.

Jumala, julkeat ovat nousseet |minua vastaan, *
väkivaltaisten joukko etsii minun henkeäni; eivät he pidä sinua sil|mäinsä edessä.

Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahta|vainen Jumala, *
pitkämielinen, suuri armossa ja |totuudessa.

Käänny minun puoleeni, ole minulle |armollinen, *
anna voimasi palvelijallesi, auta palvelijatta|resi poikaa.

Tee merkki minulle, minun |hyväkseni. *
Häpeäksensä minun vihaajani nähkööt, että sinä, Herra, minua au|tat ja lohdutat.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
15.9
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos