24.6.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

18. sunnuntai helluntaista

9.10.2022

Luukas kertoo muutamassa eri kohdassa Jeesuksen parantaneen sapattina; Hän ajoi riivaajan ulos synagogassa (4. luku); Hän paransi erään miehen kuihtuneen käden synagogassa, ja tässäkin tilanteessa Jeesusta pidettiin silmällä, että Häntä päästäisiin syyttämään (6. luku). Sitten on mainittu kumarassa kulkeneen naisen parantaminen (13. luku) ja tämän päivän evankeliumiteksti. Kaikissa siis sapatti ja Jumalan suurien töiden tekeminen sapattina. Mitä tämä meille kertoo?

Ensinnäkin sen, että Jeesus toimii Jumalan valtuuksin. Hän on Jumalan Poika, Jumala itse. Hän parantaa omalla voimallaan ja vallallaan silloin, kun Hänen tarkoituksiinsa sopii. Toiseksi Jeesus osoittaa teoillaan ja sanoillaan, että Hän oli ja on juutalaisten sapattia suurempi. Niin, Hän on itse sapatin asettaja ja sen Herra; Häntä eivät sido ihmisten tekemät lepopäivää koskevat säännöt. Kolmanneksi voimme todeta, että Jeesus käskee esimerkillään tekemään hyvää lähimmäiselle myös lepopäivänä. Hätä ei tässä merkityksessä lue lakia. Neljänneksi Jeesus näyttää meille, kuinka Jumalan lakia on ylipäänsä selitettävä ja kuinka sen mukaan oikein eletään.

Voimme lukea lepopäivän pyhittämisestä Isosta katekismuksesta: ”Tärkein syy on kuitenkin se, että tällainen lepopäivä antaa tilaisuuden ja ajan – mikäli sitä ei muulloin ole – osallistua jumalanpalvelukseen, eli kokoontua yhteen kuulemaan ja harjoittamaan Jumalan sanaa sekä ylistämään Jumalaa, laulamaan ja rukoilemaan […] Vanhastaan sitä varten onkin varattu sunnuntai ja siinä on myös pysyttävä, jotta se tapahtuisi kaikkien hyväksymässä järjestyksessä eikä kukaan aiheuttaisi epäjärjestystä tarpeettomilla uudistuksilla. Tämä käsky merkitsee siis yksinkertaisesti sitä, että kun lepopäivää joka tapauksessa vietetään, tällainen lepo käytettäisiin Jumalan sanan oppimiseen. Tämän päivän varsinainen tehtävä olkoon siis saarnaaminen, joka hyödyttää nuorisoa ja tavallista kansaa. Lepoa ei kuitenkaan pidä käsittää niin ahtaasti, että sen vuoksi kiellettäisiin kaikki välttämätönkin tilapäinen työ.”


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 119:105 Psalmi: Ps. 119:97–104 Hallelujasäe: Ps. 136:1
1. lukukappale: Jes. 44:21–23 2. lukukappale: Gal. 5:1–6 Evankeliumi: Luuk. 14:1–6


1. lukukappale
Jes. 44:21–23
Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palvelijani. Minä olen sinut valmistanut, sinä olet minun palvelijani: en unhota minä sinua, Israel. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi niinkuin pilven ja sinun syntisi niinkuin sumun. Palaja minun tyköni, sillä minä lunastan sinut. Iloitkaa, te taivaat, sillä Herra sen tekee; riemuitkaa, te maan syvyydet, puhjetkaa riemuun, te vuoret, ynnä metsä ja kaikki sen puut; sillä Herra lunastaa Jaakobin, kirkastaa itsensä Israelissa.

 

2. lukukappale
Gal. 5:1–6
Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain. Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta. Sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa Hengen kautta. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko.

 

Evankeliumi
Luuk. 14:1–6
Ja kun hän sapattina tuli erään fariseusten johtomiehen taloon aterialle, pitivät he häntä silmällä. Ja katso, siellä oli vesitautinen mies hänen edessään. Niin Jeesus rupesi puhumaan lainoppineille ja fariseuksille ja sanoi: “Onko luvallista parantaa sapattina, vai eikö?” Mutta he olivat vaiti. Ja hän koski mieheen, paransi hänet ja laski menemään. Ja hän sanoi heille: “Jos joltakin teistä putoaa poika tai härkä kaivoon, eikö hän heti vedä sitä ylös sapatinpäivänäkin?” Eivätkä he kyenneet vastaamaan tähän.

 

Rukoukset
1. Pyhä Jumala! Suo meidän sinun armostasi välttää perkeleen saastutusta ja seurata puhtaalla sydämellä sinua, joka olet ainoa todellinen Jumala. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

2. Laupias Jumala! Varjele meitä lain orjuuden ikeestä ja anna meille armosi, että rakkaudesta sinuun palvelisimme sinua alttiisti ja kuuliaisesti Jeesuksen Kristuksen vapauttamina lapsinasi. Auta meitä myös, ettemme milloinkaan käyttäisi väärin armoasi, ettemme koettaisi peitellä sillä suruttomuutta tai väärää vapautta, vaan vaeltaisimme aina sinua peläten ja pyhää tahtoasi totellen. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 119:105
Sinun sanasi on minun |jalkaini lamppu *
ja valkeus |minun tielläni.

Psalmi:
Ps. 119:97–104
Kuinka sinun lakisi onkaan |minulle rakas! *
Kaiken päivää minä sitä |tutkistelen.

Sinun käskysi tekevät minut vihollisiani |viisaammaksi, *
sillä ne ovat minun omani ian|kaikkisesti.

Minä olen kaikkia opettajiani |taitavampi, *
sillä minä tutkistelen sinun todis|tuksiasi.

Minä olen ymmärtäväi|sempi kuin vanhat, *
sillä minä otan vaarin sinun ase|tuksistasi.

Minä pidätän jalkani kaikilta |pahoilta teiltä, *
noudattaakseni |sinun sanaasi.

Minä en poikkea sinun |oikeuksistasi, *
sillä sinä |neuvot minua.

Kuinka makeat ovat minulle sinun |lupauksesi! *
Ne ovat hunajaa makeammat |minun suussani.

Sinun asetuksistasi minä saan |ymmärrystä; *
sentähden minä vihaan kaikkia |valheen teitä.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
9.10.2022
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos