15.4.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

19. sunnuntai helluntaista

16.10.2022

Jeesus kertoo kahdessa evankeliumissa ns. rakkauden kaksoiskäskyn. (Mark. 12: 29–31 ja Matt. 22: 37–39) Luukkaan evankeliumin kohdassa 10:27 lainopettaja antaa itse saman vastauksen Jeesuksen kysymykseen. Myös Johanneksen evankeliumista välittyy Jeesuksen opetuksen painottuminen Jumalan rakastamiseen 14: 21, 23–24 sekä lähimmäisen rakastamiseen 15: 12–14. Jeesuksen sanoma kietoutuu tiukasti tämän jo juutalaisuudesta perityn opetuksen ympärille.

Tämän päivän Vanhan testamentin lukukappale on erittäin tärkeä juutalaisuudessa. Jo ennen Jeesusta vuosisatojen ajan juutalaiset rukoilivat kahdesti päivässä näin sanoin: Shema Israel! Adonai Elohenu Adonai ehad. ”Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi.” Tämä rukous toimi sekä uskontunnustuksena että muistutuksena. Näin Jeesuskin oli luultavasti tottunut rukoilemaan nuoresta saakka.

Meistä kristityistä saattaa vaikuttaa hämmentävältä, miten tuo juutalaisuudesta tuttu ”Jumalan kuuleminen” ja Jeesuksen opettama Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen liittyvät selkeästi toisiinsa. Tässä meidän tulee huomata, että hepreankielinen shema ”kuuleminen” tarkoittaa sekä aktiivista kuuntelemista että toimimista sen mukaan. Juutalaiset ymmärsivät siis Jumalan kuuntelemiseen liittyvän olennaisesti myös tottelemisen. Rakastaminen ymmärrettiin samalla tavoin uskollisuudesta kumpuavina tekoina, eikä pelkästään tunteena. Tätä Jeesus itsekin tähdentää (Joh. 14:21) ”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle.”

Kristinuskoon kuuluu kiistattoman tärkeänä osana Jumalan ja lähimmäisten rakastaminen. Tärkeintä on kuitenkin ymmärtää, ettemme me saa itsestämme puserrettua tuota rakkautta. Jeesus kuoli meidän puolestamme, vaikka emme todellakaan ansainneet sitä. (1. Joh. 4:10–11) ”Siinä on rakkaus ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme.”


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 119:34 Psalmi: Ps. 119:1-8 Hallelujasäe: Ps. 119:129
1. lukukappale: 5. Moos. 6:4-9 2. lukukappale: 1. Kor. 1:4-9 Evankeliumi: Matt. 22:34-40


1. lukukappale
5. Moos. 6:4–9
Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi. Ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi. Nämä sanat, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, painukoot sydämeesi. Ja teroita niitä lastesi mieleen ja puhu niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sido ne merkiksi käteesi, ja ne olkoot muistolauseena sinun otsallasi. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi.

 

2. lukukappale
1. Kor. 1:4–9
Minä kiitän Jumalaani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesuksessa, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu, niin ettei teiltä mitään puutu missään armolahjassa, teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Jumala on uskollinen, hän, jonka kautta te olette kutsutut hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen.

 

Evankeliumi
Matt. 22:34–40
Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: “Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?” Niin Jeesus sanoi hänelle: “ ‘Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi’. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi’. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat.”

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Anna Pyhän Henkesi hallita sydämiämme, sillä muuten me emme voi kelvata sinulle. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Poikasi ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen.

2. Herra Jumala, taivaallinen Isä! Me tunnustamme olevamme vaivaisia syntisiä. Me tunnemme kyllä tahtosi, mutta olemme kovin heikkoja täyttämään sitä. Liha ja veri ovat meillä suurena esteenä, eikä paha vihollinen perkele myöskään anna meidän olla rauhassa. Siksi me rukoilemme sinua: vuodata Pyhä Henkesi sydämiimme, että lujassa uskossa turvautuisimme Poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Anna meidän lohduttautua hänen kärsimisestään ja kuolemastaan, uskoa saavamme hänen kauttaan synnit anteeksi, elää tässä maailmassa kuuliaisina tahdollesi ja niin saada armostasi autuas loppu. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 119:34
Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun |laistasi vaarin *
ja noudattaakseni sitä kaikesta |sydämestäni.

Psalmi:
Ps. 119:1–8
Autuaat ne, joiden |tie on nuhteeton, *
jotka Herran laissa |vaeltavat!

Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen |todistuksistaan, *
jotka etsivät häntä kaikesta |sydämestänsä,

jotka ei|vät tee vääryyttä, *
vaan vaeltavat |hänen teillään!

Sinä olet ase|tuksesi säätänyt, *
että niitä tarkasti |noudatettaisiin.

Oi, jospa minun vaellukseni |olisi vakaa, *
niin että noudattaisin sinun |käskyjäsi!

Silloin minä en |joudu häpeään, *
kun katselen kaikkia sinun |käskyjäsi.

Minä kiitän sinua vilpittömällä |sydämellä, *
kun opin sinun vanhurskau|tesi oikeudet.

Minä noudatan sinun |käskyjäsi, *
älä minua pe|räti hylkää.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
16.10.2022
Tapahtumaluokat:
,


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos