21.4.2024 •

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

20. sunnuntai helluntaista

23.10.2022

Kenestä voisin ottaa mallia? Erityisesti lapsille on tärkeää löytää elämään hyviä roolimalleja. Myös meille aikuisille on usein helpottavaa löytää sellaisia ihmisiä, joita voimme pitää esikuvina. Tuollaisten ihmisten kautta voimme innostua rukoilemaan Jumalalta rohkeasti Hänen hyvän tahtonsa toteutumista täällä maan päällä ja meidänkin kauttamme. Samaan aikaan on aina totta, että kaikki ihmiset ovat syntisiä. Myös Raamattu on täynnä epätäydellisiä ihmiskohtaloita. Paavali kirjoittaa (Room. 3:12) ” kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään.”

Tästä ihmisen raadollisuudesta huolimatta Paavali asettaa päivän Uuden testamentin lukukappaleessa Abrahamin uskon esikuvaksi. Abrahamin usko ei ollut esikuvallista silloin, kun hän valehteli Saaran olevan hänen siskonsa ja kun hän yritti auttaa Jumalan lupauksen toteuttamisessa hankkimalla lapsen Hagarin kanssa. Näistä hairahduksista huolimatta Abraham ei luopunut uskostaan, vaan luotti uudestaan Jumalalta saamaansa lupaukseen. Hänen luottamuksensa perustui tietoon Jumalan luonteesta: Jumala on aina luotettava. Näyttivät olosuhteet miltä tahansa.

Meidän on usein vaikeaa nähdä, miksi elämässämme tapahtuu tiettyjä asioita. Paavali opettaa meille tärkeän toimintatavan näissä tilanteissa: luetaan Raamatusta, mitä Jumala on meille luvannut ja luotetaan siihen. Jumala on luvannut antaa syntimme anteeksi ja pelastaa meidät kadotustuomiosta. Hän on luvannut pitää meistä huolta jokaisena elämämme päivänä ja viedä luokseen Taivasten valtakuntaan.

Evankeliumitekstin tilanne kuvaa halvaantuneen ja Jeesuksen kohtaamista todella kauniisti. Halvaantunut ei voi auttaa itseään, eikä edes hakeutua omin avuin Jeesuksen luo. Silti Jeesus antaa hänelle kysymättä suurimman lahjan, eli synnit anteeksi. Jeesus näki sydämen uskon ja se riitti. Tämän lisäksi Jeesus myös paransi hänet. Mikään elämämme murhe ei ole siis Jeesukselle merkityksetön. Hän kuulee kyllä kaikki rukouksemme. Tärkeintä kuitenkin on, että uskomme Jeesukseen Jumalan Poikana, joka on kuollut puolestamme ja noussut ylös kuolleista. Tämä usko varjelee meidät vaikeuksien ja ahdistustenkin keskellä.

Tuosta halvaantuneesta emme tiedä paljoakaan, mutta sen mitä tiedämme, osoittautuu tästä kohtaamisesta hyvin esimerkilliseksi. Ottakaamme mallia halvaantuneesta, joka kävelee uskoessaan Kristukseen pelastajanaan.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 102:13 Psalmi: Ps. 78:1–8 Hallelujasäe: Ps. 118:16
1. lukukappale: 1. Moos. 15:1–6 2. lukukappale: Room. 4:16–25 Evankeliumi: Mark. 2:1–12


1. lukukappale
1. Moos. 15:1–6
Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: “Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri.” Mutta Abram sanoi: “Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser.” Ja Abram sanoi vielä: “Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä”. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: “Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä”. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: “Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea”. Ja hän sanoi hänelle: “Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä”. Ja Abram uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi.

 

2. lukukappale
Room. 4:16–25
Sentähden se on uskosta, että se olisi armosta; että lupaus pysyisi lujana kaikelle siemenelle, ei ainoastaan sille, joka pitäytyy lakiin, vaan myös sille, jolla on Aabrahamin usko, hänen, joka on meidän kaikkien isä – niinkuin kirjoitettu on: “Monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut” – sen Jumalan edessä, johon hän uskoi ja joka kuolleet eläviksi tekee ja kutsuu olemattomat, ikäänkuin ne olisivat. Ja Aabraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi, tämän sanan mukaan: “Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva”, eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut – sillä hän oli jo noin satavuotias – ja että Saaran kohtu oli kuolettunut; mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sentähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi.
Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.

 

Evankeliumi
Mark. 2:1–12
Ja muutamien päivien perästä hän taas meni Kapernaumiin; ja kun kuultiin hänen olevan kotona, kokoontui paljon väkeä, niin etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja hän puhui heille sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli neljä miestä. Ja kun he väentungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli, ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle: “Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi”.
Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita, ja he ajattelivat sydämessään: “Kuinka tämä näin puhuu? Hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin?” Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: “Miksi ajattelette sellaista sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle: ‘Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ‘Nouse, ota vuoteesi ja käy’? Mutta tietääksenne, että Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin” – hän sanoi halvatulle – “minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.” Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden, niin että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen: “Tämänkaltaista emme ole ikinä nähneet”.

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Kuule laupiaasti rukouksemme. Anna myös armollisesti meille, joille sinä annat mielen ja halun rukoilla, kaikki, mitä me sinulta pyydämme. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta.

2. Kaikkivaltias Jumala! Me kiitämme sinua siitä, että tahdot auttaa kurjia ja kuulla heidän rukouksensa. Katso armollisesti meidänkin puoleemme ja auta meitä hädässämme ja kurjuudessamme. Anna meille armosi, niin että kiittäisimme sinua nöyrästi siitä, mitä meille annat ja mitä meiltä otat, ja ylistäisimme aina sinun pyhää nimeäsi. Opeta meitä käyttämään lahjasi oikein, sinun kunniaksesi, ja vaeltamaan aina vakaasti sinua peläten. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

 

Päivän psalmi

Antifoni:
Ps. 102:13
Sinä, Herra, hallitset ian|kaikkisesti, *
sinun muistosi pysyy pol|vesta polveen.

Psalmi:
Ps. 78:1–8
Kuuntele, kansani, minun |opetustani, *
kallistakaa korvanne minun |suuni sanoille.

Minä avaan |suuni mietelmiin, *
tuon ilmi muinaisaikojen |arvoituksia.

Mitä olemme kuulleet, minkä olemme |saaneet tietää *
ja mitä isämme ovat |meille kertoneet,

sitä me emme heidän lapsil|tansa salaa, *
vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka |hän on tehnyt.

Hän asetti todis|tuksen Jaakobiin,*
hän sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne |lapsillensa,

että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes |syntyvät lapset, *
ja nekin nousisivat ja kertoisivat niistä |lapsillensa.

Niin nämä panisivat uskal|luksensa Jumalaan *
eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyis|tänsä vaarin.

Ja niin ei heistä tulisi, niinkuin heidän isistänsä, kapinoitseva ja niskoit|televa polvi, *
sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena |Jumalalle.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Details

Date:
23.10.2022
Event Categories:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos