19.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

19. sunnuntai helluntaista

30.9

Kuulemme Vanhan testamentin tekstinä tänään kymmenen käskyä. Jokainen kristitty, varsinkin luterilainen, saa oppia tuntemaan kymmenen käskyä ja niiden merkityksen. Silti käskyjen kuuleminen sekä niiden sanojen uudestaan ja uudestaan toistaminen on tärkeää. Emme nimittäin tule koskaan valmiiksi Jumalan tahdon tuntemisessa ja noudattamisessa.

Oletko koskaan ajatellut, että juuri kymmenestä käskystä opit, mikä on Jumalan tahto sinun elämääsi koskien? – Juuri niin! Moni kristitty miettii, mikä olisi oikein ja tärkeää elämässä. Moni kyselee, kuinka Jumalan tahto voisi toteutua minun elämässäni? Vastausta ei tarvitse kaukaa hakea; riittää, kun avaat Raamatun 2. Moos. 20 kohdalta tai kaivat esiin Katekismuksesi. Jälkimmäisessä on se hyvä puoli, että siinä käskyt ovat myös lyhyesti ja ymmärrettävästi selitetty.

Jumala todella tarkoittaa, mitä Hän sanoo kymmenessä käskyssäkin. Meidän elämämme tulee ohjautua ja toteutua juuri niiden mukaan. Mikäli näin tapahtuu, on Jumala luvannut siunata meitä. Kun näin ei tapahdu, elämäämme ja lähimmäisten elämään tulee vaikeuksia ja surua.

Käskyjen noudattaminen ja siunauksen saaminen ei kuitenkaan ole sama asia kuin taivaaseen pääseminen. Mikäli Jumalan lapseksi pääseminen ja taivaan kansalaisuuden omistaminen olisi käskyjen täyttämisestä kiinni, kukaan ei pelastuisi. Olemmehan koko ajan katekismusoppilaita, emme mestareita. Meillä on vain yksi Mestari, jonka ristin työn tähden me uskon kautta pelastumme.

Kaikki käskyt viittaavat ensimmäiseen käskyyn: ”Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.” Uskonpuhdistaja Luther sanoo Isossa katekismuksessa aiheesta mm. seuraavasti: ”Näin ollen sanojen ”sinulla ei saa olla muita jumalia” yksinkertaisin selitys on juuri tämä vaatimus: ”Sinun on pelättävä ja rakastettava minua, ainoata oikeaa Jumalaasi, minuun sinun on luotettava.” Sillä jos sydämen asenne Jumalaa kohtaan on tällainen, silloin se on täyttänyt ensimmäisen ja kaikki muut käskyt. Ja päinvastoin: se joka pelkää ja rakastaa jotain toista taivaassa ja maan päällä, se ei pidä tätä ensimmäistä eikä mitään muutakaan käskyä. Näin on koko Raamattu alusta loppuun asti saarnannut ja opettanut tätä käskyä, tiivistänyt kaiken kahdeksi peruskohdaksi, jotka ovat jumalanpelko ja luottamus Jumalaan.”

Luottamus Jumalaan on juuri uskoa siihen Jumalaan, joka on antanut Poikansa meidän Jumalan tahdon rikkojien pelastukseksi. Uskossa Kristuksessa rakastavaan Jumalaan, me saamme joka päivä laittaa Jumalan kymmenen käskyä käytäntöön; Jumalan kunniaksi ja lähimmäisemme parhaaksi.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Ps. 119:34 Psalmi: Ps. 119:1–8 Hallelujasäe: Ps. 119:129
1. lukukappale: 2. Moos. 20:1–17 2. lukukappale: Room. 10:1–13 Evankeliumi: Joh. 13:31–35


1. lukukappale
2. Moos. 20:1–17
Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:
“Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.
Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
Älä tapa.
Älä tee huorin.
Älä varasta.
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.”

 

2. lukukappale
Room. 10:1–13
Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan; sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.
Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin: “Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?” se on: tuomaan Kristusta alas, tahi: “Kuka astuu alas syvyyteen?” se on: nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo?
“Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi”
Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Sanoohan Raamattu: “Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään”. Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat. Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.

 

Evankeliumi
Joh. 13:31–35
Kun hän oli mennyt ulos, sanoi Jeesus: “Nyt Ihmisen Poika on kirkastettu, ja Jumala on kirkastettu hänessä. Jos Jumala on kirkastettu hänessä, niin kirkastaa myös Jumala hänet itsessään ja kirkastaa hänet pian. Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne. Te tulette minua etsimään, ja niinkuin sanoin juutalaisille: ‘Mihin minä menen, sinne te ette voi tulla’, niin minä sanon nyt myös teille. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut – että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus.”

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Anna Pyhän Henkesi hallita sydämiämme, sillä muuten me emme voi kelvata sinulle. Kuule meitä sinä, joka elät ja hallitset Poikasi ja Pyhän Hengen kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen.

2. Herra Jumala, taivaallinen Isä! Me tunnustamme olevamme vaivaisia syntisiä. Me tunnemme kyllä tahtosi, mutta olemme kovin heikkoja täyttämään sitä. Liha ja veri ovat meillä suurena esteenä, eikä paha vihollinen perkele myöskään anna meidän olla rauhassa. Siksi me rukoilemme sinua: vuodata Pyhä Henkesi sydämiimme, että lujassa uskossa turvautuisimme Poikaasi Jeesukseen Kristukseen. Anna meidän lohduttautua hänen kärsimisestään ja kuolemastaan, uskoa saavamme hänen kauttaan synnit anteeksi, elää tässä maailmassa kuuliaisina tahdollesi ja niin saada armostasi autuas loppu. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta.

 

Päivän psalmi
Antifoni:
Ps. 119:34
Anna minulle ymmärrys ottaakseni sinun |laistasi vaarin *
ja noudattaakseni sitä kaikesta |sydämestäni.

Psalmi:
Ps. 119:1–8
Autuaat ne, joiden |tie on nuhteeton, *
jotka Herran laissa |vaeltavat!

Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen |todistuksistaan, *
jotka etsivät häntä kaikesta |sydämestänsä,

jotka ei|vät tee vääryyttä, *
vaan vaeltavat |hänen teillään!

Sinä olet ase|tuksesi säätänyt, *
että niitä tarkasti |noudatettaisiin.

Oi, jospa minun vaellukseni |olisi vakaa, *
niin että noudattaisin sinun |käskyjäsi!

Silloin minä en |joudu häpeään, *
kun katselen kaikkia sinun |käskyjäsi.

Minä kiitän sinua vilpittömällä |sydämellä, *
kun opin sinun vanhurskau|tesi oikeudet.

Minä noudatan sinun |käskyjäsi, *
älä minua pe|räti hylkää.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
30.9
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos