Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

5. sunnuntai pääsiäisestä, Rukoussunnuntai Rogate

26.5.2019

Rukoussunnuntain teksteissä yhdistyvät Jumalan lapsen turvallisuus ja tähän maailmaan kuuluvat ahdistukset. Toisaalta olemme ahtaalla maailmassa, joka vihaa Kristuksen omia. Toisaalta sydämiämme kehotetaan lepoon, koska maailmassa koettava ahdistus on väliaikaista. Vaikka joudumme kärsimään vainoa ja vastoinkäymisiä, uskossa Kristukseen olemme jo Voittajan puolella ja Jumalan lapsen oikeudet kuuluvat meille.

Rukoussunnuntain evankeliumikohta (Joh. 16:23–33) on katkelma Herramme jäähyväispuheesta. Jeesus valmistaa opetuslapsia lähestyvään kuolemaansa ja pian koittavaan ylösnousemukseen. Pian opetuslasten sydämet täyttää murhe, kunnes jälleennäkemisen riemu kuivaa kyyneleet ja kirvoittaa kielet kiitokseen.

Eräässä mielessä kristityn elämä on kiirastorstai-elämää. Arkista kilvoitteluamme luonnehtii sama jännite, jota opetuslapset kokivat. Nyt voi sydämemme itkeä, mutta pian jälleennäkemisen riemu kuivaa kyyneleemme ja saamme katsella rakasta Herraamme kasvoista kasvoihin. 

Kokemuksemme taivaassa on epäilemättä samanlainen kuin opetuslapsilla pääsiäisaamuna. “Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy.” (Joh. 16:23) Se, mitä on tapahtunut, on kerta kaikkiaan mykistävää. Kristuksen ylösnousemus mykisti opetuslapset. Taivaan ilo ja perille pääsemisen riemu mykistävät  kerran meidänkin suumme. Se hetki on niin paljon enemmän kuin tämän elämän murheet ja vastausta vaille jääneet kysymykset. Uuden testamentin lukukappaleessa Paavali luonnehtii Jumalan pelastavan rakkauden suuruutta näin: “Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme —- hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien ja iankaikkisesti! Amen.” (Ef. 3:20–21)

Evankeliumikohdassa puhutaan myös muutoksesta, jonka ylösnousemus sai aikaan. Lunastustyön täyttyminen muutti opetuslasten aseman Isän edessä. Meidän ei enää tarvitse kääntyä Jeesuksen puoleen – kuten opetuslapset tekivät – että Jeesus rukoilisi puolestamme Isää. Kristukseen kastettuina olemme uskon kautta rakkaan Herramme veljiä ja sisaria, siis Jumalan lapsia. Siksi myös Jumalan lapsen oikeudet kuuluvat meille. Jeesuksen nimessä rukouksemme ovat Isälle mieluisia ja ne nousevat kuin suitsutus Hänen eteensä. Raamatun lukemattomat lupaukset rukousten kuulemisesta rohkaisevat. Isämme korva ei ole kuuro. Hänen kätensä ei ole lyhyt auttamaan. Hyvän tahtonsa ja viisautensa mukaan Hän vastaa rukouksiimme.


Kynttilöitä: 4 Liturginen väri: valkoinen.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Jes. 48:20 Psalmi: Ps. 40:2–6 Hallelujasäe: Joh. 16:33
1. lukukappale: Jer. 29:11–14 2. lukukappale: Ef. 3:14–21 Evankeliumi: Joh. 16:23–33


1. lukukappale

Jer. 29:11–14

Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra: rauhan eikä turmion ajatukset; minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Silloin te huudatte minua avuksenne, tulette ja rukoilette minua, ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Ja niin minä annan teidän löytää itseni, sanoo Herra, ja minä käännän teidän kohtalonne ja kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut, sanoo Herra, ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois.

2. lukukappale

Ef. 3:14–21

Sentähden minä notkistan polveni Isän edessä, josta kaikki, millä isä on, taivaissa ja maan päällä, saa nimensä, että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen Henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te, rakkauteen juurtuneina ja perustuneina, voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä; että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, aina ja iankaikkisesti! Amen.

Evankeliumi

Joh. 16:23–33

Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole anoneet mitään minun nimessäni; anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämän minä olen puhunut teille kuvauksilla; mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa Isästä. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni; enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva Isää teidän edestänne; sillä Isä itse rakastaa teitä, sentähden että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköä. Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö.” Hänen opetuslapsensa sanoivat: ”Katso, nyt sinä puhut avonaisesti etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sentähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen.” Jeesus vastasi heille: ”Nyt te uskotte. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman.”

Rukoukset

1. Jumala, jolta kaikkinainen hyvä tulee! Anna palvelijoillesi armoa ajatella, mikä on oikeaa, ja voimaa täyttää se teoillansa. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.

2. Herra Jumala, taivaallinen Isä, joka Poikasi kautta olet luvannut, että mitä ikinä anomme hänen nimeensä, sen sinä annat meille. Me rukoilemme sinua: pysytä meitä sanassasi, anna Pyhä Henkesi hallitsemaan ja johdattamaan meitä tahtosi mukaan. Varjele meitä väärästä opista ja turhasta jumalanpalveluksesta, suojele myöskin ruumiimme ja sielumme kaikesta pahasta. Anna meille siunauksesi ja rauhasi, että saisimme kokea kaikessa armollista apuasi, ja niin täällä ja iankaikkisuudessa ylistäisimme ja kiittäisimme sinua armollisena Isänämme. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen.

Päivän psalmi

Antifoni:

Jes. 48:20

Riemuhuudoin ilmoittakaa, kuuluttakaa tämä, viekää tieto siitä maan ääriin asti, *
sanokaa: ”Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin”.

Psalmi:

Ps. 40:2–6

Hartaasti minä odotin Herraa, *
ja hän kumartui minun puoleeni ja kuuli minun huutoni.

Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, lokaisesta liejusta, *
ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun askeleeni.

Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. *
Sen näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan.

Autuas se mies, joka panee turvansa Herraan *
eikä käänny ylpeiden puoleen eikä niitten, jotka valheeseen eksyvät!

Herra, minun Jumalani, suuret ovat sinun ihmetekosi ja sinun aivoituksesi meitä kohtaan. *
Ei ole ketään sinun vertaistasi.

Niitä minä tahdon julistaa, niistä puhua, *
niitten paljous on suurempi, kuin luetella taidan.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan.

Hallelujasäe

Joh. 16:33

Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: *
minä olen voittanut maailman.

Tiedot

Päivämäärä:
26.5.2019
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos