Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Pyhän Kolminaisuuden päivä

16.6.2019

Joka sunnuntai me tunnustamme, että on olemassa yksi Jumala, ja me tunnustamme myös, että tuo yksi Jumala on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Toisin sanoen, me uskomme, opetamme ja tunnustamme Kolmiyhteisen Jumalan, joka on kolme persoonaa yhdessä jumalallisessa olemuksessa.

Syystäkin on tätä kolminaisuusoppia kutsuttu yhdeksi kristinuskon suurimmista mysteereistä. Me emme voi ymmärtää, miten ”Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala.” (Athanasioksen tunnustus).

Vaikka Pyhä Kolminaisuus ei avaudu ymmärryksellemme, se on silti luovuttamaton osa kristillistä uskoa ja Raamatun ilmoitusta. Sen ytimessä on kysymys: millainen on se Raamatun ilmoittama Jumala, joka on meidät pelastanut? Hän on Isä, joka on meidät luonut ja lähettänyt meille Poikansa pelastajaksemme. Hän on Poika, joka on sovittanut meidät Jumalan kanssa ja lunastanut meidät vapaiksi synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Hän on Pyhä Henki, joka on uudestisynnyttänyt meidät, ja joka kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee koko kristikunnan ainoassa oikeassa uskossa. Mikäli kieltäisimme Pyhän Kolminaisuuden ja koko kolminaisuusopin, tulisimme samalla kieltäneeksi Raamatun ilmoittaman Jumalan ja Hänen pelastustekonsa.

Vaikka sanaa kolminaisuus ei löydy Raamatusta, monissa raamatunkohdissa on selviä viitteitä Jumalan kolmiyhteyteen. Pyhän Kolminaisuuden päivän Vanhan testamentin lukukappaleessa Jumala kutsuu profeetta Jesajan. Jesaja näkee Jumalan istuvan valtaistuimellaan kerubien ja serafien ympäröimänä, ja Hänelle lauletaan ”pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot.” (Jes. 6:3) Tämä on kolminkertainen pyhä-huuto Pyhälle Kolminaisuudelle. Samoin, kun Jumala on antanut Jesajalle tämän synnit anteeksi, Hän kyselee: ”Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?” (Jes. 6:8)

Päivän evankeliumissa Jeesus opettaa fariseus Nikodeemusta, kuinka Jumalan valtakuntaan päästään pyhän kasteen – vedestä ja Hengestä syntymisen – kautta. Samoin Jeesus opettaa, kuinka Hän itse on tullut alas taivaasta, jotta hänet ristillä ylennettäisiin ja että Häneen uskomalla omistettaisiin iankaikkinen elämä. Näin tämäkin raamatunkohta julistaa meille kolmiyhteisen Jumalan pelastustekoja: Isä on lähettänyt Poikansa taivaasta, jotta tämä sovittaisi syntimme ristillä, ja Pyhä Henki on puolestaan kasteen kautta synnyttänyt meidät uudesti antamalla meille uskon Jeesukseen, jotta me omistaisimme syntiemme anteeksiannon ja saisimme iankaikkisen elämän.

Kolminaisuus korkea,
Isä, Poika, Henki Pyhä,
olet yksi Jumala,
salaisuus niin suuri, syvä.
Kumarramme palvoen
ihmettä nyt ihmeiden.
(Luterilaisia virsiä, 846:11)


Kynttilöitä: 6 Liturginen väri: valkoinen.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Missale Aboense tai Ef. 1:3 Psalmi: Ps. 95:1–2 6–7 Hallelujasäe: Kolmen miehen kiitosvirsi Dan. 3:52 (apokr.)
1. lukukappale: Jes. 6:1–8 (9–10) 2. lukukappale: Room. 11:33–36 Evankeliumi: Joh. 3:1–15


1. lukukappale

Jes. 6: 1–8 (9–10)

Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: ”Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa”. Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin: ”Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin.” Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen: ”Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu”. Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: ”Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?” Minä sanoin: ”Katso, tässä minä olen, lähetä minut”. (Niin hän sanoi: ”Mene ja sano tälle kansalle: ’Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö’. Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi.”)

2. lukukappale

Room. 11: 33–36

Oi sitä Jumalan rikkauden ja viisauden ja tiedon syvyyttä! Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja käsittämättömät hänen tiensä! Sillä kuka on tuntenut Herran mielen? Tai kuka on ollut hänen neuvonantajansa? Tai kuka on ensin antanut hänelle jotakin, joka olisi tälle korvattava? Sillä hänestä ja hänen kauttansa ja häneen on kaikki; hänelle kunnia iankaikkisesti! Amen.

Evankeliumi

Joh. 3:1–15

Mutta oli mies, fariseusten joukosta, nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle: ”Rabbi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa.” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa”. Nikodeemus sanoi hänelle: ”Kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha; ja mikä Hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee; niin on jokaisen, joka on Hengestä syntynyt.” Nikodeemus vastasi ja sanoi hänelle: ”Kuinka tämä voi tapahtua?” Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: ”Sinä olet Israelin opettaja etkä tätä tiedä! Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: me puhumme, mitä tiedämme, ja todistamme, mitä olemme nähneet, ettekä te ota vastaan meidän todistustamme. Jos ette usko, kun minä puhun teille maallisista, kuinka te uskoisitte, jos minä puhun teille taivaallisista? Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa. Ja niinkuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin pitää Ihmisen Poika ylennettämän, että jokaisella, joka häneen uskoo, olisi iankaikkinen elämä.

Rukoukset

1. Kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala, joka olet meille ilmoittanut oikean uskon, niin että voimme tunnustaa sinun olevan kolmiyhteisen ja kuitenkin yhden ainoan Jumalan. Me rukoilemme sinua: varjele meitä tämän uskon kautta kaikesta, mikä voi olla meille vahingoksi. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.

2. Pyhä Kolmiyhteinen Jumala. Sinä olet meidät luonut, lunastanut ja johdattanut oikeaan uskoon meitä alati pyhittäen ja uskossa kasvattaen. Me pyydämme sinua: valaise meitä yhä syvemmin käsittämään sinun kaikkein pyhimmän Kolminaisuutesi salaisuutta ja säilyttämään oikea, kristillinen usko, kunnes saamme kirkkaudessa katsella sinua kasvoista kasvoihin. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja Vapahtajamme nimessä, Hänen, joka on yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa yksi ja ainoa Jumala, alati ylistetty ja kiitetty. Aamen. (KK2013)

Päivän psalmi

Antifoni

Missale Aboense ( VK783)

Ylistetty olkoon Pyhä Kolminaisuus, yksi ja jakamaton Jumala. *
Hän on meille hyvä ja armollinen.

TAI

Ef. 1:3

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, *
joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa.

Psalmi:

Ps. 95: 1–2, 6–7

Tulkaa, kohottakaamme ilohuuto Herralle, *
riemuhuuto pelastuksemme kalliolle.

Käykäämme kiittäen hänen kasvojensa eteen, *
veisatkaamme hänelle riemuvirsiä.

Tulkaa, kumartukaamme ja polvistukaamme, *
polvillemme langetkaamme Herran, meidän Luojamme, eteen.

Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, *
lauma, jota hänen kätensä kaitsee.

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan.

Hallelujasäe

Kolmen miehen kiitosvirsi, Dan. 3: 52 (apokr.)

Kiitetty olet sinä, Herra, meidän isiemme Jumala, *
ylistetty ja korkealle korotettu ikuisesti.

Tiedot

Päivämäärä:
16.6.2019
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos