Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

  • Tämä tapahtuma on mennyt.

Uudenvuodenpäivä

1.1.2019

 

Uudenvuodenpäivä on kirkollisesti paljon enemmän kuin uuden kalenterivuoden ensimmäinen päivä. Se on joulupäivän oktaavi eli juhlapäivä, jota vietetään kahdeksantena päivänä pääjuhlasta ja joka jatkaa pääjuhlan aihetta. Mutta varsinaisen sisältönsä uudenvuodenpäivä saa siitä, että Jeesus ympärileikattiin kahdeksan päivän päästä syntymästään ja sai samalla nimensä (Luuk. 2:21). Tästä syystä uudenvuodenpäivä on Jeesuksen nimipäivä. Pyhimyskalenterissa ja nimipäiväkalenterissa ei 1.1. ole kenenkään muun nimeä. Kristityt aloittavat uuden armovuoden yksin Jeesuksen nimessä.

Heprealainen nimi Jeesus on sama kuin Vanhassa testamentissa esiintyvät nimet Joosua ja Jeesua. Nimi tarkoittaa “HERRA on pelastanut” tai “tuottanut täydellisen pelastuksen”, “sillä Hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä” (Matt. 1:21). “Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman” (Ap.t. 4:12).

Jeesus ympärileikattiin kahdeksantena päivänä, niin kuin kaikki israelilaiset poikalapset. Herra oli näet tehnyt liiton kantaisä Abramin kanssa ja antanut hänelle nimen Abraham, “paljouden isä”. Jumalan liiton sisältö oli, että Hän on oleva ikuisesti Aabrahamin ja hänen siemenensä Jumala (1. Moos. 17:78). Ympärileikkaus oli tämän Jumalan lupauksen merkki ja uskonvanhurskauden sinetti Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen (1. Moos. 17:10–14, vertaa Room. 4:11–12). Messiaan oli oltava ympärileikattu ollakseen tuo Aabrahamin siemen, Aabrahamin luvattu jälkeläinen, jossa kaikki kansakunnat tulevat siunatuiksi (Gal. 3:16). Joka uskossa omistaa Jeesuksen, Aabrahamin siemenen, se omistaa myös Aabrahamin siemenen Jumalan. Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä on meidän Jumalamme ja Isämme.

Toiseksi Jeesuksen ympärileikkaus tarkoitti, että Hän tuli Jumalan lain alaiseksi (Gal. 4:4). Kahdeksanpäiväinen imeväinen alkoi täyttää meidän puolestamme lain pyhiä ja murskaavia vaatimuksia, joihin me emme ole yltäneet emmekä yllä. Samalla Jeesus-vauva alkoi kulkea kohti Golgatan ristiä, jolla Hän lopulta kärsi sijaisenamme lain rangaistuksen lainrikkojille: kuolemantuomion ja Jumalan vihan.

Kolmanneksi pieni pojanalku vuodatti ympärileikkauksessa ensimmäistä kertaa pyhää vertaan meidän syntisten puolesta. Tälläkin tavalla ympärileikkaus viittasi eteenpäin kohti Golgataa. Jumalan lupausten liittoon ei voi astua ilman verta ja kuolemaa. Ympärileikattava pikkupoika vuodatti aikanaan viimeisenkin veripisaransa piikkiruoskan, orjantappurakruunun ja naulojen runtelemana, jotta syntiset voivat päästä Jumalan armoon.

Mutta neljänneksi Jeesuksen ympärileikkaus viittasi myös Hänen ylösnousemukseensa. Verenvuodatus pelasti kuolemasta, antoi elämän (1. Moos. 17:14). Jeesus ympärileikattiin kahdeksantena päivänä, ja kahdeksantena päivänä, viikon ensimmäisenä päivänä Hän myös nousi kuolleista. Ylösnousemuksessa Jeesus mursi kuoleman, sen odan ja sen ruhtinaan vallan. Nyt kristillinen kaste on “Kristuksen ympärileikkaus”, jossa uskovalle lahjoitetaan Jeesuksen nimi, veri, kuolema ja ylösnousemus, rikkomusten anteeksisaaminen ja voitto pimeyden henkivalloista (Kol. 2:11–15). “On Jeesus nimi ihanin sielulle uskovalle. Se lohdun antaa vaivoihin, tuo rauhan ristin alle.” (Virsi 42:1)


Kynttilöitä: 4 Liturginen väri: valkoinen.1. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: Fil. 2:10–11 Psalmi: Ps. 8:2–10 Hallelujasäe: Ps. 145:21 tai Hepr. 13:8
1. lukukappale: 4. Moos. 6:22–27 2. lukukappale: Ap. t. 4:8–12 Evankeliumi: Luuk. 2:21

1. lukukappale

4. Moos. 6:22–27

Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: ”Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano: Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua; Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen; Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä.”

2. lukukappale

Ap. t. 4:8–12

Silloin Pietari, Pyhää Henkeä täynnä, sanoi heille: ”Kansan hallitusmiehet ja vanhimmat! Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, Nasaretilaisen, nimen kautta, hänen, jonka te ristiinnaulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on ’se kivi, jonka te, rakentajat, hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut’. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Evankeliumi

Luuk. 2:21

Kun sitten kahdeksan päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, annettiin hänelle nimi Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut, ennenkuin hän sikisi äitinsä kohdussa.

Rukous

Herra Jumala, joka meidän tähtemme annoit Poikasi, Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, ruumiillisella ympärileikkauksella lain alaiseksi! Anna meille armosi, että sydämemme tulisi ympärileikatuksi kaikista synnillisistä himoista ja haluista. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Amen.

Päivän psalmi

Antifoni:

Fil. 2:10–11

Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, *
ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.

Psalmi:

Ps. 8:2–10

Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi kaikessa maassa, *
sinun, joka olet asettanut valtasuuruutesi taivaitten ylitse!

Lasten ja imeväisten suusta sinä perustit voiman vastustajaisi tähden, *
että kukistaisit vihollisen ja kostonhimoisen.

Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, *
kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut,

niin mikä on ihminen, että sinä hän muistat, *
tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen?

Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal’olennon, *
sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella;

panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja, *
asetit kaikki hänen jalkainsa alle:

lampaat ja karjan, ne kaikki, *
niin myös metsän eläimet,

taivaan linnut ja meren kalat *
ja kaiken, mikä meren polkuja kulkee.

Herra, meidän Herramme, kuinka korkea onkaan sinun nimesi *
kaikessa maassa!

Kunnia Isälle ja Pojalle *
ja Pyhälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

Antifoni toistetaan.

Hallelujasäe

Ps. 145:21

Minun suuni lausukoon Herran ylistystä, *
ja kaikki liha kiittäköön hänen pyhää nimeänsä, aina ja iankaikkisesti.

Tai:

Hepr. 13:8

Jeesus Kristus on sama *
eilen ja tänään ja iankaikkisesti.


Tiedot

Päivämäärä:
1.1.2019
Tapahtumaluokka:


Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos