19.5.2024 •

Ladataan Tapahtumat

« Kaikki Tapahtumat

Valvomisen sunnuntai

17.11

Kirkkovuoden toiseksi viimeisenä sunnuntaina meitä kehotetaan valvomaan. ”Herran Päivä tulee kuin varas yöllä”, kirjoitti Paavali Thessalonikin seurakunnalle, ja samaa pätee yhä. Jumalan perheväkeä kehotetaan odottamaan hartaasti ja herkällä mielellä Herran tulemisen päivää. Valvominen on olennaista. Evankeliumitekstistä huomaamme, että kaikki eivät pysy valveilla eivätkä pääse taivasten valtakuntaan. Mutta jos Herra tulee yllättäen, kuinka voimme olla varmoja omasta valvomisestamme? Yhä uudestaan huomaamme Roomalaiskirjeen sanat todeksi myös omassa elämässämme: ”kaikki olemme syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla”. Kuinka voimmekaan valvoa ja päästä taivaan valtakuntaan, kun kaikessa olemme synnin riivaamia? 

Jumalan viesti meille on kuitenkin lohdullinen. Kasteessa hän on ottanut meidät omakseen ja tämä armo on meidän valvomisen perusta. Meistä itsestämme ei kykyä valvomiseen löydy, vaan kaikki tulee lahjana Herralta. Siksi meidän valvomisemme ei ole niinkään keskittymistä omiin tekoihin, vaan keskittymistä häneen ja hänen lupauksiinsa ja lahjoihin. Tänäkin pyhänä Messussa saat parhaat eväät oman valvomisesi tueksi ja saat kuulla ja vastaanottaa hänet, kuka on valvomisemme perusta.


Kynttilöitä: 2 Liturginen väri: vihreä.3. vuosikerta
Päivän psalmi Antifoni: 2. Piet. 3:13 Psalmi: Ps. 90:1–6 12–15 Hallelujasäe: Ps. 130:6
1. lukukappale: Ps. 94:8–15 2. lukukappale: 1. Tess. 5:2–11 Evankeliumi: Matt. 24:36–44


1. lukukappale

Ps. 94:8–15

Ymmärtäkää, te kansan järjettömät, ja te tomppelit – milloin te tulette järkiinne? Joka on korvan istuttanut, hänkö ei kuulisi? Joka on silmän luonut, hänkö ei näkisi? Joka kansat kasvattaa, hänkö ei rankaisisi, hän, joka ihmisille opettaa tiedon? Herra tuntee ihmisten ajatukset; sillä he ovat kuin tuulen henkäys. Autuas se mies, jota sinä, Herra, kuritat ja jolle sinä opetat lakisi, antaaksesi hänelle rauhan pahoilta päiviltä, kunnes jumalattomalle on kaivettu hauta! Sillä Herra ei hylkää kansaansa eikä perintöosaansa heitä, vaan oikeus on vielä noudattava vanhurskautta, ja kaikki oikeamieliset seuraavat sitä.

 

2. lukukappale

1. Tess. 5:2–11

Itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: “Nyt on rauha, ei hätää mitään”, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, joka on kuollut meidän edestämme, että me, valvoimmepa tai nukuimme, eläisimme yhdessä hänen kanssaan. Sentähden kehoittakaa toisianne ja rakentakaa toinen toistanne, niinkuin teettekin.

 

Evankeliumi

Matt. 24:36–44

Jeesus sanoi opetuslapsillensa:

Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään Poika, vaan Isä yksin. Sillä niinkuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan tulemus oleva. Sillä niinkuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta: söivät ja joivat, naivat ja naittivat, aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään.

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sentähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee.

 

Rukoukset
1. Herra Jumala! Auta, ettemme nukkuisi synnissä vaan että valvoisimme ja rukoilisimme aina ja pääsisimme viimein iankaikkiseen kunniaan. Sinun Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.
2. Herra Jeesus Kristus! Me kiitämme sinua siitä, että olet luvannut palata tänne kirkkaudessa pelastamaan seurakuntasi lopullisesti ja tekemään sen osalliseksi voimastasi ja kirkkaudestasi taivaallisissa häissäsi. Me rukoilemme sinua: anna armostasi meille Pyhän Henkesi lahja, niin että me uskollisesti ja valvoen odottaisimme sinun tuloasi, antaisimme lamppumme palaa ja astiamme olla täynnä öljyä ja olisimme valmiita ottamaan sinut vastaan. Kuule meitä sinä, joka yhdessä Isän ja Pyhän Hengen kanssa hallitset yhdessä jumaluudessa iankaikkisesta iankaikkiseen.

 

Päivän psalmi

Antifoni:
2. Piet. 3:13
Me odotamme uusia taivaita ja |uutta maata, *
joissa vanhurs|kaus asuu.

Psalmi:
Ps. 90:1–6 12–15
Herra, sinä olet meidän turvamme |polvesta polveen. *
Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet |sinä, Jumala.

Sinä palautat ihmiset takaisin |tomuun ja sanot: *
”Palatkaa jälleen, te ih|misten lapset”.

Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka |meni ohitse, *
ja niinkuin öinen var|tiohetki.

Sinä huuhdot heidät pois; he |ovat kuin uni, *
ovat kuin ruoho, joka aa|mulla kukoistaa:

aamulla se |kasvaa ja kukoistaa, *
mutta illalla se leika|taan ja kuivettuu.

Sillä me hukumme sinun |vihasi voimasta, *
ja me häviämme pois sinun kiivastuk|sesi voimasta.

Kuka ajattelee sinun vihasi |ankaruutta, *
sinun kiivauttasi, niin että hän si|nua pelkäisi?

Opeta meitä laskemaan |päivämme oikein, *
että me saisimme |viisaan sydämen.

Herra, palaja jälleen. |Voi, kuinka kauan? *
Armahda pal|velijoitasi.

Ravitse aamulla meitä |armollasi, *
suo meille iloa ja riemua kaikkina |päivinämme.

Kunnia Isäl|le ja Pojalle *
ja Py|hälle Hengelle,

niin kuin oli alussa, |nyt on ja aina, *
iankaikkisesta iankaik|kiseen. Aamen.

Tiedot

Päivämäärä:
17.11
Tapahtumaluokat:
,


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos