Kysymys käskystä ja seurustelusta

Kysymys: Kymmenes käsky alkaa ”Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa…”. Tarkoittaako tämä aviopuolison lisäksi seurustelukumppania? Voiko kristitty nainen toivoa tulevaksi aviopuolisokseen miestä, joka seurustelee toisen kanssa muttei ole avioliitossa?”

Vastaus: Kun pohdimme kysymystäsi, on aluksi hyvä purkaa sitä osiin. Tarkoittaako kymmenennessä käskyssä mainittu ’puoliso’ myös seurustelukumppania? Kun Martti Luther avaa Iso Katekismuksessa tätä ja yhdeksättä käskyä, hän puhuu nimenomaan aviopuolisosta. Esimerkiksi sana ’vaimo’ mainitaan selityksessä yli kymmenen kertaa. Voidaan siis jo tämän perusteella olettaa, että sana ’puoliso’ tarkoittaa nimenomaan aviopuolisoa; aviomiestä tai vaimoa. 2. Mooseksen kirjassa 20:17 tässä käytetään hepreaksi sanaa ’אִשָּׁה’ [’iš•šã(h)], joka tarkoittaa vaimoa tai naista – näin myös useimmissa tapauksissa VT:ssa. Tämänkin perusteella voimme ymmärtää, että käsky viittaa nimenomaan aviopuolisoon, joka on ”virallisesti liitossa” aviopuolisonsa kanssa. Vaikka käytännöt naimisiin menemisessä ovat muuttuneet Exoduksen ajoista näihin päiviin mennessä huomattavasti, niin meillä käskyn sana ’puoliso’ viittaa esimerkiksi vaimoon, joka on vihitty avioliittoon miehen kanssa – ja johon on mahdollisesti sisältynyt myös ns. kirkollinen Jumalan siunauksen rukoileminen liitolle.

Siirrytään kysymyksen toiseen osaan. ”Voiko kristitty nainen toivoa tulevaksi aviopuolisokseen miestä, joka seurustelee toisen kanssa muttei ole avioliitossa?” Tartun tässä aivan ensiksi kiinni sanaan ’toivoa’. Toivominen on eri asia kuin esimerkiksi himoitseminen ja tavoitteleminen. Toivominen ei siis ole syntiä, eikä siis Jumalan tahdon rikkomista. Uudessa Testamentissa sana ’toivo’ usein esiintyy Kristukseen ja pelastukseen liittyvissä kohdissa. Toivominen on ojentautumista jotakin sellaista kohti, mitä ei voi nähdä (Hepr. 11:1). Toivominen on jotakin, mikä ei johda omiin jatkotoimenpiteisiin – vaan se on luottamusta Jumalan hyvään työhön, johdatukseen ja hänen tahtoonsa. Siksi sanoisin, että kristitty nainen voi toivoa tulevaksi aviopuolisoksi miestä, joka on seurustelusuhteessa toisen kanssa. Sanaa ’seurustelusuhde’ on myös syytä painottaa tässä asiayhteydessä, sillä esimerkiksi avioliiton rikkoutumisen toivominen olisi Jumalan tahdon rikkomista.

Kysymyksenasettelun mukaisessa tilanteessa on syytä pyytää Kaikkivaltiaalta Herralta viisautta ja voimaa, jotta oma tilanne pysyisi toivomisessa. Syntiinlangenneena, oman lihan ja sielunvihollisen kiusauksissa seilaavalle, saattaa helposti syntyä himo ja tavoittelemisen tarve. Tässä tapauksessa se saattaisi tarkoittaa seurustelusuhteeseen väliin menemistä, välien rikkomista, valehtelemista tai muuta sen kaltaista syntiä, siis Jumalan tahdon rikkomista. Tässä tapauksessa alettaisiin liikkua 6., 7. ja 8. käskyn piirissä. Siksi tällaisessa tilanteessa on syytä rukouksessa pyytää Kristuksen esimerkin mukaisesti Jumalan tahdon tapahtumista. Ja myös kiittää siitä, että yksi toivo on varma – Kristus itse.

Ks. lisää artikkeleita avioliitosta ja käskyn 10 selitys


Evästeasetukset
Ulkoasu: Simo Santala | Wordpress kehitys: Juha Stenroos